Anda di halaman 1dari 7

Tarikh

Masa Sasaran Bil. Murid Jantina orang Tunjang

: 19 JUN 2013
: 0730 - 0800pagi : Tahun 4 Murni : 40 orang : Lelaki 10 orang, Perempuan 10

: Masalah pergigian

Tajuk

: Nafas berbau (Halitosis)

Objektif : Di akhir pelajaran, para pelajar dapat;


1. 2.

Kognitif : Memahami punca-punca masalah nafas berbau. Afektif : Memahami kepentingan memberus gigi dengan cara yang betul untuk mengelakkan nafas berbau.

Pengalaman Sediada: Para pelajar pernah menonton iklan di televisyen, ceramah dan pameran kesihatan pergigian.

Kemahiran Berfikir : Kemahiran berfikir secara kritis membuat kesimpulan

Kajian masa depan : Pelajar akan lebih peka terhadap kesihatan pada masa depan.

Bahan bantu mengajar : Set model gigi, tayangan video, kuiz, persembahan power point, projector (LCD), pembesar suara, komputer riba, gambar.

Bahagian

Isi Pelajaran / Aktiviti

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Set induksi 0730-0735 (5 Minit)

Menonton tayangan video

1.

Murid menonton tayangan video tentang nafas berbau.

BBM Pembesar suara Tayangan video Komputer riba Projektor LCD

Bahagian

Isi Pelajaran / Aktiviti

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1.Guru memberikan penerangan tentang masalah nafas berbau kepada murid menggunakan bahan persembahan power point. Apakah yang dimaksudkan dengan nafas berbau ? Apakah punca-punca masalah nafas berbau ? Apakah langkahlangkah yang boleh digunakan bagi mengatasi masalah nafas berbau ? 2.Guru akan menujukan beberapa soalan yang berkaitan dengan tajuk. 3.Murid dengan bantuan guru akan menjawab soalan yang dikemukakan.

Catatan

Perkembangan Langkah 1 (0735-0740) (5 minit)

Penerangan tentang punca-punca masalah nafas berbau.

BBM Persembahan power point Komputer riba Projektor LCD

Bahagian

Isi Pelajaran / Aktiviti

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Langkah 2 0740-0750 (10 minit )

Membincang dan membuat pembentangan secara berkumpulan tentang cara-cara mengatasi masalah nafas berbau

1.

Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.

BBM Kertas mahjong Pen marker

2.

Setiap kumpulan akan diberi satu kertas mahjong dan pen marker.

3.

Guru meminta murid-murid membina peta minda berkaitan dengan tajuk yang diberi secara berkumpulan.

4.

Murid akan membentangkan

hasil kumpulan mereka.


5. Guru dan murid-murid akan membincangkan tentang tajuk tersebut dengan lebih lanjut lagi.

Bahagian

Isi Pelajaran / Aktiviti

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Penilaian Aktiviti latihan pengukuhan 1. Guru menguji pemahaman

BBM Teka silang kata

0750-0755
(5 minit)

murid-murid melalui kuiz.

Penutup 0755-0800 (5 minit)

Rumusan 1. Guru meminta murid untuk membuat rumusan tentang pengajaran hari ini.