Anda di halaman 1dari 15

Tarikh Masa Matapelajaran Tahun Jumlah Pelajar Bidang Kegiatan Aktiviti Tema Tajuk Standard kandungan

: 6 Oktober 2012 : 8.45 9.45 pagi (60 minit) : Pendidikan Seni Visual : 2 Amanah : 38 orang : Menggambar : Gosokan : Objek buatan manusia : Penanda buku :1.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dengan teknik gosokan. 1.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang media dan teknik dalam aktiviti seni gosokan.

1.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber,kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya gosokan. 1.4 Apresiasi Seni Membuat apresiasi terhadap karya seni sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni, sejarah seni, dan budaya. Standard pembelajaran :1.1 Mengenal, memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan yang terdapat pada gambar teknik gosokan. 1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 Rupa organik dan geometri Bentuk ilusi Jalinan tampak atau sentuh atau gabungan jalinan Warna primer dan sekunder

1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Kontra jalinan Kepelbagaian jalinan dan warna

1.2 Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam

penghasilan gambar dengan teknik gosokan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis jenis media 1.2.1.1 1.2.1.2 Alat pelbagai jenis permukaan berjalinan Bahan kertas lukisan, pensel dan pensel warna

1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik gosokan

1.3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang media, proses dan teknik dalam penghasilan karya. 1.3.1 Memilih permukaan berjalinan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik gosokan dalam penghasilan karya 1.4 Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

Hasil pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat: 1. mengenalpasti pelbagai jenis permukaan objek buatan manusia dengan menyentuh permukaan objek objek tersebut.(Papan pemotong, duit syiling dan penapis plastik) 2. menggunakan alat & bahan yang sesuai dengan betul untuk membuat penanda buku dengan menggunakan teknik gosokan. 3. membuat apresiasi karya sendiri dan rakan-rakan dengan menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan karya secara lisan dengan betul.

Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai Murni Penggabungjalina n KBKK

: Murid-murid pernah melihat pelbagai jenis permukaan objek buatan manusia dalam persekitaran dan murid juga telah di ajar membuat perbandingan menggunakan peta buih berganda. : Kebersihan dan kekemasan

: Sains

: Membanding beza pelbagai jenis permukaan objek buatan manusia dan membuat perbezaan antara alat dan bahan. : Belajar cara belajar (BCB) dan konstruktivis.

Strategi Pembelajaran

Bahan Bantu Mengajar

: Objek buatan manusia (papan pemotong, duit syiling dan penapis plastik),slaid penerangan teknik gosokan, contoh penanda buku yang telah siap, slaid gambar urutan penghasilan karya gosokan.

Alat,Bahan, Media : Gunting, gam, reben, beberapa jenis permukaan objek buatan manusia seperti duit syiling, penapis plastik dan papan pemotong, kertas lukisan, kertas warna yang tebal,pensel, pensel warna,pembaris dan penebuk lubang. EMK : Keusahawanan, kreativiti dan inovasi

Langkah Set Induksi (6 minit)

Isi kandungan Pengenalan topik pembelajaran

Aktiviti pengajaran & pembelajaran 1. Guru membawa objek seperti papan pemotong, penapis plastik dan duit syiling ke dalam kelas dan meletakkan objek objek tersebut di atas meja guru. 2. Guru memanggil beberapa orang murid ke hadapan untuk menyentuh permukaan objek objek tersebut. 3. Guru bertanya beberapa soalan kepada murid-murid tersebut dihadapan semua murid. Soalan : i.) Apakah yang dapat kamu rasa apabila menyentuh permukaan papan pemotong? Jangkaan jawapan: - Permukaan papan pemotong kasar. ii.) Apakah yang dapat kamu rasa apabila menyentuh permukaan duit syiling?

BBM BBM : - Objek buatan manusia (tikar rotan,tudung saji, penapis plastik dan duit syiling.)

Catatan Teknik: -Soal jawab

Kaedah : -Individu dan kumpulan dalam PSV

KBKK : -Membanding Beza

Jangkaan jawapan: - Permukaan duit syiling tidak rata. iii.) Bagaimanakah keadaan permukaan penapis plastik yang telah kamu sentuh? Jangkaan jawapan: - Berlubang dan coraknya berulang. iv.) Apakah perbezaan yang kamu dapati setelah menyentuh permukaan objek - objek tersebut? Jangkaan jawapan: - Jalinan yang terdapat pada setiap permukaan objek dapat dilihat dan di sentuh. 5. Guru memberitahu topik pembelajaran pada

hari tersebut. Langkah 1 Menjana idea/ pengukuha n struktur (18 minit) i.) Penerangan kepada teknik gosokan, fungsinya serta contoh-contoh hasil karya gosokan. Definisi gosokan: - Gosokan ialah proses menggosok dan merekod jalinan yang ada pada permukaan berjalinan. - Gosokan merupakan proses penerokaan melalui deria sentuh menyebabkan bahagian yang digosok mengambil corak jalinan yang di gosok. Pengenalan 1. Guru memberi penerangan tentang teknik gosokan, fungsi dan menunjukkan beberapa contoh karya gosokan kepada murid di hadapan kelas. (Lampiran 1). Persepsi Estetik 2. Murid bertindak balas dengan menyebut contoh unsur seni dan prinsip rekaan yang terdapat pada contoh hasil karya yang menggunakan teknik gosokan. Resos: Kemahiran:

- Contoh hasil karya -1.2.1 (Rujuk Lampiran 1) Kaedah: -Konseptual

TKP: - Interpersonal

KBKK: - Membanding dan membeza

Langkah 2

Pewujudan konsep: i.) Pengenalan media (alat dan bahan) ii.) Membanding beza alat dan bahan.

3. Guru memperkenalkan media yang akan digunakan bagi teknik gosokan. 4. Murid dikehendaki menamakan secara lisan media yang diperkenalkan. 5. Guru membimbing murid untuk membuat perbezaan antara alat dan bahan dalam penghasilan karya secara lisan. 6. Murid membuat perbandingan antara alat dan bahan secara lisan. 7. Guru membuat demonstrasi proses menggosok dan merekod jalinan yang ada pada permukaan jalinan menggunakan pensel, pensel warna dan krayon. 8. Guru bersoal jawab dengan murid tentang perbezaan hasil gosokan menggunakan alat yang berbeza (pensel, pensel warna dan krayon).

Media (alat dan bahan): - Kertas lukisan - Pensel - Pensel warna - Krayon - Obejk Buatan Manusia (permukaan berjalinan kasar)

Kaedah: - Demonstrasi

Langkah 2 Teknik tunjuk cara (10 minit.)

Tunjuk cara oleh guru

1. Guru menunjukkan contoh penanda buku yang telah siap menggunakan teknik gosokan. 2. Guru menayangkan slaid urutan gambar proses menghasilkan penanda buku dengan teknik gosokan. 3. Guru memberi penerangan proses penghasilan semasa menayangkan urutan gambar tersebut. Langkah: 1.) Menyediakan alat dan bahan yang ingin digunakan seperti kertas lukisan, pensel,pensel warna, penebuk lubang gunting, kertas warna

Resos: - Contoh penanda buku yang telah siap. (Rujuk lampiran 2) - Slaid gambar urutan proses penghasilan. (Rujuk Lampiran 3)

Kemahiran: -1.2.2

Teknik: - Penerangan dengan contoh dan ilustrasi.

Langkah: 1.)

Kaedah: - Simulasi

Strategi: - Konstruktivis

2.) yang tebal dan objek yang mempunyai permukaan yang berbeza. 2.) Meletakkan kertas lukisan di atas permukaan objek. 3.)

Langkah 3 Kemuncak/ penghasila n (18 Minit)

Penghasilan karya oleh murid secara individu.

1. Guru memberi arahan kepada murid untuk Alat dan bahan: memulakan proses penghasilan penanda buku dengan teknik gosokan. 2. Murid mengeluarkan alat dan bahan dan melakukan proses penghasilan. 3. Guru memberi bimbingan kepada murid apabila diperlukan. Aktiviti penghasilan: - Murid melakukan proses penghasilan mengikut urutan yang telah ditunjukkan oleh guru. - Murid diberi kebebasan hasilkan kesan gosokan dari pelbagai permukaan objek buatan yang terdapat di dalam kelas atau yang telah - Kertas ukisan - Kertas warna tebal - Pensel warna - Reben - Gunting - Gam - Penebuk lubang - Objek buatan manusia.

Kemahiran: 1.3.1, 1.3.3

Penerapan nilai: - Kebersihan - Kekemasan

disediakan. Langkah 4 Apresiasi (5 minit) Murid melakukan apresiasi hasil karya sendiri dan rakanrakan. 1. Guru memanggil beberapa orang murid secara sukarela untuk tampil ke depan dan pamerkan hasil karya mereka. - Jika tiada sukarelawan,guru memilih beberapa hasil kerja murid dan menjalankan sesi apresiasi melalui soal jawab bersama murid. 2. Murid membuat sesi apresiasi bersama guru dengan menjawab beberapa soalan berkaitan hasil karya. Soalan: 1.) Hasil karya manakah yang menarik Kemahiran: 1.4.1, 1.4.2

perhatian kamu?Kenapa? Jangkaan jawapan: -A. Kerana kesan gosokan jelas kelihatan. -B. Bentuk penanda buku lain dari yang lain. -C. Campuran warna yang digunakan menarik. 2.) Apakah perasaan kamu semasa menghasilkan penanda buku tersebut? - Seronok. Proses tidak susah seperti yang dibayangkan. 3.) Apakah yang boleh kamu lakukan dengan penanda buku yang telah kamu hasilkan? - Menggunakannya atau menjual kepada kawan.

Penutup (3 minit)

Guru membimbing murid untuk membuat rumusan tentang apa yang telah dipelajari pada hari tersebut.

2. Murid membuat rumusan dengan bimbingan guru dengan menyenaraikan semula langkahlangkah dalam penghasilan penanda buku dengan teknik gosokan. 3. Guru berpesan kepada murid untuk membawa bahan-bahan yang akan digunakan dalam sesi pelajaran akan datang. 4. Murid mengemas kelas seperti keadaan asal.

KBKK: - Membuat rumusan

Penerapan nilai: - Kebersihan