Anda di halaman 1dari 13

Konsep asas kesihatan Definisi kesihatan, 1948

1)

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) suatu keadaan kesihatan yang menyeluruh baik dari aspek jasmani, rohani mahupun sosial dan tidak hanya terbatas kepada ketiadaan penyakit dan kecacatan

2) WHO, 1984 tahap di mana seseorang individu berkebolehan untuk memenuhi keperluan asas tubuh badan dan menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran

2) Shirreffs, 1999 kesihatan sebagai kualiti kehidupan yang melibatkan sosial, mental dan kesihatan biologikal hasil daripada adaptasi persekitaran

Sakit: bersifat subjektif Penyakit: bersifat objektif dan berdasarkan bukti yang nyata

Indikator untuk menilai status kesihatan:


Fakta kesihatan Liputan imunisasi Fakta perubatan Fakta pergigian

a)

b)
c) d)

Komponen Kesihatan optima


1)

Kesihatan jasmani Keadaan fisiologi badan Senaman dan pemakanan

2) Kesihatan emosi Kobolehan untuk mengawal perasaan Faktor mempengaruhi: tekanan luaran dan dalaman

3) Kesihatan rohani Hubungan kepercayaan, kejiwaan dengan agama 4) Kesihatan intelektual Kebolehan menggunakan minda untuk memahami sesuatu perkara, menghargai diri sendiri, masyarakat dan juga persekitaran

5) Kesihatan sosial Kebolehan seseorang untuk berinteraksi, menyesuaikan diri dan mewujudkan hubungan yang sihat dengan individu yang lain.

Promosi kesihatan optima


Definisi: O Donell & Harris, 1994 sains dan seni yang dapat membantu manusia untuk mengubah hidup dan mencapai tahap kesihatan optima dengan mengembangkan kehidupan dari aspek-aspek JERIS

Tafsiran: tindakan yang menjurus kepada pembaikan dan perlindungan kesihatan menerusi perubahan tingkahlaku, biologi, sosio-ekonomi dan persekitaran

Komponen promosi kesihatan


a)

Pencegahan
primer sekunder tertier

i. ii. iii.

b) Pendidikan kesihatan

i. ii. iii.

Kaedah: tradisional/konvensional Peralihan Moden

i.

ii.
iii.

Peringkat PK: Primer Sekunder tertier


Pendidikan kesihatan vs galakan/promosi kesihatan

c) Polisi kesihatan umum Proses penggubalan polisi dan peraturan berkaitan pendidikan dan promosi kesihatan di peringkat nasional dan antarabangsa