Anda di halaman 1dari 12

NAMA : MUHAMMAD ZULFADHLI BIN MOHD ZAMRI NO IC : 920417-09-5159 KELAS : P1H

Menurut Nik Hassan Basri b. Nik Abdul Kadir,

laras agama juga dikenali sebagai laras doa.


Ia menggunakan ragam bahasa yang

digunakan dalam lisan dan tulisan yang


berkaitan dengan keagaman dari segi istilah

dan diksi.

Kebanyakan pengaruh bahasa yang dipinjam dari bahasa Arab datangnya daripada bangsa Arab itu

sendiri. Hal ini kerana hubungan orang Islam dari


timur tengah dengan penduduk Tanah Melayu

menjadi erat dengan penerimaan agama Islam di


rantau ini.

Musyawarah Biadab Insan Akhir Berkat Lafaz Zalim

Duniawi

Ilmiah Hadirin Ustazah Rezeki Hikmah Syariat

Terdapat penggunaan kosa kata daripada bahasa Arab yang telah sebati dan diterima dalam bahasa Melayu.
Contoh : wajib, nikah, sah, batal, rezeki, masjid, dan ikhlas.

Laras agama tidak bersifat teknikal seperti laras sains dan undang-undang, sebaliknya laras ini menggunakan bahasa umum yang mudah difahami dan istilah-istilah agama yang telah tersedia dalam al-Quran.

Laras ini lebih mengutamakan ketepatan maksud agar tidak menimbulkan salah tafsiran oleh pembaca. Contoh yang berikut menunjukkan laras agama.

Dari segi bahasa, puasa ialah terjemahan daripada bahasa Arab, iaitu al saum yang bermaksud menahan diri.

Mengikut pengertian syarak pula, puasa bererti menahan diri


daripada makan minum dan daripada segala yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Puasa adalah salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Dalil wajib puasa dapat dilihat dalam Surah al-Baqarah, ayat 183 yang bermaksud:

Wahai mereka yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang terdahulu daripada kamu. Mudahmudahan kamu bertakwa.

Islam sebagai ad-din meliputi Islam, iman dan ihsan. Penghayatan dan pelaksanaan ketiga-tiga bidang ini termasuk dalam ibadat. Hal ini bermakna ibadat itu

lebih umum dan merangkumi keseluruhan ajaran


Islam. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam

hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim


yang bermaksud:

Sesungguhnya Jibril pernah datang kepada Nabi


dalam bentuk seorang Arab Badwi, lalu dia bertanya

kepada Nabu tentang Islam. Maka jawab Nabi, Islam


itu ialah hendaknya engkau bersaksisesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad ialah utusan Allah, engkau mendirikan solat, engkau keluarkan zakat, engkau puasa bulan

Ramadhan dan engkau pergi haji ke Baitullah.

TERIMA KASIH