Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH KEBANGSAAN TUMPAT

16200 TUMPAT
KELANTAN

PENILAIAN PERKARA
ASAS FARDHU AIN
(PAFA)
NAMA:
SEKOLAH :

JAWATANKUASA PENGURUSAN PAFA


SJKC CHUNG HUA DEBAK 2013.
PENGERUSI
Puan Chai Siao Wen
(Guru Besar SJKC Chung Hua Debak)

TIM. PENGERUSI
Encik Ling Chei Chung
( PK 1 SJKC Chung Hua Debak )

SETIAUSAHA
Cik Noraziela Binti Abdul Rahim
( Ketua Panitia Pendidikan Islam )

AHLI JAWATANKUASA
Pn. Hjh. Wan Jaradah bt. Wan Ibrahim. (Ketua Pentaksir Sekolah )
Pn. Siti Zubaidah bt Mat . ( Pentaksir Sekolah)
En. Mohd Asri b. Yusoff( Pentaksir Sekolah)
En Mohd Nashihin b. Awang Ali (Pentaksir Sekolah)
Pn. Wan Nabilah bt Wan Muhammad.(Pentaksir Sekolah)
Pn. Aishah bt. Azman (Pentaksir Sekolah)
Pn. Zainab bt Setapa ( pentaksir Sekolah)

Cik. Syarifah bt Ghazali( Pentaksir Sekolah)


En. Hanafi bin Hasan. (S/U Peperiksaan)
Cik Maziah bt.Sahak ( S/U Peningkatan UPSR)

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PERKARA ASAS FARDHU AIN (PAFA)
BORANG KELOMPOK
NAMA : SEKOLAH SK TUMPAT.
KELAS:
BIL NAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Disemak oleh :
Besar

TAHUN : 2012
NO SURAT
LAHIR

ANGKA
GILIRAN

KEPUTUSAN
KESELURUHAN
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus

Disahkan oleh Guru


.
Tarikh: ..

Tarikh :

BORANG PENCAPAIAN INDIVIDU PAFA UPSR


NAMA :
NO. KOD

TAJUK

PENCAPAIN

01

MENGUCAP DUA KALIMAH SYAHADAT

L.1.1

02

RUKUN ISLAM

L.2.1

03

RUKUN IMAM

L.3.1

L.3.2

04

BERISTINJAK

L.4.1

L.4.2

TAHUN

L1.2

SATU

L.4.3
05

MEMBERSIHKAN ANGGOTA BADAN,


PAKAIAN & TEMPAT DARIPADA NAJIS

L.5.1

L.5.2

EMPAT

L.5.3
06

CARA BERWUDUK

L.6.1

DUA

07

TAYAMUM

L.7.1

LIMA

08

CARA MANJI WAJIB


AZAN DAN IQAMAT

L8.2
A9.2

EMPAT

09

L.8.1
L/A9.1
A9.3

A.9.4

LIMA

A.9.5
L.10.1.1

L.10.1.2

L.10.1.3

L.10.1.4

L.10.1.5

L10.16

L.10.1.7

L10.1.8

L.10.1.9

L10.1.10

L.10.1.11

L.10.1.12

10

AMALI SOLAT FARDU

DUA
HINGGA
ENAM

A.10.2
12

PUASA

L.12.2

ENAM

L.13.1

L.13.2

TIGA

L.13.3

L.13.4

L.15.1

L.15.2

ENAM

L16.2

EMPAT

L.12.1
L.12.3

13

15

ADAB TERHADAP IBUBAPA

IHSAN

L.15.3
16

KEWAJIPAN MENUTUP AURAT

L.61.1

L.16.3
L.16.4
Nota:
Sekiranya murid telah lulus Amali Solat Fardu pada Tahun 2, Pengukuhan hendaklah dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.
Sila guna boring di bawah ini.
TAHUN
DUA
TIGA

TANDATANGAN GURU7KELAS

CATATAN

TARIKH

T.T GURU

EMPAT
LIMA
ENAM

Jadual /Kerja Amali Ujian PAFA 201___


NAMA GURU:
Hari

Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis

Tahun

Masa

Pentaksir

Catatan

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
LAPORAN PENTAKSIRAN PAFA
NEGERI : KELANTAN
TAHUN: 201__
MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN
201__

ARAHAN AM :
1. Laporan ini adalah untuk kegunaan Lembaga Peperiksaan Malaysia
2. Laporan ini hendaklah ringkas, padat dan tepat.
3. Laporan hendaklah berhubung dengan perkara yang perlu diberi perhatian dan
masalah yang dihadapi.
4. Laporan hendaklah dihantar ke Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Laporan Penyelarasan secara keseluruhan :


(a) Kefahaman Mengenai Peraturan Penskoran
Murid memahami kehendak soalan dan menjawab soalan dengan baik
(b) Masalah mengenai Selisih Penskoran
Murid bijak menjawab soalan dangan tepat manakala murid lemah menjawab soalan
kurang tepat

(c) Punca Masalah Penskoran


Tahap kecerdasan yang berbeza.

(d) Cadangan Mengatasi Masalah Penskron


Penerangan daripada guru
Bimbing secara berterusan
Bantu rakan sebaya
Latih-tubi membaca dan menghafal

(e) Hal-hal lain


Tiada

Tandatangan :
Nama

Tarikh

DIsahkan oleh:
..

Tarikh :