Anda di halaman 1dari 12

http://permainantradisionalmalaysia.blogspot.com/ PENGENALAN Masyarakat berbilang kaum di Malaysia mempunyai pelbagai jenis kebudayaan yang digarap daripada pelbagai keturunan.

ebudayaan ini disatukan menjadi satu kebudayaan yang unik kerana hampir setiap keturunan mempunyai adat sehingga membentuk kebudayaan masing!masing. "ni termasuklah suka bergotong!royong menjalankan kegiatan ekonomi# di mana ikatan itu terus diperkukuh dan dipererat dengan acara!acara keramaian dan juga hiburan. Lantaran resam yang demikian maka banyak permainan tradisional yang dipertandingkan.

Permainan tradisional telah berupaya membentuk sebahagian daripada kehidupan yang dilalui oleh nenek moyang masyarakat masing!masing. Asas penting yang menjamin kesinambungan permainan tradisional pada masa lalu ialah keseragaman cara hidup nenek moyang kita. Malah sejak dari kecil lagi mereka membiasakan diri dengan keadaan yang demikian. Ada di antara permainan ini yang sekarang tidak dimainkan lagi tetapi hanya diketahui oleh ibu bapa dan datuk nenek kita sahaja. $etapi ada juga yang masih dimainkan lagi oleh kanak!kanak sehingga hari ini. %i antara permainan itu termasuklah congkak# &au# selambut# sepak raga# gasing# kabaddi# mahjong# dan lain!lain. ^_^ ~Permainan Tradisional Malaysia~ pada 8:46 AM 4 pendapat 'EN"( PE)MA"NAN $)A%"("*NAL A+M MELA,+

NAJIHAH YAAK ! "A #8$$6 Sepak Raga Permainan sepak raga telah sejak -aman esultanan Melayu Melaka. Pada masa itu permainan ini dimainkan oleh golongan bangsa&an.)akyat .iasa juga menggemari permainan ini. Pada masa sekarang sepak raga lebih dikenali dengan nama sepak takra&. "a bukan hanya dimainkan oleh orang Melayu sahaja tetapi bangsa!bangsa lain# malah telah

dikenali di seluruh. .ola sepak raga diperbuat daripada bilah!bilah rotan yang dianyam bulat seperti raga sebesar isi buah kelapa dua atau tiga lapis.Permainan ini dimulakan dengan salah seorang pemain melambung bola kepada rakannya dengan tangan. )akannya itu akan menimang bola itu dengan kakinya sekali atau beberapa kali# sebelum menendangnya ke arah pemain lain. Pemain!pemain yang membentuk lingkungan atau bulatan itu mestilah bergilir!giliran menimang bola itu dan menga&alnya supaya tidak jatuh ke bumi. 'ika bola itu jatuh# permainan dalam pusingan tersebut ditamatkan.

^_^ ~Permainan Tradisional Malaysia~ pada 8:%% AM % pendapat .atu (eremban

.atu (eremban juga dikenali sebagai permainan (elambut atau (erembat. (ering dimainkan di &aktu lapang.Permainan ini dimainkan oleh kanak!kanak perempuan sama ada secara indi/idu atau berpasangan. "anya dimainkan secara berkumpulan seramai dua hingga empat orang atau lebih..iasanya ia menggunakan guli kaca# biji getah# ketul batu yang kecil atau ketulan!ketulan objek lai berbentuk bulat. .ilangan yang biasa digunakan sebanyak lima biji. *bjek!objek ini dikenali sebagai buah %alam bermain .atu (eremban ini terdapat beberapa peringkat atau cara sambutan buah yang berlainan. .ermula dengan peringkat pertama yang mudah dengan menggunakan sebiji buah yang dinamakan sebagai buah satu hinggalah kepadaperingkat lebih tinggi atau peringkat yang teratas dinamakan buah tujuh. ^_^ ~Permainan Tradisional Malaysia~ pada 8:$6 AM % pendapat 'EN"( PE)MA"NAN $)A%"("*NAL A+M 0"NA

NA&IHA AMI'A (AINA) A!I*IN "A #8#46 Mahjong Mahjong atau mahjung merupakan permainan untuk empat orang yang berasal dari 0hina. Mahjong membabitkan kemahiran# strategi# dan pengiraan# termasuk juga satu tahap nasib. .ergantung kepada /ariasi yang dimainkan# nasib boleh menjadi isu remeh atau 1aktor utama kejayaan. %i Asia# mahjong juga popular sebagai perjudian dan sebagai permainan komputer.

^_^ ~Permainan Tradisional Malaysia~ pada +:,4 AM $ pendapat Go

Go ialah permainan berpapan yang dimainkan oleh dua orang. Go juga dikenali sebagai &2i34 di dalam bahasa 0hina. Permainan ini kaya dengan strategi yang kompleks tetapi hanya mempunyai undang!undang permainan yang mudah. Go hanya menggunakan biji!biji ber&arna hitam dan putih.

^_^ ~Permainan Tradisional Malaysia~ pada +:-, AM # pendapat

5iang 6i

5iang3i merupakan sebuah permainan papan cina yang dimainkan oleh dua orang pemain. 5iang3i berada dalam keluarga yang sama dengan catur. 5iang3i bentuk kini berasal dari 0hina# oleh itu ianya digelar sebagai 0atur 0ina. Permainan ini didapati telah mula dimainkan sea&al abad ke!7 selepas Masihi di 0hina. 5iang3i merupakan salah satu permainan papan yang paling popular di dunia. 0iri!ciri yang unik termasuklah pergerakan unik pao 8meriam9# peraturan yang melarang panglima 8seperti :raja: dalam catur9 daripada bertemu dalam garisan yang sama# serta :sungai: dan :istana: yang mengehadkan pergerakan sesetengah buah catur. ^_^ ~Permainan Tradisional Malaysia~ pada +:-$ AM $ pendapat ,o!yo 0ina

,o!yo cina ialah permainan dari 0hina yang mempunyai dua cakera yang sama sai- yang dihubungkan oleh gandar yang panjang. ,o!yo cina akan sentiasa berpusing pada tali yang diikat pada dua batang kayu kecil. Pemain akan memegang hujung kedua!dua kayu dan mengimbangi yo!yo daripada jatuh. Permainan ini dikenal pasti telah &ujud sejak %inasti Ming sekitar tahun ;<=> hingga tahun ;>77 selepas Masihi. ,o!yo cina tradisional dibuat daripada buluh# dimana ianya mudah patah dan tidak sesuai untuk aksi!aksi lasak. (esetangah yo!yo cina dimasukkan alat yang menghasilkan bunyi apabila dipusingkan dengan laju. .unyi ini membolehkan pemainnya mengimbangi kelajuan yo!yo.

^_^ ~Permainan Tradisional Malaysia~ pada +:$6 AM $ pendapat 'EN"( PE)MA"NAN $)A%"("*NAL A+M "N%"A

&ITI NA&.HA A(MAN "A#8#64 Kho-kho 'Kho-kho' merupakan satu permainan tradisional yang popular di kalangan kaum India. Permainan yang berasal dari Maharashtra ini pada mulanya dimainkan menggunakan kereta kuda. Kebanyakan ahli sejarah India mengatakan bahawa Kho-Kho merupakan hasil pengubahsuaian daripada satu permainan 'Lari dan kejar' di mana seorang pemain akan berlari dan mengejar serta menyentuh pemain lain. Permainan kho-kho ini memerlukan kecergasan fi ikal pemain serta pergerakan yang fleksibel untuk megelak peserta-peserta lain. !agi permainan kho-kho" setiap kumpulan boleh mempunyai #$ pemain.%amun" hanya & daripadanya akan bermain bagi satu perlawanan. 'erdapat $ giliran dalam permainan kho-kho ini. (etiap giliran diperuntukkan selama ) minit untuk acara lari dan kejar. !agi kumpulan pengejar *chaser+" , pemain akan berada di tengah setiap , kotak yang terdapat di padang permainan. (etiap , peserta ini akan duduk dalam kedudukan yang bertentangan secara berselang-selang. Manakala" pemain yang kesembilan akan bertindak sebagai pengejar. (asaran bagi setiap pengejar ialah menyentuh pemain lawan dengan menggunakan tapak tangan. Pemain lawan akan tersingkir apabila pengejar menyentuhnya dengan tapak tangan tanpa melakukan -foul-" pemain lawan telah melebihi had garisan dengan sendirinya ataupun lambat sampai ke had garisan. Pengejar boleh menukar giliran mengejar dengan menyentuh ahli pasukannya yang lain sambil berkata -Kho Kho-. Pemain yang disentuh kemudiannya akan menjadi pengejar dan begitulah seterusnya. !agi setiap $ giliran terdapat . minit masa rehat diberikan. !agi permainan 'Kho-Kho' ini" keluasan petak padang yang diperlukan ialah $)m/#.m. ^_^ ~Permainan Tradisional Malaysia~ pada 6:4/ AM $ pendapat

0haturanga

Asal!usul catur modern semula dikenal dengan nama 0haruranga# yang berkembang di "ndia pada abad ke!>. (ejak a&al permainan ini sudah memperkenalkan dua pihak yang bermain# perbedaan buah catur dengan kekuataan yang berbeda# dan kemenangan tergantung pada buah terakhir# atau dalam catur modern ditandai dengan tumbangnya sang raja. %alam catur kuno# papan catur memiliki ;?? kotak atau malah lebih. Pada a&al abad ;@# sebuah pendapat disampaikan apten Airam 0oB dan %uncan Corbes bah&a dulu catur dimainkan 7 orang sekaligus# termasuk empat pemain dalam chaturanga. %alam terminologi sanskrit# :0haturanga: berarti :memiliki empat bagian: dan dalam puisi epos kepahla&anan kata itu juga berarti :tentara.: Nama itu sendiri bersumber dari sebuah 1ormasi pertempuran dalam epos Mahabrata yang terkenal di "ndia. 0haturanga adalah sebuah simulasi permainan perang guna memperlihatkan kekuatan strategi militer "ndia saat itu. AshtDpada# kotak = B = di sebuah papan merupakan tempat bermain 0haruranga. Papan lain yang dikenal di "ndia adalah %asapada ;? B ;? dan (aturankam @ B @. "lmu&an Arab Abu al!Aasan EAlF al!MasEGdF memberi rincian tentang penggunaan catur yakni sebagai sebuah alat strategi militer# matematik# perjudian dan terkadang dihubungkan dengan ramalan nasib di "ndia dan tempat lainnya. 0atatan MasEGdF juga menunjukkan "/ory di "ndia merupakan daerah produsen alat permainan catur untuk pertama kali# menyebarkan serta memperkenalkan permainan ini dari Persia ke "ndia semasa erajaan Nushir&an. emudian terjadi e/olusi pada permainan chaturanga yang dikenal dengan nama (hatranj 8chatrang9# yakni sebuah permainan dua orang pemain yang kekalahan dan kemenangan ditentukan melalui pembersihan terhadap semua bidak la&an 8kecuali raja9 atau melalui penaklukan terhadap raja la&an. Posisi pion dan kuda tidak berubah# tapi bidak lain mengalami perubahan bentuk.

^_^ ~Permainan Tradisional Malaysia~ pada 4:$8 AM # pendapat Criday# March HI# H??@ PE)MA"NAN $)A%"("*NAL MELA,+

0*NG A

0ongkak merupakan sejenis permainan tradisional Melayu. Permainan ini telah &ujud sejak -aman esultanan Melayu Melaka lagi# tetapi tidak pasti asalnya# samada pengaruh luar telah datang bersama pedagang atau sememangnya telah dicipta oleh orang Melayu ketika itu. Permainan congkak dipercayai berasal daripada dunia A1rika atau Arab# bergantung kepada teori mana yang anda percayai. .agaimanapun# bukti tertua yang dijumpai oleh cari gali purba yang dibiayai oleh Persatuan National Geographic menjumpai kepingan batu kapur yang mempunyai dua liang selari bertarikh semenjak J??? hingga I??? (M di masa kini 'ordan. %alam permainan tradisional ini# alatan yang digunakan adalah papan congkak dan buah congkak. adang!kadang sebagai ganti papan congkak# lubang!lubangnya dibuat di atas tanah. (ementara biji!biji congkak pula ialah guli!guli kaca# buah getah# biji saga# batu!batu kecil dan sebagainya. (etiap papan congkak hanya boleh dimainkan oleh dua orang sahaja. Papan congkak mengandungi ;7 lubang yang dipanggil :kampung:. $erdapat dua lubang besar di setiap hujung papan congkak. Lubang ini dipanggil :rumah:. Panjang papan congkak tujuh lubang biasanya sekitar =? cm dan lebanya ;= cm. Papan congkak la-imnya dibuat dari kayu hutan seperti merbau# keruing# balau dan sebagainya. $erdapat juga papan congkak yang dibuat dari kayu rambutan# nangka dan sebagainya# mengikut kemampuan si tukang pembuat congkak. 0ara!cara bermain permainan ini ialah dua orang pemain duduk berhadapan menghadap papan congkak dan kedua!dua pemain akan mula dengan serentak. Mereka akan memasukkan buah satu demi satu di dalam lubang kampung dengan pergerakan dari kanan

ke kiri hingga ke rumah dan kampung la&an. Gerakan diteruskan hingga buah yang terakhir pada tangan dimasukkan dalam kampung kosong di ka&asan sendiri atau la&an dan pemain hendaklah berhenti# sekiranya buah itu jatuh atau mati di kampung sendiri. Pemain itu boleh menembak kampung la&an yang setentang dengan kampungnya iaitu mengaut kesemua buah 8jika ada9 di dalam kampung tersebut. Pihak la&an mengambil giliran meneruskan permainan hingga buahnya mati. (ekiranya buah terakhir jatuh di dalam rumah sendiri# pemain boleh meneruskan permainan dengan mengambil buah yang masih banyak di mana!mana kampung sendiri. (ekiranya buah terakhir jatuh di kampung kosong pihak la&an# maka permainan itu mati di situ sahaja dan pihak la&an boleh memulakan permainan seterusnya hingga mati. (etelah tamat pusingan pertama# setiap pemain mengisi semula kampung dengan buah congkak dan jika ada kampung yang tidak cukup buah# ia dianggap terbakar. ampung ini tidak boleh diisi apabila bermain pada pusingan yang kedua# ketiga dan seterusnya hingga pi0a1 la2an men3a14 1ala05 ^_^ ~Permainan Tradisional Malaysia~ pada /:48 AM $ pendapat PE)MA"NAN $)A%"("*NAL 0"NA

MAA'*NG

Ma06on3 ata4 ma064n3 7"ina Tradisional: 8 "ina 'in31as: 8 pinyin: M96i:n3; Kantonis: M:06e4n3; mer4pa1an permainan 4nt41 empat oran3 yan3 <erasal dari "0ina5 J43a di1enali se<a3ai <a0asa "ina: ; pinyin: M9=4>; Kantonis: M:06e41; Jep4n: M?6an5Ma06on3 mem<a<it1an 1ema0iran8 strate3i8 dan pen3iraan8 termas41 643a sat4 ta0ap nasi<5 !er3ant4n3 1epada @ariasi yan3 dimain1an8 nasi< <ole0 men6adi is4 reme0 ata4 Aa1tor 4tama 1e6ayaan5 *i Asia8 ma06on3 643a pop4lar se<a3ai per64dian 643a se<a3ai

permainan 1omp4ter5 <6e1 permainan adala0 mem<ina set len31ap B ata4 3a<4n3an B <iasanya <erti3a8 dari samaada $- ata4 $6 1epin35 ran3 pertama mendapat1annya adala0 di1ira pemenan35 Kepin3an yan3 mem<eri 1emenan3an melen31ap1an set pemain sama ada $4 ata4 $+ 1epin35 &ala0 sat4 mitos asalB4s4l ma06on3 menyata1an <a0a2a "onA4Ci4s8 a0li AalsaAa0 "0ina tera34n3 tela0 mem<an34n1an permainan ini pada ,##&M5 *a12aan ini m4n31in adala0 Cerita yan3 dira34i 1e<enarannya5 Men4r4t mitos ini8 1em4nC4lan permainan terse<4t dalam pel<a3ai ne3eri "ina <ersese4aian den3an pen3em<araan "onA4Ci4s pada saat <elia4 sedan3 men3a6ar do1trinBdo1trin <ar4 <elia45 Ti3a <i6i <4a0 na3a 7"ardinalD 643a menyamai den3an ti3a nilai "ardinal yan3 dit4r4n1an ole0 "onA4Ci4s5 (0En3 7 8 0arAia0 ten3a0D Mera08 F? 7 8 0arAia0 1ema1m4ranD Hi6a48 !9i 7 8 0arAia0 p4ti0D P4ti0 masin3B masin3 me2a1ili Kem4ra0an 0ati8 Ke6464ran8 dan Ketaatan ter0adap i<4<apa8 se1ali la3i <erdasar1an mitos ini5 Ha1i1atnya8 Gten3a0G m4n31in adala0 r4641an 1epada 7H0En334ID J nama ne3ara "0ina <a0asa "ina5mitos ini 643a menda12a <a0a2a "onA4Ci4s men33emari <4r4n3 yan3 m4n31in men6elas1an nama GMa06on3G 7 8 yan3 <erma1s4d <4r4n3 pipitD5 !a3aimana p4n8 tiada <41ti 1e2464dan ma06on3 se<el4m era Taipin3 pada 14r4n 1eB$/ yan3 men3enepi1an "onA4Ci4s se<a3ai penCipta yan3 m4n31in5Teori lain mem<ayan31an <a0a2a permainan terse<4t dima641an dari 1ad dan permainan domino "ina se1itar ta04n $8,#5 'amai se6ara2an perCaya <a0a2a ia <erasas1an sat4 permainan 1ad "ina yan3 dise<4t se<a3ai M9di:o 7D 7643a di1enali se<a3ai Ma Tiae8 seCara 0arAia0 <ererti K4da Ter3ant4n3; ata4 Y>HK 7D8 seCara 0arAia0 <ererti *a4nD di Haman a2al *inasti Min35 Permainan ini dimain1an den3an 4# 1epin3 1ad yan3 penampilannya ser4pa den3an 1adB1ad yan3 di34na1an dalam permainan Ya Pei5 4# 1epin3 1ad ini8 dinom<or1an dari $ 0in33a / dalam empat <4a0 s4t <er<eHa <ersamaBsama empat 1epin3 1ad <4n3a tam<a0an8 adala0 <enarB<enar ser4pa den3an penom<oran <4a0B<4a0 ma06on3 masa 1ini5 Masi0 2464d la3i perde<atan si0at men3enai siapa yan3 menCipta permainan terse<4t5 &at4 teori menyata1an <a0a2a pe3a2ai tentera "0ina yan3 <er10idmat semasa Pem<eronta1an Taipin3 tela0 menCipta permainan terse<4t 4nt41 men3isi masa5 Teori lain menyata1an <a0a2a seoran3 <an3sa2an yan3 tin33al di 1a2asan &0an30ai tela0 menCipta permainan terse<4t antara ta04n $8+# dan $8+,5 Mana1ala yan3 lain p4la perCaya <a0a2a di se1itar ta04n $8,# di <andar NKn3pE8 d4a oran3 <ersa4dara tela0 menCipta ma06on3 <erdasar1an permainan M9di:o5Permainan tradisional "ina ini di0aram1an di ne3ara asalnya pada ta04n $/4/8 apa<ila 'ep4<li1 'a1yat "0ina dit4<401an5 Kera6aan <ar4 Kom4nis melaran3 se<aran3 a1ti@iti per64dian8 yan3 dian33ap se<a3ai sim<ol 1erosa1an 3olon3an 1apitalis5 &elepas 'e@ol4si Ke<4dayaan8 permainan terse<4t di0id4p1an 1em<ali8

dan se1ali la3i ma06on3 men6adi 1e3iatan masa lapan3 yan3 di3emari oran3 "ina5 !a3aimana p4n8 di Hon3 Kon38 MaCao dan tempatBtempat lain8 ma06on3 sentiasa pop4lar8 ter4tamanya di 1alan3an pen4t4r Kantonis5 ^_^ ~Permainan Tradisional Malaysia~ pada /:%8 AM # pendapat PE)MA"NAN $)A%"("*NAL "N%"A

A.A%" abadi ialah sebuah permainan yg dibentuk dalam permainan tradisional "ndia. Permainan ini sangat terkenal di (elatan Asia dan tersebar dengan meluas di $enggara Asia# 'epun# dan "ran. "a adalah permainan bangsa .angladesh dan juga meluas di $amil Nadu# Andura Pradesh# Punjab dan Maharasutran di "ndia. abadi juga dimainkan oleh tentera .ritish untuk tujuan hiburan# menjaga kemantapan badan dan juga untuk mengumpan tentera askar dan komuniti Asia .ritish. %alam satu permainan# H pasukan dibentuk yang mana terdiri daripada tujuh pemain. Gelanggang yang digunakan adalah ;H.Jm B ;?m 8separuh daripada gelanggang bola keranjang9. (etiap pasukan mengandungi pemain simpanan seramai J orang. Permainan ini dilangsungkan selama H? minit# dengan J minit setengah untuk rehat semasa pertukaran gelanggang. (atu pasukan akan menghantar penyerang kepada pasukan pihak la&an# yang mana bertujuan untuk menyentuh salah seorang daripada pemain pihak la&an sebelum patah balik kepada pasukannya. Pemain yang telkah disentuh akan terkeluar dan meninggalkan padang. (ementara itu# pihak pertahanan membentuk sebuah rantai seperti berpegangan tangan antara satu sama lain. 'ika rantai itu terputus# salah seorang pemain pertahanan akan meninggalkan padang. (asaran pertahanan adalah untuk menghentikan penyerang balik ke pasukannya sebelum berhenti berehat. 'ika penyerang berhenti sebelum sampai ke destinasi# penyerang itu akan meninggalkan padang. Pemain juga boleh melepasi sempadan garisan atau bahagian bdn mencecah tanah di luar garisan# kecuali semasa bergelut dengan pasukan pihak la&an. (etiap pemain yang terkeluar# pihak la&an akan mendapat mata. Pasukan yang skor dua mata bonus# yang dipanggil lona# manakala semua pihak la&an akan tersingkir. Pada akhir perla&anan# pasukan yang mengumpul mata tertinggi akan menang. Permainan adalah berdasarkan kesesuaian umur dan berat. Permainan ini terdiri daripada satu pengadil# dua pembantu pengadil# satu penjaring dan dua pembantu penjaring.

^_^ ~Permainan Tradisional Malaysia~ pada /:$% AM 8 pendapat PE).EKAAN PE)MA"NAN %AA+L+ %AN (E A)ANG

Permainan merupakan satu akti/iti rekreasi sama ada untuk mendapat keseronokan# mengisi masa lapang ataupun bersenam. "a boleh dilakukan berseorangan ataupun secara berkumpulan. Permainan biasanya mempunyai peraturan yang perlu diikuti semua orang. Adat bermain# ada yang menang dan ada yang kalah# ataupun seri. Permainan yang melibatkan akti/iti 1i-ikal biasanya dipanggil sukan. Permainan masih diadakan sehingga kini tetapi terdapat perbe-aan antara permainan dahulu dan permainan sekarang. Perbe-aan permainan dahulu dan permainan sekarang akan dibincangkan selepas ini. Permainan!permainan dahulu seperti permainan Lau# tarian Naga atau permainan gasing mempunyai ciri!ciri kesenian yang melambangkan keindahan dan keharmonian rakyat di Malaysia. Akti/iti ini kebiasaannya akan dilakukan secara berkumpulan dimana mereka mempunyai minat yang sama. Masing!masing akan berkongsi tenaga# pendapat# dan masa semata!mata untuk memastikan akti/iti seperti ini dapat dilaksanakan. Manakala bagi permainan sekarang# biasanya adalah permainan komputer yang tidak melambangkan apa! apa dan tidak perlu dilakukan oleh sekelompok manusia serta tidak dapat mengeratkan hubungan antara manusia seperti permainan dahulu. (elain itu# permainan komputer akan menyebabkan ketagihan di kalangan pemain. Pemain yang terlalu ketagih kepada permainan tersebut tidak akan mempedulikan kesihatan mereka# tidak makan atau tidur semata!mata untuk bermain permainan tersebut. Permainan dahulu biasanya bersi1at harmoni berbe-a dengan permainan sekarang yang berunsur ganas seperti permainan!permainan komputer seperti counter strike yang bersi1at ganas yang mendapat sambutan hangat daripada golongan remaja lelaki. "ni dengan secara tidak langsung akan mencemarkan minda golongan orang muda -aman ini.

^_^ ~Permainan Tradisional Malaysia~ pada 8:,/ AM # pendapat E("MP+LAN

emajuan teknologi telah membuatkan hilangnya &arisan yang dulunya sangat dibanggakan. $etapi# adakah kita sedar yang sebenarnya permainan tradisional yang kita &arisi sejak dulu lagi semakin lama semakin dilupakan dan hilang bersama dengan peredaran -aman. ,ang sedihnya ada dikalangan anak muda sekarang tidak mengenali permainan!permainan tradisional tersebut seperti congkak# layang!layang# gasing# &au dan sebagainya. .anyak 1aedah yang boleh diperolehi dari permainan tradisional seperti boleh mengeratkan silaturahim sesama manusia# menyihatkan badan kerana mengeluarkan peluh dan dapat memelihara &arisan budaya -aman ber-aman. (elain itu# Negara dapat mempromosikan permainan tersebut sebagai salah satu akti/iti yang perlu diperkenalkan kepada pelancong!pelancong yang datang ke Malaysia. "a juga akan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia sendiri. Malangnya anak Malaysia tidak memikirkan tentang perkara tersebut mereka hanya inginkan keseronokan dan mengikuti segala perubahan teknologi terkini sehigga melupakan &arisan yang perlu dijaga juga. *leh itu# remaja boleh mengikuti dan meneruskan permainan berteknologi tapi pada masa yang sama masih lagi memelihara dan pertahankan &arisan nenek moyangM.