Anda di halaman 1dari 26

KAUNSELOR MEMBANTU MERINGANKAN MASALAH

Sabda Nabi s.a.w Barang siapa melapangkan diri seorang mukmin yang sedang dalam kemarahan, atau menolong seorang mukmin yang teraniaya, nescaya ia akan diampunkan dosanya.

Apa itu Kaunseling?


Kaunseling adalah merupakan satu proses bagi membina perhubungan berkerjasama di antara kaunselor dan klien (orang yang memerlukan pertolongan). Dalam situasi pekerjaan, kaunseling lebih merupakan perhubungan di antara seorang ketua (penyelia) dan pekerja (klien).

Kaunseling adalah lebih berbentuk usaha melakukan perubahan terhadap sikap dan tingkah laku seseorang.

Apa itu Kaunseling?


Persatuan Kaunseling Malaysia(PERKAMA), telah mendefinisikan; Kaunseling sebagai suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor professional bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien, yang baik dan menyeluruh secara sukarela sepanjang hayat berlandaskan etika kaunseling.

Apa itu Kaunseling?


Dalam usaha untuk menolong membantu klien, terdapat lima objektif yang perlu difahami oleh seorang kaunselor iaitu;

Menolong menganalisa keadaan, sikap, pandangan dan kelakuan yang menghalang klien bekerja dengan berkesan Menolong klien untuk menyesuaikan diri dalam situasi bekerja

Apa itu Kaunseling?


3 Menolong mereka klien menyelesaikan masalah

Membolehkan klien menganalisa pandangan mereka dan tingkah laku yang mengganggu Mengimbas kembali kemungkinan yang akan terjadi akibat daripada setiap cara atau perbuatan yang mengganggu

Apa itu Kaunseling?


Secara umumnya, kaunseling boleh dianggap sebagai bentuk perhubungan sosial antara dua orang secara bersemuka dan melibatkan individu yang normal.

Apa itu Kaunseling?

Kaunselor perlu difahami bahawa kaunseling itu bukanlah satu bentuk hukuman. Sebarang bentuk kritikan yang boleh menjejaskan perasaan dan emosi seseorang adalah perlu dielakkan. Selain itu, perlu juga menghindari tabiat suka mencari kesalahan sesuatu pihak.

Apa itu Kaunseling?


Kaunseling adalah bertujuan:

Sebagai pembetulan, nasihat dan pandangan yang membina Membangun dan menghasilkan perubahan yang positif dalam diri klien Menjadikan klien lebih stabil dan produktif Memenuhi potensi dan seterusnya menjadi seorang yang berjaya Membantu membuat penyesuaian kehidupan tanpa banyak penderitaan Mempertingkatkan perkembangan diri klien supaya dapat mencapai tahap kesihatan mental yang maksimum.

5 Faktor Mengapa Perkhidmatan Kaunseling Diperlukan ?


1 Memberi maklumat
Masalah klien selalunya berkaitan dengan kekurangan maklumat mengenai masalah tersebut Mendapatkan gambaran (kefahaman) yang jelas berhubung dengan masalah dari kaunselor, ini secara langsung dapat membantu klien mengatasi masalahnya

5 Faktor Mengapa Perkhidmatan Kaunseling Diperlukan ?


2 Menggalakkan Celik-Akal Membantu klien memahami lebih lanjut mengenai diri (menyelami diri) dan persekitaran Membantu klien mengetahui bahawa dirinya adalah kunci kepada masalah yang dihadapi

5 Faktor Mengapa Perkhidmatan Kaunseling Diperlukan ?


3 Memberi sokongan Masalah yang terlalu banyak dan susah hendak diubah memerlukan sokongan emosi yang tidak berbelah bahagi, kemesraan dan pameran perasaan yang klien itu faham serta dapat mengurangkan bebanan masalahnya.

5 Faktor Mengapa Perkhidmatan Kaunseling Diperlukan ?


4 Penyelesaian Konflik
Mengurangkan ketegangan dan permusuhan di antara dua individu (pihak) Membantu mereka menerima perbezaan dan mencari jalan untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan Mempelajari penggunaan perlakuan yang sesuai Menolong klien menyelesaikan isu mengganggu Menyelidiki dan memahami bentuk tekanan jiwa dan masalah yang dialami oleh klien dengan lebih jelas lagi

5 Faktor Mengapa Perkhidmatan Kaunseling Diperlukan ?


5 Membuat keputusan Membantu klien membuat keputusan kerana kebanyakan masalah yang dihadapi adalah untuk membuat keputusan Kaunselor boleh mengemukakan cadangan dan berbincang dengan klien sebelum sesuatu keputusan diambil

Rasional Perlunya Perkhidmatan Kaunseling

Banyak orang beranggapan bahawa kaunseling bukanlah satu kaedah yang dapat membantu penyelesaikan masalah. Tanggapan seperti ini secara psikologinya adalah tidak berasas berdasarkan bahawa seseorang manusia itu tidak dapat dipisahkan antara aspek pemikiran, emosi dan sikap apabila ia menghadapi sebarang masalah.

Rasional Perlunya Perkhidmatan Kaunseling


Perkhidmatan kaunseling dapat membantu seseorang individu mengurangkan tekanan dan masalah seperti berikut:

Ketegangan Dan Ketidakpuasan Di Tempat Kerja


Membuat kerja yang rutin tanpa mempunyai apaapa variasi membosankan Lebih teruk lagi sekiranya terdapat pula perselisihan yang ketara di antara para pekerja

Rasional Perlunya Perkhidmatan Kaunseling

Ketidakseimbangan Emosi - Penurunan prestasi kerja

mungkin timbul disebabkan oleh permasalahan keluarga yang besar sehingga terbawa-bawa ke tempat kerja

Kebimbangan Kemampuan

Tentang

Kemahiran

Dan

- Timbul apabila terdapat pembaharuan di tempat


kerja yang memerlukan pekerja untuk mempelajari dan mendapatkan kemahiran yang berlainan.

Rasional Perlunya Perkhidmatan Kaunseling

Perbezaan Individu Dengan Imej Korporat


-

Yang

Bertentangan

Masalah timbul disebabkan individu tidak dapat menerima hakikat bahawa beliau terpaksa mengubah sikap (tabiat) bekerja apabila bertugas untuk menyesuaikan diri dengan imej korporat yang sedia ada Merasa tertekan apabila berada di tempat kerja

Rasional Perlunya Perkhidmatan Kaunseling

Konflik Peranan Pentadbiran


-

Dengan

Caragaya

Berlaku apabila terdapat pertukaran pegawai. Kakitangan bawahan tidak dapat menyesuaikan diri ataupun caragaya pentadbiran mengikut kehendak pegawai yang baru

Rasional Perlunya Perkhidmatan Kaunseling

Perbezaan Di Antara Keperluan Personal Pekerja Dengan Polisi Jabatan


Contohnya seseorang pekerja itu terpaksa membawa anak ke tempat kerja kerana penjaganya jatuh sakit sedangkan ia tidak mempunyai cuti rehat Polisi pejabat pula tidak membenarkan cuti kecemasan ataupun membawa anak ke pejabat Pekerja tersebut terpaksa mengambil cuti tanpa gaji walaupun amat memerlukan duit tersebut Ini menimbulkan bebanan dari segi kewangan dan perasaan kepada pekerja mengakibatkan stress, prestasi menurun

Rasional Perlunya Perkhidmatan Kaunseling

Prestasi Kerja Tidak Memuaskan Dan Tabiat Kerja Tidak Baik


Disebabkan rasa tidak puashati pekerja terhadap pekerjaannya ataupun ganjaran yang diperolehi Sikap pekerja yang sambil lewa atau malas yang sememangnya perlu ditangani

Rasional Perlunya Perkhidmatan Kaunseling

Masalah Peribadi Dan Keluarga

- Masalah yang selalunya tidak dapat diselesaikan dengan sendiri tanpa pertolongan dari orang luar. Contohnya: seperti penderaan sama ada secara fizikal, mental atau seksual

Rasional Perlunya Perkhidmatan Kaunseling

Kebosanan Kerja Dan Perkembangan Kerjaya

Kekurangan

Timbul apabila pekerja tidak diberi peluang untuk meningkatkan perkembangan kerjaya melalui kursus ataupun melanjutkan pelajaran

Meningkat dan Mengembangkan Potensi Diri

- Diperlukan oleh mereka yang mempunyai keyakinan diri rendah


- Perubahan yang ingin mereka lakukan seperti berhenti merokok apabila menghadapi stress

KAUNSELING ITU RAHSIA


Barang siapa yang mengetahui keburukan saudaranya kemudian menutupinya, pada hari kiamat , Allah akan menutup dosanya . (Hadis Riwayat At-Thabrani)

Rasional Perlunya Perkhidmatan Kaunseling

Keperluan Sokongan Krisis Semasa

Dalam

Menghadapi

- Adakala masalah yang dihadapi itu terlalu rumit sehingga tidak dapat diselesaikan dengan sendiri. Misalnya, kematian ahli keluarga

Q&A

Anda mungkin juga menyukai