Anda di halaman 1dari 21

TUTORIAL 5 BINCANGKAN PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH YANG LEBIH JITU MELALUI PEMERHATIAN SEMASA INTERNSHIP.

JAUYAH IGAT RACHEL ANN BERENAI ANAK TEDONG

PENGAMAL ILMU DAN KEMAHIRAN

Mencintai

Menguasai

Sentiasa mencari dan meningkatkan pengetahuan

Menggunakan atau mengaplikasi ilmu pengetahuan dalam pelbagai aspek kehidupan

Menghadiri kursus dalam perkhidmatan Perbincangan dengan rakan sejawat Menjalankan penyelidikan

Pembacaaan

Belajar untuk mengajar

Bersikap terbuka kepada peluang memperoleh ilmu

Kemahiran belajar Kemahiran ICT Kemahiran mengurus

Kemahiran berkomunika si

Kemahiran merancang
Kemahiran yang perlu diperolehi

Kemahiran mengajar

Kemahiran berfikir

Kemahiran menilai

Kemahiran pemudah cara

PEMBIMBING
menyemai minat & motivasi terhadap mata pelajaran agar dapat meningkatkan prestasi murid.

Membimbing pelajar menjadi insan yg positif & dapat memberi sumbangan kpd masyarakat.

Membimbing pelajar mengenalpasti kekuatan & kelemahan diri serta minat terhadap bidang yg diceburi, agar potensi murid dapat dioptimumkan.

Mengenalpasti & membantu pelajar2 yg mengalami masalah pelajaran, sosio emosi dan kesihatan agar dapat membuat penyesuaian peribadi dlm aspek sosial, emosi, mental & fizikal.

Bimbingan untuk perkembanga n murid.

Guru membimbing ke arah pembentukan personaliti & konsep kendiri positif. Tujuan utk mencegah berlakunya masalah dalam pembelajaran murid.Contoh: ponteng, buli & penyalahgunaan dadah. untuk murid lemah bagi meningkatkan prestasi diri.

Bimbingan sebagai langkah pencegahan

Bimbingan untuk pemulihan

Bimbingan menghadapi krisis

Krisis merujuk kpd kes2 kritikal seperti bertumbuk, penyalahgunaan dadah dlL.

PENGAMAL REFLEKTIF

Richard, J.C: Refleksi merujuk kepada aktiviti atau proses yang melibatkan sesuatu pengalaman dikutip, diberi pertimbangan dan dinilai untuk sesuatu tujuan.

Mezirow (1994): mengamalkan reflektif dalam proses pedagogi membolehkan pembelajaran bermakna (meaningful learning) berlaku menerusi penilaian kendiri terhadap sesuatu andaian, pola interaksi dan tindakan.

AKAN BERTANYAKAN SOALANSOALAN SEPERTI BERIKUT KEPADA DIRINYA :


Mengapakah menjadi demikian/

Apakah yang saya buat?

Apakah hasilnya?

Apakah perasaan saya?

Apakah yang saya belajar?

Apakah tindakan saya selepas ini?

MENGAPA REFLEKSI PENTING?


Membantu: Membuat penilaian kendiri Berfikir secara analitik,kritis dan kreatif Menganalisis perkara-perkara penting proses bekerja dan hasil kerja Melihat alternatif-alternatif dalam membuat keputusan Mencari jalan penyelesaian berasaskan ciri-ciri spiritual,moral,nilai dan estetika Mengubah tingkahlaku

PENYELIDIK
Guru sebagai penyelidik mengkaji secara sistematik isu amalan bilik darjah, membuat inkuiri untuk menghasilkan teori dan kefahaman baharu berkaitan permasalahan yang dihadapi.

KEBAIKAN PENYELIDIKAN
Menambah kejelasan teori, bahasa dan pembelajaran.

Meningkatkan ilmu pengetahuan & pemahaman amalan bilik darjah & meningkatkan kemahiran mengajar.
Memudahkan kolaborasi dengan murid-murid dan guru lain.

Berpeluang mengembangkan komitmen bersama ke arah penambahbaikan & meningkatkan kualiti profesion.

AGEN SOSIALISASI

Guru berperanan membentuk individu yang mampu bersosialisasi dan memiliki kecerdasan emosi yang tinggi

Guru Memahami perasaan diri dan org lain mempunyai kawalan diri dan motivasi diri akan mempamerkan sifat empati Bantu M bentuk emosi yang sihat

Sosial Penyayang, mudah menyesuaikan diri, menghormati perbezaan individu

BAGAIMANA?
Terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh komuniti setempat. Eg : gotong-royong, ekspedisi mendaki bukit, aktiviti kebudayaan, kelas bimbingan Guru menyumbangkan bidang kepakaran sebagai jurulatih, pengadil, penceramah, tetamu khas dalam majlis tertentu

Peluang bersosialisasi dengan pemimpin setempat, bergaul mesra, serta mengenali amalan dan budaya komuniti setempat
Amalan nilai murni seperti berbudi bahasa, penyayang, nilai-nilai kemanusiaan, prihatin, penyayang, nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati hak asasi orang lain perlu ada dalam diri guru. Boleh dikukuhkan melalui kesanggupan guru belajar dan menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi baharu dalam komunikasi

AGEN PERUBAHAN
Sekolah sentiasa mengalami proses revolusi, reformasi, inovasi dan anjakan paradigma dari segi reka bentuk kurikulum, infrastruktur, pendekatan pengajaran, polisi, akta pendidikan Perubahan penting untuk memasti proses pendidikan lebih berkesan, relevan dan bermakna Perubahan dalam keperluan menguasai ilmu dan kemahiran baru, kurikulum baharu, teknologi baharu, kaedah P&P baharu, skim perkhidmatan baru dll

Boleh memberi kesan negatif dan kesan positif

Agen perubahan kepada murid, komuniti, rakan sekerja dan negara amnya

4 BIDANG UTAMA UNTUK BAGI MEMBINA KEUPAYAAN MORAL MENGHADAPI PERUBAHAN

Membina visi peribadi Inkuiri

Apakah sumbangan dan jasa yang dapat saya hulurkan untuk mengubah kualiti anak murid saya? Mengamalkan penilaian kendiri/refleksi untuk membina tabiat belajar sepanjang hayat Kefahaman yang mendalam dalam bidang yang diceburi untuk meningkatkan keberkesanan Kolaborasi dengan pihak lain dapat memperkaya pengalaman, mewujudkan motivasi untuk menghadapi perubahan

Masteri
Kolaborasi

PENGGANTI IBU BAPA


Perlu memahami latar belakang kanak-kanak amalan adat resam, budaya, ekonomi Isu-isu seperti masalah keluarga, kemiskinan, penderaan, ibu bapa bercerai, ibu bapa sibuk bekerja dan lain-lain Guru perlu peka dan prihatin serta cuba memahami murid

Memberi perhatian yang khusus dan berusaha mewujudkan persekitaran sekolah dan bilik darjah yang kondusif

Melayan murid dengan penuh kasih sayang dan mesra serta menyediakan pengalaman pembelajaran yang berkualiti

Murid akan rasa lebih dihargai Menerbitkan rasa hormat Tidak akan ada murid yang beranggapan kehadiran mereka di sekolah seolah-olah tidak disedar

PEMBENTUK TINGKAH LAKU


Guru sebagai model yang penting dalam menyalurkan mesej tentang amalan nilainilai, kepercayaan, falsafah dan sikap kepada murid. Dr Ragbir Kaur (2005) Setiap guru mesti ada satu bentuk sistem pengurusan tingkah laku mengawal kelas, pembelajaran yang sihat dan produktif Pembentuk tingkah laku Memahami matlamat pembelajaran yang ingin dicapai. Proses pembentukan tingkah laku selaras dengan matlamat yang ingin dicapai.

Tingkah laku pelajar yang tidak diuruskan dengan baik akan beri kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran

Asas penting untuk bentuk tingkah laku Bina hubungan yang positif

Tingkah laku negatif Jangan amalkan amalan menghukum sebaliknya beri nasihat yang jelas dan tepat

PEMBENTUKAN TINGKAH LAKU BERASASKAN MODEL BEHAVIORISME


Beri fokus pada perubahan tingkah laku

Tingkah laku sbg tindakan yang boleh diperhatikan, didengar dan diukur

Mengajar tingkah laku baru atau mengekalkan tingkah laku yang diingini melalui peneguhan Langkah atasi : kemahiran komunikasi, memahami motif pelajar, rundingan peribadi, kaunseling, penyelesaian secara berkumpulan

Beri fokus pada pemikiran, perasaan, keperluan psikologikal dan emosi

Memberi peluang kepada individu untuk menguasai kawalan tingkah laku sendiri

PENGURUS PEMBELAJARAN

P&P yang berkesan aplikasi kemahiran pengajaran dan membentuk suasana pembelajaran yang kondusif

Guru sbg pengurus pembelajaran berusaha wujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan kerjasama pelajar di dalam aktiviti bilik darjah supaya proses pembelajaran lebih bermakna dan produktif.

Mengurus persekitaran psikososial B/D untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang mesra, tempat pelajar bina keyakinan diri, perasaan diterima, saling menghormati dalam kalangan guru dan pelajar

Mengurus proses pentaksiran dalam B/D sediakan soalan ujian, mentadbir, mengawas, memeriksa, menyimpan rekod dan menyediakan pelaporan kemajuan pelajar

TANGGUNGJAWAB GURU SEBAGAI PENGURUS PEMBELAJARAN


Merancang, mengelola, mengarah dan mengawal aktiviti P&P

Mengurus bilik darjah dari aspek rutin dan peraturan

Mengurus persekitaran fizikal dari segi susunan kerusi-meja, perabot, suhu, pencahayaan, tempat simpanan bahan P&P

Penilaian terhadap pembelajaran Untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. Ingham (dalam Saedah Siraj, 2000), buat penilaian dan hargai perbezaan individu