Anda di halaman 1dari 1

TAMAT

2) ME!EGANG BA(AN (Bukan

1# MELOMPAT (Lokomotor)

1& HOP (Lokomotor)

1 BE!BUAI"BUAI (Bukan Lokomotor)

1$ MENEN(ANG (Lokomotor)

11 IMBANGAN SATU KAKI (ENGAN !EBEN (Bukan Lokomotor)

12 BE!'ALAN (ENGAN GELUNG (Lokomotor)

13 MEMBONGKOK BA(AN (Bukan Lokomotor)

1% MELOMPAT (ENGAN TALI (Lokomotor)

15 PUSINGAN (I ATAS PUNGGUNG (Bukan

1) BE!LA!I (ENGAN BOLA (Lokomotor)

# MELENTIK (Bukan Lokomotor)

& BE!'ALAN (ENGAN BELATAN (Lokomotor)

MENGILAS (Bukan Lokomotor)

$ GULING BALAK (Lokomotor)

5 IMBANGAN EMPAT TAPAK (Bukan Lokomotor)

MULA

1 MENGHAYUN BOLA (Bukan

2 SKIP (Lokomotor)

3 PUSINGAN SETEMPAT (Bukan Lokomotor)

% ME!ANGKAK (Lokomotor)