Anda di halaman 1dari 3

Amenzi pentru constructii fara Autorizatie de Construire iicv.

ro

https://www.readability.com/articles/6kap4qxz

iicv.ro

Amenzi pentru constructii fara Autorizatie de Construire


July 5, 2012 4 min read original

Conform Legeii nr. 50/1991 pentru construirea fara AC se prevad urmatoarele amenzi: ART. 3 A utorizaia de construire se elibereaz pentru: a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora, cu excepia celor prevzute la art. 11; b) lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, prote are, restaurare, conservare, precum i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz sa fie efectuate la construcii reprezent!nd monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecie, stabilite potrivit legii; c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare privind cai de comunicaie, incl usiv lucrri de arta, reele i dotri tehnicoedilitare, lucrri hidrotehnice, amena ri de albii, lucrri de "mbuntiri funciare, lucrri de instalaii de infrastructura, noi capaciti de producere, transport, distribuie a energiei electrice i/sau termice, precum i de reabilitare i retehnologizare a celor existente; d) "mpre muiri i mobilier urban, amena ri de spaii verzi, parcuri, piee i alte lucrri de amena are a spaiilor publice; e) lucrri de fora e i excavari necesare "n vederea efecturii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze i petrol, precum i alte exploatri de suprafata sau subterane; f ) lucrri, amena ri i construcii cu caracter provizoriu necesare "n vederea organizrii execuiei l ucrrilor de baza, dac nu au fost autorizate o data cu acestea; g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote; h) lucrri de construcii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spaii de expunere situate pe cile i spaiile publice, corpuri i panouri de afisa , firme i reclame, precum i anexele gospodreti ale exploataiilor agricole situate "n extravilan; i) cimitire # noi i extinderi. ART. 2$ % 1) Constituie infraciuni urmtoarele fapte: a) executarea, fr autorizaie de construire sau de desfiinare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrrilor prevzute la art. 3 lit. b); b) continuarea executrii l ucrrilor dup dispunerea opririi acestora de ctre organele de control competente, potrivit legii; &&&&& Lit. b) a alin. %1) al art. 2$ a fost modificat de pct. 1 al articol ului unic din LE'EA nr. 3(6 din 5 octombrie 2006, publicat "n )*NIT*R+L *,ICIAL nr. 8$6 din 13 octombrie 2006. c) "ntocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum i a proiectelor pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii pentru alte specialiti dec!t cele certificate prin

1 din 3

01.03.2014 18:29

Amenzi pentru constructii fara Autorizatie de Construire iicv.ro

https://www.readability.com/articles/6kap4qxz

diploma universitar, "n condiiile prevzute la art. 9. % 2) Infraciunile prevzute la alin. %1) se pedepsesc cu "nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei. ART. 25 n cazul sv!ririi faptelor prevzute la art. 2$, organele de control prevzute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate sa sesizeze organele de urmrire penal. ART. 26 % 1) Constituie contravenii urmtoarele fapte, dac nu au fost sv!rite "n astfel de condiii "nc!t, potrivit legii, sa fie considerate infraciuni: a) executarea sau desfiinarea, total ori parial, fr autorizaie a lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepia celor menionate la lit. b), de ctre investitor i executant; b) executarea sau desfiinarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaiei i a proiectul ui tehnic, a lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepia celor prevzute la lit. b), de ctre investitor i executant; c) aprobarea furnizarii de utiliti urbane, ca urmare a executrii de lucrri de bransamente i racorduri la reele pentru construcii noi neautorizate; d) meninerea dup expirarea termenului prevzut prin autorizaie sau dup terminarea lucrrilor autorizate ori adaptarea "n alte scopuri fata de cele prevzute "n autorizaie a construciilor, l ucrrilor i amena rilor cu caracter provizoriu; e) neaducerea terenului la starea iniial de ctre investitor, dup terminarea l ucrrilor prevzute la art. 3 lit. c), precum i nerealizarea lucrrilor de curatare, amena are ori dega are, dup caz, a amplasamentului i/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuiei, o data cu "ncheierea lucrrilor de baza; f ) "mpiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesul ui organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor i a actelor solicitate; g) neanuntarea datei "nceperii lucrrilor de construcii autorizate, "n conformitate cu prevederile art. ( alin. %8), precum i depirea termenului legal prevzut la art. ( alin. % 1); h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conin lista cuprinz!nd avizele i acordurile legale necesare "n raport cu obiectivul de investiii, sau eliberarea acestora cu depirea termenul ui legal; i) emiterea de autorizaii de construire/desfiinare: - "n lipsa unui drept real asupra imobilului, care sa confere dreptul de a solicita autorizaia de construire/ desfiinare; - "n lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, aprobate potrivit legii; - "n baza unor documentaii incomplete sau elaborate "n neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale coninutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care nu conin avizele i acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii; - "n lipsa expertizei tehnice privind punerea "n siguranta a "ntregii construcii, "n cazul lucrrilor de consolidare; - "n baza altor documente dec!t cele cerute prin prezenta lege; ) neorganizarea i neexercitarea control ului privind disciplina "n autorizarea i executarea lucrrilor de construcii de ctre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor udeene i al primriilor, "n unitile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 2( alin. % 3) i %$), precum i neurmarirea modului de "ndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de .tat "n Construcii, potrivit dispoziiilor art. 29 alin. %3); /) ne"ndeplinirea, la termenul stabilit, a msurilor dispuse

2 din 3

01.03.2014 18:29

Amenzi pentru constructii fara Autorizatie de Construire iicv.ro

https://www.readability.com/articles/6kap4qxz

de Inspectoratul de .tat "n Construcii la controlul anterior; l) refuzul ne ustificat sau obstructionarea sub orice forma a accesul ui persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor uridice la documentele prevzute la art. 3$ alin. %(); m) depirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor i acordurilor necesare "n vederea autorizrii lucrrilor de construcii, conform prevederilor art. ( alin. %20). % 2) Contraveniile prevzute la alin. % 1), sv!rite de persoanele fizice sau uridice, se sancioneaz cu amenda dup cum urmeaz: - de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevzute la lit. a); - de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. f ); - de la 3.000 lei la $.000 lei, cele prevzute la lit. c); - de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. b), d) i e); - de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevzute la lit. h) i i); - de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevzute la lit. ) i /); - de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevzute la lit. l) i m); - de 1.000 lei, cele prevzute la lit. g). &&&&& Alin. % 2) al art. 26 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LE'EA nr. 52 din 8 martie 2006, publicat "n )*NIT*R+L *,ICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. % 3) Cuantumul amenzilor se actualizeaz anual prin hotr!re a 'uvernului. %$) .anciunea amenzii poate fi aplicat i reprezentantului persoanei uridice. % 5) .anciunea amenzii pentru faptele prevzute la alin. %1) lit. h) i i) se aplica funcionarilor publici responsabili de verificarea documentaiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire sau de desfiinare, precum i semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii.

*riginal +RL: http://iicv.ro/blog/?p=1097

3 din 3

01.03.2014 18:29