Anda di halaman 1dari 2

UNIVER

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


STATUS TERAKREDITASI

FAKULTA
SK

SURY
AS N DA A
IT GURUA N ILMU K

A
CAIKN
AN
D ID
AN
EN

UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR

PROGRAM STUDI PPKN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
SK. BAN-PT. No. 045/BAN-PT/AK-VII/S1/X/2004 BI DAN SK. BAN-PT. No. 046/BAN-PT/AK-VIII/S1/XI/2004 PPKn

CIANJUR

SK. BAN-PT. No. 001/BAN-PT/AK-X/S1/I/2007 Pend. Matematika dan PJKR


Kampus : JL. Dr. Muwardi Komplek Pasir Gede Raya Cianjur 43216 Telp./Fax. (0263) 262284

DAFTAR NILAI
PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2012-2013
JURUSAN/SEMESTER: MATEMATIKA/2 (Kelas I/B).
MATA KULIAH
: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DOSEN/ASISTEN
: Drs. Djunaedi Sajidiman, MM, M.Pd.
HARI/TANGGAL
: 17 Juni 2013.
JUMLAH MAHASISWA: 50
RUANG
: B2
NILAI
NO

NIM

NAMA
3

%H
4

Tugas

UTS

UAS

10

KET

Akhir
SM

AM

HM

11

12

8420212053

Andrianti Wahyudi

100.0

85

74

79.5

75

85

80.90

81

13
B

8420212054

Asep Muhammad Karim

100.0

85

74

79.5

75

75

75.90

76

8420212055

Asep Nurhidayat

100.0

85

72

78.5

75

80

78.20

78

8420212056

Astri Sumirah

100.0

85

72

78.5

75

78

77.20

77

8420212057

Astri Windiani

100.0

85

72

78.5

75

90

83.20

83

8420212058

Dani Rustandi

100.0

85

74

79.5

78

92

85.30

85

8420212059

Dara Yesa Sanrela

100.0

85

72

78.5

73

90

82.60

83

8420212060

Desy Pratiwi Putri A.S.

92.9

85

75

80

75

80

78.50

79

8420212061

Elva Yuliyanti

92.9

85

70

77.5

73

80

77.40

77

10

8420212062

Fahmi Ali Akbar

92.9

75

70

72.5

75

80

77.00

77

11

8420212063

Fajar Saputra

92.9

75

70

72.5

75

80

77.00

77

12

8420212064

Fani Fauzihan Febridianti T.

100.0

85

72

78.5

75

90

83.20

83

13

8420212065

Fatma Nurul Qolbi

100.0

85

72

78.5

75

85

80.70

81

14

8420212066

Gitta Maharani

100.0

85

73

79

74

90

83.00

83

15

8420212067

Hesti Agustini

100.0

85

72

78.5

74

90

82.90

83

16

8420212068

Hilman Maulana Sidik

92.9

85

72

78.5

72

90

82.30

82

17

8420212069

Iqbal Rizki Maulana

100.0

85

72

78.5

75

80

78.20

78

18

8420212070

Kristina Hutapea

0.0

0.00

19

8420212071

Meriska Fadila

92.9

85

74

79.5

75

80

78.40

78

20

8420212072

Millah Muslimah A.

100.0

85

72

78.5

75

85

80.70

81

21

8420212073

Moch. Ferdi Ramadhiansyah

100.0

85

72

78.5

74

90

82.90

83

22

8420212074

Moh. Restu Hoeruman

100.0

85

72

78.5

75

85

80.70

81

23

8420212075

Mohamad Iqbal Taufik

100.0

85

70

77.5

75

80

78.00

78

24

8420212076

Muhammad Yunus

100.0

85

74

79.5

75

80

78.40

78

25

8420212077

Neng Sri Nur Azis

100.0

85

72

78.5

75

85

80.70

81

26

8420212078

Neng Sri Rahmawati

100.0

85

70

77.5

76

90

83.30

83

27

8420212079

Nika Shofia

100.0

85

74

79.5

75

80

78.40

78

28

8420212080

Nisa Syafaat Ishlah

100.0

85

70

77.5

75

90

83.00

83

29

8420212081

Nita Meilaningsih Aminah

100.0

85

72

78.5

73

90

82.60

83

30

8420212082

Novia Dhaifani Amalia

100.0

85

70

77.5

75

90

83.00

83

31

8420212083

Puji Rahmawati

100.0

85

85

85

75

95

87.00

87

32

8420212084

Rifa Nisrina Nur Umami

100.0

85

75

80

73

80

77.90

78

33

8420212085

Rika Nuraisah

100.0

85

70

77.5

73

90

82.40

82

34

8420212086

Riscy Rismayanti

100.0

85

70

77.5

73

80

77.40

77

35

8420212087

Riyan Amani

85.7

85

70

77.5

73

90

82.40

82

36

8420212088

Rustandy

100.0

85

72

78.5

73

90

82.60

83

37

8420212089

Siti Rodiah

100.0

85

70

77.5

74

90

82.70

83

38

8420212090

Siti Saerah

100.0

85

72

78.5

75

85

80.70

81

39

8420212091

Siti Tuti Alawiyyah Ulfah

92.9

85

67

76

73

80

77.10

77

40

8420212092

Siti Yumi Helmiyani

100.0

85

70

77.5

73

90

82.40

82

14

TL

41

8420212093

Sri Amelyani

100.0

85

72

78.5

73

90

82.60

83

42

8420212094

Sri Haryati

100.0

85

70

77.5

75

90

83.00

83

43

8420212095

Susan Sri Maryanti

100.0

85

72

78.5

75

90

83.20

83

44

8420212096

Tiara Aprilia Sukendar

92.9

85

70

77.5

74

80

77.70

78

45

8420212097

Tika Sri Riyanti

100.0

85

72

78.5

72

90

82.30

82

46

8420212098

Ulfah Ekaludini

100.0

85

75

80

74

90

83.20

83

47

8420212099

Vindi Janika Sandi

100.0

85

70

77.5

75

80

78.00

78

48

8420212100

Wiwin Widianti

100.0

85

75

80

75

85

81.00

81

49

8420212101

Yuli Yulianti

92.9

85

72

78.5

75

90

83.20

83

50

8420212102

Yuni Ahdiyani

100.0

85

70

77.5

75

90

83.00

83

0.0

85

65

75

70

90

81.00

81

51

Ayu Maya Charina K.P.

*)

Keterangan
%H

UTS

= Ujian Tenggah Semester

Tugas 1 = Makalah Individu.

= Persentasi Kehadiran.

UAS

= Ujian Akhir Semester

Tugas 2 = Makalah Kelompok.

SM

= Skor Mentah

Tugas 3 = -

AM

= Angka Mutu

Cianjur, 20 Juli 2013.

HM

= Huruf Mutu

Dosen Ybs.,

r = Rata-rata nilai tugas

Nilai akhir =

20r + 30 UTS + 50 UAS


100

A = 85-100
B = 70- 84
C = 60 - 69
D = 50 - 59 (BL/Belum Lulus).
E = <49 (TL/Tidak Lulus).
Nilai 0 = tidak mengikuti UTS/UAS atau belum/tidak menyerahkan makalah.
*) No. Urut 51 ampulen.

Drs. DJUNAEDI SAJIDIMAN, MM, M.Pd.