Anda di halaman 1dari 4

TEORI TELEOLOGIKAL Utilitarianisme Definisi Tindakan seseorang yang berasaskan tujuan Egoisme Tindakan itu

TEORI DEONTOLOGIKAL Kewajipan Menegaskan Eksistensialisme Menegaskan bahawa nilai baik buruk mesti berasaskan pilihan individu secara bebas

TEORI KEMORALAN SOSIAL Mengaitkan peraturan masyarakat dengan

TEORI KEPERIBADIAN MULIA Menyatakan bahawa setiap keperibadian

adalah betul jika pelaksanaan ianya membawa kebaikan kepada tanggungjawab semata-mata kerana pelaksanaan itu merupakan satu tanggungjawab

konsep etika. Standard yang muliamerupakan atau ukuran moral merangkumi nilai-nilai yang mementingkan masyarakat dan jalan tengah, iaitu sesuatu nilai yang diamalkan itu adalah tidak berlebihan dan

memaksimumka diri sendiri dan n kebahagiaan atau keseronokan majoriti. sesuatu itu buruk jika ia membawa keburukan kepada diri sendiri. Tarikh/ Tempoh Pengasas Jeremy Bentham Friedrich Wilhelm Nietzsche 1748 - 1832

individu bukan sebagai tidak juga terlalu matlamat kemoralan. kurang.

1724 - 1804

Abad Ke-4 SM

Immanuel Kant

Jean-Paul Sartre

Aristotle

Fokus Kemoralan

Sukar untuk diramal, Keseronokan adalah kebaikan, Kesakitan adalah kejahatan

Sukar untuk diramal, Keseronokan adalah kebaikan, Kesakitan adalah kejahatan

Mementingkan kebebasan individu, Nilai moral tidak kekal, Tiada peraturan untuk menentukan satu tindakan itu bermoral

Dipengaruhi oleh peraturan, Tanggungjawab itu adalah nilai bagi tindakan bermoral, Tidak perlu ada pertimbangan dalam sesuatu tindakan

Mengaitkan peraturan masyarakat dengan etika, Nilai atau peraturan ini adalah ukuran dan persetujuan masyarakat

Kebijaksanaan serta penilaian yang baik adalah penting dalam melakukan sebarang tindakan, Merupakan keseimbangan antara yang keterlaluan dalam perlakuan, emosi, keinginan dan sikap.

Kepentinga n Moral Untuk Siapa?

Kepentingan masyarakat terbanyak dan abaikan inidividu dan minoriti

Kepentingan diri sendiri dan boleh menjejaskan orang lain

Kepentingan diri sendiri dan tidak

Kepentingan masyarakat

Kepentingan masyarakat sahaja dan menjejaskan kepentingan individu

Kepentingan peribadi insan tetapi tidak jejaskan masyarakat

hiraukan orang lain sejagat dan tidak jejaskan individu

Kekuatan

Memberi manfaat kepada orang ramai. Aspek tanggungjawab

Memberi kepuasan yang hakiki kepada diri sendiri

Mementingkan tanggungjawab sebagai menentukan tindakan yang

Baik buruk berdasarkan pilihan peribadi.

Dapat hidup bersama dengan pendirian orang lain tanpa mengutamakan pegangan diri sendiri.

Sifat peribadi dapat dikenalpasti bermatlamat dan objektif kehidupan.

dititikberatkan

dilakukan itu suatu tindakan bermoral

Kelemahan

Lemah dan mudah menghadapi konflik kerana matlamat yang menghalalkan cara

Hanya memikirkan diri sendiri dan kebaikan serta kepuasan daripada tindakan tersebut, iaitu kepentingan orang lain diketepikan.

Mudah berdepan dengan keadaan yang wujudnya dua kewajipan yang berkonflik

Baik buruk untuk diri. Tidak semestinya baik untuk orang lain.

Susah menyesuaikan diri dengan peraturan

Tidak dapat memberi bimbingan dan

dan situasi masyarakat nasihat yang praktikal yang baru sedangkan masa dan keadaan sekeliling selalu berubah. kerana apa yg dianggap patut dan sederhana adalah tidak jelas. Kerumitan ini meruncing apabila seseorang melakukan sesuatu yang melibatkan orang lain

Persamaan

Mereka tidak mempercayai wujudnya Tuhan Menyalahi tuntutan agama Manusia adalah orang yang menentukan nilai moral

C) MEMBERI PERBEZAAN ANTARA SETIAP TEORI ETIKA

Anda mungkin juga menyukai