Anda di halaman 1dari 59

1

1. Bagaimanakah perasaan anda hari ini? Adakah anda rasa


marah? Gembira? Murung? Kecewa? Takut? Bersalah?
Tersinggung? Hormat? Bertanggungjawab? Bolehkah anda
mengenalpasti dengan tepat apa yang anda rasa?
Kefahaman tentang perasaan iaitu emosi amat penting untuk
mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain

Orang yang paling kuat adalah orang yang dapat
menahan kemarahannya - Imam Al-Ghazali -
1. Imbas kembali satu peristiwa yang telah menimbulkan
kemarahan anda sehingga anda hilang kawalan diri dan telah
bertindak secara melulu.

Berdasarkan peristiwa tersebut jawab soalan-soalan berikut :-

1. Adakah anda masih berpandangan bahawa memang wajar anda berasa
marah dalam keadaan tersebut?

2. Adakah tindakan yang anda ambil dalam keadaan marah tersebut telah
menyelesaikan masalah ataupun meredakan suasana?

3. Sekiranya anda diberi peluang kedua/semula, adakah anda masih akan
menunjukkan reaksi yang sama dan mengambil tindakan yang sama
ataupun sebaliknya? Beri alasan untuk jawapan anda.
Emosi merupakan satu fenomena subjektif yang
mengandungi maklumat yang begitu unik. Ia boleh
mempengaruhi pengalaman sosiologi dan psikologi
seseorang melalui pemikiran, tindakan dan perasaan.
EMOSI
APA ITU EMOSI?
Emosi ada kaitan dengan sesuatu perasaan
yang dialami & ianya ada pada setiap insan.

Emosi adalah sumber maklumat kerana ia
mengandungi pelbagai pernyataan mental
sama ada menyeronokkan @ menyakitkan.

Perubahan pada emosi ditunjukkan melalui
perubahan dalam sistem biologi seperti wajah
(non-verbal), suara dan sebagainya.
EQ - meliputi kesedaran, motivasi, empati &
kompetensi dalam perhubungan sosial.
5
INTELLIGENCE
SPIRITUAL INTELLIGENCE
EMOTIONAL INTELLIGENCE

Manusia
menggunakan kesemua
Q dengan berkesan-
Menentukan
kemampuan seseorang
menyesuaikan diri dan
menghadapi cabaran &
rintangan dalam
hidupnya.
APA ITU
EQ, IQ, &
SQ??
PRASARANA MODAL INSAN
Mempunyai IQ yang tinggi-Cognitive Intelligence
Mempunyai EQ yang tinggi-Emotional Intelligence
Cekap dalam pergaulan & perhubungan sosial- Social
Intelligence
Berkebolehan mengendali & mengatasi cabaran hidup-
Adversity Intelligence
Mempunyai daya usaha yang tinggi dalam mencapai
kejayaan- Success Intelligence
Mempunyai daya kreativiti yang tinggi- Appreciative
Intelligence
Menghayati kecerdasan moral- Moral Intelligence
APA ITU EQ ?
Pelopor EQ: Salovey & Mayer(1990)
Popular sejak 1995 - Penulisan Goleman - bukunya
Emotional Intelligence - di New York
Merupakan satu kemahiran memahami, menghayati &
merasai emosi.
Merujuk kepada mengenali emosi.
Memahami/memproses maklumat emosi.
APAKAH KECERDASAN EMOSI?
Faktor hubungkait dengan kejayaan dalam hidup (Factors
that are related to success in life).

Menolong kita memahami kenapa setengah orang
menjalani kehidupan yang baik dengan orang lain yang
gagal (Help us understand why some people do well in life
while others fail.)

Naluri dari kecerdasan emosi (Distinct from IQ (Cognitive
Intelligence)
APAKAH KECERDASAN EMOSI?
Memiliki kebolehan menyelesaikan masalah.
Mampu memindahkan (transform) emosi negatif
positif
EQ - kebahagiaan
Oleh kerana kemahiran-kemahiran di atas memerlukan
satu ciri kebolehan mental,maka ianya disebut sebagai
bentuk kecerdasan @ kompetensi
APAKAH KECERDASAN EMOSI?
Menurut Goleman, EQ merupakan kebolehan untuk
mengenali & mengendalikan emosi dalam diri dan orang
lain.

Menurut Salovey & Mayor (1990):
EQ Satu set daripada kecerdasan sosial yang melibatkan
pemantauan perasaan & emosi dalam diri sendiri & orang
lain serta berupaya mengenal & menggunakannya semasa
melakukan sesuatu tindakan @ keputusan.


PETANDA EMOSI
TINGKAH LAKU
FIZIKAL
KOMUNIKASI
Meracuni kehidupan
Langsung Tidak Membantu
Tak boleh orang lain LEBIH
Mengganggu kehidupan dan ketenangan orang lain.
CIRI-CIRI ORANG YANG BERMASALAH
SIMPTOM EMOSI
1. Adakah anda rasa marah dan cepat marah di
sekeliling orang ?

2. Adakah anda di dalam mood yang tidak baik
selepas berada di sekitar orang?

3. Adakah anda merasa kurang bijak atau kurang
layak selepas bercakap dengan seseorang ?

4. Adakah anda sering mendapatkan sedih atau
tertekan dengan kehadiran orang-kemudian ini?


5. Adakah anda merasa tegang atau gugup di sekitar
orang?

6. Adakah anda kekurangan tenaga selepas di sekitar
orang ?

7. Adakah anda rasa bahawa seseorang sentiasa
meletakkan anda atau memandang rendah kepada
anda, terutama di hadapan orang lain?

8. Adakah anda merasakan kelegaan emosi apabila
anda berada jauh dari seseorang?
CIRI-CIRI ORANG YANG BERMASALAH
SIMPTOM EMOSI
1. Adakah anda ingin pergi dari dia atau fizikal dia?
2. Adakah anda mendapati diri anda makan berlebihan atau
tidak makan sama sekali apabila anda sedang atau berada
di sekitar orang?
3. Adakah anda mempunyai keinginan untuk menumbuk atau
mudarat tubuh kepada seseorang pada masa itu?
4. Adakah anda merancang cara-cara untuk mengelakkan
dari seseorang?
5. Adakah orang yang cuba sabotaj anda dengan melakukan
perkara-perkara di belakang anda?

CIRI-CIRI ORANG YANG BERMASALAH
SIMPTOM TINGKAH LAKU
CIRI-CIRI ORANG YANG BERMASALAH
SIMPTOM FIZIKAL
1. Adakah orang yang memberi anda sakit kepala?

2. Adakah anda berasa loya apabila dengan orang atau
selepas itu?

3. Adakah jantung anda berdenyut lebih cepat seolah-olah
anda mempunyai serangan panik?

4. Adakah anda berpeluh lebih banyak di sekitar orang?

5. Adakah anda ingin lari daripada seseorang dan tidak
pernah berjumpa dengannya atau berjumpa lagi?
CIRI-CIRI ORANG YANG BERMASALAH
SIMPTOM KOMUNIKASI
1. Adakah orang yang bercakap kasar atau agresif kepada
anda?

2. Adakah bunyi atau suara menolak anda?

3. Adakah anda sering memekik atau menjerit pada orang
itu?

4. Adakah anda sering kehilangan kata-kata apabila
bercakap dengan orang itu?

5. Adakah orang yang menyangkal hampir semua yang
anda katakan?
MENGAPA EQ PENTING KEPADA INDIVIDU?
Pelengkap kepada keberkesanan individu
dalam hidup.
Dalam hidup tidak cukup hanya setakat IQ jadi
sempurna.
Penentu kejayaan seseorang.
Meningkat potensi diri dalam kerjaya
Nilai tambah-sebab disiplin - fikiran rasional
Motivasi kendiri tingkah laku positif


EQ MELIBATKAN 3 DOMAIN UTAMA
Kebolehan menilai & melahirkan emosi diri
sendiri dan orang lain dengan lebih tepat

Kebolehan menyelesaikan masalah emosi
diri sendiri & orang lain.

Menggunakan emosi untuk merancang &
melaksanakan sesuatu tindakan.

.
1
2
3
Merupakan satu integrasi kecerdasan terhadap
emosi diri dengan pengetahuan intelektual
alam sekeliling.
APAKAH BENTUK SIKAP
YANG ADA DI TEMPAT
KERJA ANDA?
1. Sikap yang sering mencetuskan permusuhan
(the hostile-aggressives)

2. Sikap suka mengkritik walaupun perkara
yang remeh (the complainers)

3. Sikap yang suka mendiamkan diri dan tidak
memberikan sebarang maklum balas (the
silent and unresponsives)


4. Sikap suka mengiakan tanpa komitmen (the
super agreeables)
5. Sikap melihat sebarang perkara secara negatif
(the negativists)
6. Sikap yang menganggap dirinya serba tahu
(the know-it-all experts)
7. Sikap yang sukar membuat keputusan (the
indecisives)

rajin bekerja, malas bercakap
malas bekerja, rajin bercakap
malas bekerja, rajin ponteng
24
malas bekerja, malas bercakap
malas bekerja, rajin mengadu
rajin bekerja, bijak bicara
Aset paling berharga
dalam sesebuah
organisasi
Boleh disuntik nilai
tambahnya
(Nilai intelek &
modal budayanya
Dibentuk untuk
memperolehi:
-Jatidiri yang kukuh
- Keterampilan
-Keperibadian mulia
-Pengetahuan
-Kemahiran
- Fikiran kritis & kreatif
Untuk tingkatkan
daya saing
&
produktiviti
Perlu
27
Penting dalam pembangunan modal insan

Pembangunan
Modal Insan
merupakan
tumpuan utama
dalam RMK ke-
9.

Pengurusan Sumber
Manusia-kompetensi-
sektor awam/swasta

Tingkatkan produktiviti,
prestasi dan imej
organisasi.
PERANAN EQ DALAM PEMBANGUNAN
INDIVIDU
EIQ (kecerdasan kognitif)
bantu-dapat pekerjaan.

EEQ bantu
mengembangkan diri
setelah bekerja dalam
organisasi.

EEQ bantu individu berfikir
dengan rasional, kreatif &
menyelesaikan masalah
dengan berkesan.
EEQ bantu individu
menempatkan emosi pada
posisi tepat & memiliki
kemampuan untuk
memotivasikan diri,
ketahanan diri menghadapi
kegagalan, mengendalikan
emosi, mendorong diri untuk
kepuasan & mengatur
keadaan kerohanian.
PERANAN EQ DALAM PEMBANGUNAN
ORGANISASI
Merupakan komponen dalaman pekerja capai kejayaan
Satu bentuk pengukuran keberkesanan pekerja
Pekerja cerdas emosi prestasi kerja tinggi (Druskat &
Wolf, 2001)
Menentukan kejayaan hidup seseorang pekerja
Kajian Abdul Fatah Hassan (1998) & Goleman (2003);
Tahap IQ menyumbang 20% dan 80% EQ kejayaan
individu

30
License All rights reserved by donding1448
Download The owner has disabled downloading of their photos
Sizes
Square(75 x
75)
Thumbnail(10
0 x 66)
Small(240 x
159)
Medium
500(500 x
332)
Medium
640(640 x
425)
Large (1024 x
680)
World Map
Places

The Commons
Creative Commons

MENGAPA PEKERJA PERLU
MEMBANGUNKAN EQ
Menurut Bayatzis dalam Cherniss dan Goleman (2001)
terdapat 3 keperluan utama :
O Teruskan pembangunan kerjaya profesional
O Teruskan pembangunan personel
O Sematkan sifat pekerja - membantu orang lain
CIRI-CIRI PEKERJA YANG MEMPUNYAI TAHAP
EQ YANG TINGGI
Pekerja berada dalam
wilayah pemadanan
terbaik.
Pandai membina
hubungan pada perasaan
diri dan orang lain.
Kebolehan memahami
bagaimana orang lain
melihat sesuatu keadaan.
Kebolehan menjalinkan
hubungan-hubungan
akrab dengan orang lain.


Kebolehan untuk memujuk
orang lain melalui teladan,
kata-kata, dan amalan.
Kemampuanmempengaruhi
orang lain.
Kebolehan mengenal hala tuju,
pengaruhi orang melalui
prinsip, falsafah peribadi yang
kuat.

Kesimpulan : Pekerja yang
mempunyai EQ yang tinggi
dikenali sebagai Kemahiran
Halus Personel

AMALAN TINGKAH LAKU YANG BOLEH DIAMALKAN OLEH PEMIMPIN-
PEMIMPIN DI TEMPAT KERJA BAGI MENDORONG PEKERJA-PEKERJA
BAWAHAN KE ARAH MENCAPAI KECERDASAN EMOSI YANG TINGGI


Amalan Dorongan

Kecerdasan Kecerdasan emosi
emosi yang
yang tinggi yang tinggi
Pemimpin

Ketua Jabatan/
Bahagian/Unit

Penyelia

Rakan sejawat

Tingkah Laku (Kemahiran Kecerdasan Emosi)

Berinteraksi secara emosi*
Membina hubungan persahabatan yang hangat
dan harmoni
Bekerja dalam kumpulan secara harmoni
Berbicara dan mendengar secara efektif
Mencapai prestasi yang lebih tinggi sesuai dengan
objektif dan matlamat organisasi
Membantu menyelesaikan masalah anggota lain
yang bermasalah dan berprestasi rendah
Berempati sesama sendiri
Mengenalpasti punca masalah dan mencari
penyelesaian
Mengatasi konflik
Membangkitkan rasa humor
Memotivasi diri apabila menghadapi saat-saat
yang sulit
Menghadapi situasi yang sulit dengan kesabaran
dan penuh keyaklinan dan menjalin perhubungan
yang akrab

Pengikut

Pekerja- pekerja
bawahan
33
KEBERKESANAN EQ DALAM ORGANISASI
3 faktor mempengaruhi keberkesanan tahap EQ dalam
organisasi:

Kepimpinan
Iklim budaya organisasi
Fungsi personelBAGAIMANA EQ BOLEH DIKEMBANGKAN
Proses pembelajaran dan pengalaman seumur hidup
melalui pergaulan lingkungan rakan, keluarga,
masyarakat dan organisasi.

Pelaksanaan latihan perulangan EQ pemahaman,
penghayatan dan amalan semua peringkat.

Peranan kepimpinan pengurusan sumber manusia dalam
organisasi.

Kesedaran individu meningkatkan kompetensi EQ.

35
ASPEK-ASPEK KOMPETENSI EQ
MENCAPAI PRESTASI TINGGI
O Empati (memahami orang secara mendalam)

O Memahami perasaan orang lain

O Mengungkapkan kata-kata yang sesuai

O Kemampuan mengendalikan perasaan marah

O Kemampuan menyesuaikan diri

O Setiakawan

O Peramah

O Hormat, tulin dan jujur

O Terima tanpa syarat
MENGAMALKAN KECERDASAN EMOSI (EQ) DI TEMPAT
KERJA
4 EQ pendorong pekerja-
mencapai matlamat hidup
/ aspirasinya.

4 Bantu pekerja memahami
mengapa dan bagaimana
orang bertindak balas
dalam keadaan-keadaan
tertentu dalam organisasi.

4 Orang yang mempunyai
EQ yang tinggi akan
mencapai matlamatnya
melalui visi, ketekunan
dan semangat yang tinggi.
4 Pemimpin dalam
organisasi mampu
kawal perasaan
marah, rasa kurang
percaya, beri
perhatian pada
pekerja, juga
keharmonian.

4 Mahir memberi
maklumbalas kepada
rangsangan
persekitaran

4 Pandai menghayati
emosi diri dan orang
lain
KESAN MEMILIKI EQ YANG TINGGI
Mampu menghasilkan prestasi kerja cemerlang.
Meningkatkan lagi EQ dan bantu peningkatan kerjaya.
Membantu dalam peningkatan interpersonel (Goleman
1995) kualiti perhubungan.
Apabila ramai anggota memiliki kepercayaan, perpaduan,
kepuasan dalam kumpulan, identiti kumpulan dan norma-
norma kumpulan akan wujud.
Pemimpin digelar pandai mengenali ragam pelanggan
(Goleman, 1996)
Memiliki pekerja yang berdisiplin dan mempunyai
motivasi yang tinggi yang menyumbang ke arah kejayaan
di tempat kerja.

KEMAHIRAN KECERDASAN YANG MENYUMBANG
KE ARAH KEJAYAAN DI TEMPAT KERJA

Kemahiran Kecerdasan Emosi
Kecerdasan diri
Tegas membuat keputusan
Ketahanan emosi
Sensitif kepada perasaan
orang lain
Kebolehan mempengaruhi
orang lain
Mempunyai sifat keyakinan
Cermat dan mempunyai
keikhlasan
Bermotivasi
Prestasi
tinggi di
tempat
kerja
KOMPONEN-KOMPONEN EQ DI TEMPAT
KERJA
+ EQ diperlukan pekerja menjadikan mereka melaksanakan
tugas dengan cekap.
+ Menurut Goleman (1998) EQ menghasilkan kecemerlangan
prestasi kerja.
+ EQ membezakan setiap pekerja berdasarkan kebolehan
mengawal emosi @ perasaan, berinteraksi dan
berkomunikasi.
+ Oleh itu anggota perkhidmatan awam perlu memiliki EQ
bagi meningkatkan keupayaan perhubungan dengan
orang lain prestasi kerja meningkat.

Menurut Goleman (1998) terdapat 2 kumpulan
dalam EQ:
Kumpulan Kompetensi Personel
(kompetensi-kompetensi perlu mengurus
diri mereka)
Kumpulan Kompetensi Sosial
(kompetensi-kompetensi perlu bagaimana
pekerja menguruskan perhubungan)

KOMPETENSI DALAM KECERDASAN
EMOSI

Kompetensi Personal Kompetensi Sosial
Kesedaran Kendiri
(Self Awareness)
Empati
(Empathy)
Mengelola Kendiri
(Self Regulation)
Kemahiran Sosial
(Social Skills)
Motivasi
(Motivation)
Altruisme
(Altruistic)
KOMPETENSI PERSONEL
Kesedaran Kendiri (Self Awareness)

Merujuk kepada kemahiran mengurus perasaan dan
pembentukan konsep esteem diri, mengenali timbul
perasaan ini merupakan EQ. Jika tidak menyedari
perasaan ini, ini bermakna kekuasaan emosi yang
negatif. Antara aspek kesedaran kendiri adalah hormati
diri, sentiasa positif, sentiasa jujur, berfikiran logik &
rasional dan mendengar pandangan orang lain.
KOMPETENSI PERSONEL
Mengelola Kendiri (Self Regulation)

Ini merujuk kepada kemahiran mengawal tindakan dan
perasaan sebelum melakukan sesuatu. Ini bermakna
seseorang dapat meningkatkan keupayaan pekerja
(kawal emosi dan prestasi kerja) di tempat kerja. Syarat-
syarat yang terlibat adalah boleh dipercayai , kawal diri,
penyesuaian diri dan pembaharuan diri.
KOMPETENSI PERSONEL
Motivasi (Motivation)

Merujuk kepada usaha dan daya ketahanan seseorang
pekerja untuk mencapai matlamat hidup. Ianya boleh dilihat
melalui cara mengendalikan dorongan hati, kekuatan
berfikiran secara positif dan inovatif, optimis dan komited.
KOMPETENSI SOSIAL
Empati (Emphaty)

Keupayaan memasuki fikiran atau keperibadian diri orang
lain. Mampu membayangi dan merasai pengalaman,
perasaan @ emosi dalaman orang itu. Empati meliputi
memahami orang lain, membangunkan orang lain, memberi
perkhidmatan, kekuatan mempengaruhi orang lain dan
menyelami emosi dan kekuatan sesuatu perhubungan.KOMPETENSI SOSIAL
Kemahiran Sosial (Social Skills)

Merujuk kepada kemahiran menjalinkan perhubungan,
memulakan dan mengekalkan perhubungan. Misalnya
menjadikan diri diterima dan menyesuaikan diri dalam
kumpulan yang berfungsi secara berkesan sebagai ahli
kumpulan, mempengaruhi sikap kepimpinan, model
perubahan, bina ikatan, pandangan, tingkah laku orang
lain, dapat mencegah sesuatu konflik dan mengurus
pekerja lain ke arah kejayaan.

Kemahiran sosial merangkumi:

- Membina hubungan, berkomunikasi & bekerja dengan
orang lain.


KOMPETENSI SOSIAL
Altruisme (Altruistic)
Merujuk kepada prinsip moral yang dimiliki oleh pekerja.
Merangkumi cara membantu orang lain. Setiap
pertimbangan meliputi perikemanusiaan & bermoral,
berdasarkan belas kasihan, simpati, mengambil berat
kebajikan orang lain. Altruisme juga meliputi menjauhkan
diri daripada melakukan kejahatan & mementingkan diri
sendiri. (Abd. Rahman Md. Aroff, 1986)EQ TINGGI
50
Ciri-ciri orang yang mempunyai EQ tinggi :
1. Tutur katanya sopan.
2. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain.
3. Empati yang tinggi.
4. Menjalin hubungan dengan orang lain secara harmonis.
5. Tegas dan tidak sombong.
6. Mampu menghadapi berbagai persoalan.
7. Kehadirannya sangat di dambakan.
Ciri-ciri orang yang mempunyai EQ rendah :
1. Cerewet.
2. Sering merendahkan, mempermalukan orang
lain.
3. Berbicara kasar.
4. Tegas tapi sombong.
5. Tidak punya jiwa kemandirian.
6. Suka mengejek.
EQ RENDAH
PENDEKATAN TINGKAH LAKU

Perbuatan mengawal diri dengan
melakukan sesuatu kawalan fizikal

- Berkawan dengan berperibadi
mulia.

- Duduk dengan orang yang sesuai.

- Menggunakan pemikiran
rasional.
PENDEKATAN PEMIKIRAN
PEMIKIRAN DAN PERBUATAN

Kombinasi pemikiran yang
rasional dan disusuli dengan
perbuatan


EQ @ KE menerangkan kualiti-kualiti emosi yang
menyumbang ke arah penghasilan seorang insan yang
sempurna iaitu seorang manusia yang berkebolehan
memahami orang lain & bertindak secara bijak dalam
hubungan antara manusia.

EQ satu faktor utama yang memberi impak terhadap prestasi
anggota dalam organisasi termasuk Perkhidmatan Awam.EQ
adalah satu keperluan di samping Q yang lain kepada semua
insan untuk mempelajari peranan emosi dalam kerjaya dan
keperluan seharian
Mendapat perhatian ramai pengamal & pengurus
personel.

Individu yang mempunyai EQ tinggi-dapat
mempengaruh diri & kumpulan dengan meningkatkan
kesetiaan, motivasi, komitmen, semangat kerja
berkumpulan & prestasi organisasi.

Cabaran-cabaran ini merupakan fenomena kritikal
organisasi hari ini.

Pengurus & pengamal-bertanggungjawab
menerapkan EQ dalam PSM organisasi.
Jadikan dirimu bagai pohon yang rendang di
mana insan dapat berteduh. Jangan seperti
pohon kering tempat sang pungguk melepas
rindu dan hanya layak dibuat kayu api
N