Anda di halaman 1dari 13

PEMETAAN EVIDEN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

PEMETAAN EVIDEN
BAND 1

B1D1E1 Menyatakan unsur seni garisan rupa bentuk jalinan ruang warna B1D2E2 Menyatakan prinsip rekaan Kontra Harmoni Penegasan Imbangan Irama dan pergerakan Kepelbagaian Kesatuan

BAND 2 B2D1E1 Mengenalpasti fungsi dan peranan unsur seni, pada sumber alam, benda buatan manusia. B2D1E2 Mengenalpasti fungsi dan peranan unsur seni, pada hasil karya Seni Halus. B2D1E3 Mengenalpasti fungsi dan peranan unsur seni, pada hasil karya Komunikasi Visual. B2D1E4 Mengenalpasti fungsi dan peranan unsur seni, pada hasil karya Kraf B2D2E1 Mengenalpasti fungsi dan peranan prinsip rekaan, pada sumber alam, benda buatan manusia. B2D2E2 Mengenalpasti fungsi dan peranan prinsip rekaan, pada hasil karya Seni Halus. B2D2E3 Mengenalpasti fungsi dan peranan prinsip rekaan, pada hasil Komunikasi Visual. B2D2E4 Mengenalpasti fungsi prinsip dan peranan rekaan, pada hasil karya Kraf Tradisional.

BAND 3

B3D1E1 Menghasilkan lakaran idea lukisan dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka yang bersesuaian melalui proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik B3D1E2 Menghasilkan lakaran idea catan dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka yang bersesuaian melalui proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik B3D1E3 Menghasilkan lakaran idea arca dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka yang bersesuaian melalui proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik B3D1E4 Menghasilkan lakaran idea cetakan dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka yang bersesuaian menerusi proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik B3D1E5 Menghasilkan lakaran idea rekaan grafik yang mudah dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka yang bersesuaian melalui proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik B3D1E6 Menghasilkan lakaran motif dan reka bentuk dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka yang bersesuaian melalui proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik penghasilan kraf ukiran atau tekat

BAND 3

B3D2E1 Menghasilkan lukisan dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran asas, penerokaan proses, media dan teknik dengan memberi perhatian kepada kadar banding dan hubungkait kedudukan objek B3D2E2 Menghasilkan catan dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran asas catan, penerokaan proses, media dan teknik dengan memberi perhatian kepada kadar banding dan hubungkait kedudukan objek B3D2E3 Menghasilkan arca dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea, penggunaan media, proses dan teknik yang sesuai B3D2E4 Menghasilkan cetakan timbulan atau stensil dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea, penggunaan media, proses dan teknik yang sesuai B3D2E5 Menghasilkan reka bentuk grafik mudah dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea penggunaan media, proses dan teknik dengan memberi perhatian kepada ilustrasi dan mukataip B3D2E6 Menghasilkan ukiran atau tekat yang mudah dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, berdasarkan lakaran idea motif dan reka bentuk, penggunaan media, proses dan teknik dengan memberi perhatian kepada motif dan reka bentuk yang mudah.

BAND 4

B4D1E1 Menghasilkan lakaran lukisan dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka menerusi proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik penghasilan lukisan dengan memberi perhatian kepada kadar banding dan hubungkait kedudukan objek, B4D1E2 Menghasilkan lakaran catan dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka yang bersesuaian menerusi proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik penghasilan catan dengan memberi perhatian kepada kadar banding dan hubungkait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B4D1E3 Menghasilkan lakaran idea dengan mengaplikasikan asas seni reka yang bersesuaian menerusi proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik penghasilan arca dengan memberi penekanan kepada bentuk konkrit (3D) B4D1E4 Menghasilkan lakaran idea dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka yang bersesuaian menerusi proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik penghasilan cetakan B4D1E5 Menghasilkan lakaran idea ilustrasi dengan mengaplikasikan asas seni reka yang bersesuaian melalui proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik penghasilan seni grafik yang mudah B4D1E6 Menghasilkan lakaran motif dan reka bentuk dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka yang bersesuaian melalui proses penerokaan idea, media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan kraf tradisional ukiran atau tekat
.

BAND 4
B4D2E1 Menghasilkan lukisan dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea, penerokaan media yang sesuai, proses dan teknik yang betul dengan memberi perhatian kepada kadar banding dan hubungkait kedudukan objek B4D2E2 Menghasilkan catan dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea, penerokaan media yang sesuai, proses dan teknik yang betul dengan memberi perhatian kepada kadar banding dan hubungkait kedudukan objek. B4D2E3 Menghasilkan arca dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea, penggunaan media yang sesuai, proses dan teknik yang betul dengan memberi penekanan kepada bentuk konkrit (3D) B4D2E4 Menghasilkan cetakan timbulan atau stensil dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea, penggunaan media yang sesuai, proses dan teknik yang betul dengan memberi penekanan kepada disiplin cetakan B4D2E5 Menghasilkan reka bentuk grafik mudah dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea, penggunaan media dan teknik yang sesuai dengan memberi perhatian kepada ilustrasi, mukataip dan reka letak B4D2E6 Menghasilkan ukiran atau tekat dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, berdasarkan lakaran idea, penggunaan media yang sesuai serta proses dan teknik yang betul dengan memberi perhatian kepada motif dan reka bentuk yang mudah.

B4D3E1 Mempamerkan dan memperihalkan hasil kerja sendiri.


B4D4E1 Mengamalkan nilai kendiri yang baik semasa menjalankan aktiviti penghasilan seni visual seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan berkeyakinan diri.

BAND 5 B5D1E1 Menghasilkan lakaran lukisan mengikut tema dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka yang bersesuaian menerusi proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik dengan memberi perhatian kepada kadar banding dan hubungkait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B5D1E2 Menghasilkan lakaran idea catan mengikut tema dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka yang bersesuaian menerusi proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik dengan memberi perhatian kepada kadar banding dan hubungkait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan. B5D1E3 Menghasilkan lakaran idea mengikut tema dengan mengaplikasikan asas seni reka yang bersesuaian menerusi proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik dalam penghasilan arca B5D1E4 Menghasilkan lakaran idea mengikut tema dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka yang bersesuaian menerusi proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik penghasilan cetakan B5D1E5 Menghasilkan lakaran idea ilustrasi mengikut tema dengan mengaplikasikan asas seni reka yang bersesuaian melalui proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik penghasilan seni grafik B5D1E6 Menghasilkan lakaran motif dan reka bentuk yang menarik dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka yang bersesuaian menerusi proses penerokaan idea, media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan kraf tradisional ukiran atau tekat

BAND 5 B5D2E1 Menghasilkan lukisan yang kreatif mengikut tema dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea, penggunaan media yang sesuai, proses dan teknik yang betul dengan memberi perhatian kepada kadar banding dan hubungkait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B5D2E2 Menghasilkan catan yang kreatif dan mengikut tema dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea, penggunaan media yang sesuai, proses dan teknik yang betul dengan memberi perhatian kepada kadar banding dan hubungkait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B5D2E3 Menghasilkan arca mengikut tema dengan mengaplikasi Asas Seni Reka yang bersesuaian berdasarkan lakaran idea dan penggunaan media yang kreatif serta proses dan teknik yang betul dengan memberi penekanan kepada bentuk konkrit (3D) B5D2E4 Menghasilkan cetakan timbulan atau stensil yang kreatif dan mengikut tema dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dan penggunaan media yang sesuai, proses dan teknik yang betul dengan memberi penekanan kepada disiplin cetakan B4D2E5 Menghasilkan reka bentuk grafik yang kreatif dan mengikut tema, dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea, penggunaan media dan teknik yang sesuai dengan memberi perhatian, kepada mukataip, ilustrasi, reka letak dan gubahan warna. B5D2E6 Menghasilkan ukiran atau tekat yang kreatif dan menarik dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka, berdasarkan lakaran idea, penggunaan media yang sesuai serta proses dan teknik yang betul dengan memberi perhatian kepada reka bentuk dan ragam hias

BAND 5

B5D3E1 Mengamalkan nilai kendiri yang terpuji semasa menjalankan aktiviti penghasilan seni visual seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diri B5D3E2 Menghargai sumber alam ciptaan Tuhan dalam proses penghasilan karya B5D4E1 Mempamer dan memperihal hasil kerja sendiri dengan menggunakan bahasa seni

BAND 6

B6D1E1 Menghasilkan lakaran lukisan serta menepati tema dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka menerusi proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik dengan memberi perhatian kepada kadar banding dan hubungkait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan
B6D1E2 Menghasilkan lakaran idea catan yang kreatif dan unik serta menepati tema dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka yang bersesuaian, menerusi penerokaan dan penelitian pelbagai media dan teknik dengan memberi perhatian kepada kadar banding dan hubungkait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B6D1E3 Menghasilkan lakaran idea yang kreatif dan unik, serta menepati tema dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka yang bersesuaian menerusi penerokaan, pelbagai media dan teknik dalam penghasilan arca B6D1E4 Menghasilkan lakaran idea yang kreatif dan unik serta menepati tema dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka yang bersesuaian menerusi proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik penghasilan cetakan B6D1E5 Menghasilkan lakaran ilustrasi yang kreatif dan unik serta menepati tema dengan mengaplikasikan asas seni reka yang bersesuaian menerusi proses penerokaan idea, pelbagai media dan teknik penghasilan seni grafik, secara manual atau berbantukan komputer B6D1E6 Menghasilkan lakaran motif dan reka bentuk yang kreatif dan unik dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka yang bersesuaian melalui proses penerokaan idea, media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan kraf tradisional ukiran atau tekat

BAND 6

B6D2E1 Menghasilkan lukisan yang kreatif dan unik serta menepati tema dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea, menerusi penggunaan media dan teknik yang betul dengan memberi perhatian kepada kadar banding dan hubungkait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan. B6D2E2 Menghasilkan catan yang kreatif dan unik serta menepati tema dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea, menerusi penggunaan media dan teknik yang betul dengan memberi perhatian kepada kadar banding dan hubungkait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan. B6D2E3 Menghasilkan arca yang kreatif dan unik serta menepati tema dengan mengaplikasi Asas Seni Reka yang bersesuaian menerusi idea, proses dan teknik yang betul dengan memberi perhatian kepada bentuk konkrit (3D). B6D2E4 Menghasilkan cetakan timbulan atau stensil yang kreatif dan unik serta menepati tema dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dan penggunaan media, proses dan teknik yang betul dengan memberi penekanan kepada disiplin cetakan B6D2E5 Menghasilkan reka bentuk grafik yang kreatif dan unik serta menepati tema dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea yang kreatif dan unik, serta menggunakan media dan teknik yang betul dengan memberi perhatian, kepada mukataip, ilustrasi, reka letak dan gubahan warna B6D2E6 Menghasilkan ukiran atau tekat yang kreatif dan unik dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka, berdasarkan lakaran idea, penggunaan media, proses dan teknik yang betul dengan memberi perhatian kepada reka bentuk, ragam hias dan kemasan

BAND 6

B6D3E1 Mempamerkan dan membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan menggunakan bahasa seni
B6D4E1 Menyediakan portfolio hasil kerja sendiri, warisan seni budaya, seni visual tanah air dan luar negara B6D5E1 Mengamal nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab,berdisiplin dan yakin diri dan menjadi contoh yang baik kepada rakan sebaya B6D5E2 Menjadi pembimbing rakan sebaya sewaktu menjalankan aktiviti