Anda di halaman 1dari 8

BERCERITA PEREMPUAN KISAH NABI ZULKIFLI

KISAH NABI ZULKIFLI SOALAN 1 RAJA ILYASA TELAH MELANTIK NABI ZULKIFLI SEBAGAI PENGGANTINYA. MENGAPAKAH NABI ZULKIFLI DILANTIK MENGANTIKAN RAJA ? JAWAPAN SOALAN 2 APAKAH SIKAP NABI ZULKIFLI YANG MENUNJUKKAN BAGINDA SEORANG YANG SABAR? SIKAP NABI ZULKIFLI YANG MENUNJUKKAN BAGINDA SEO JAWAPAN SOALAN 3 APAKAH NILAI MURNI YANG DITUNJUKKAN OLEH NABI ZULKIFLI DI DALAM CERITA INI ? JAWAPAN

BERCERITA PEREMPUAN KISAH TUJUH ORANG PEMUDA YANG BERIMAN


TUJUH ORANG PEMUDA YANG BERIMAN SOALAN 1 SEORANG PEMIMPIN YANG BAIK PERLU ADA CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG CEMERLANG.BOLEHKAH ADIK JELASKAN SATU CIRI SEORANG PEMIMPIN YANG CEMERLANG? JAWAPAN SOALAN 2 APAKAH SIKAP MULIA YANG DAPAT DICONTOHI DARI KISAH TUJUH ORANG PEMUDA YANG BERIMAN? JAWAPAN SOALAN 3 APAKAH PENGAJARAN YANG DAPAT DIAMBIL DARI KISAH TUJUH ORANG PEMUDA YANG BERIMAN? JAWAPAN

BERCERITA PEREMPUAN PERSAUDARAAN MUHAJIRIN DAN ANSAR

MUHAJIRIN DAN ANSAR

SOALAN 1 DARI KISAH PERSAUDARAAN MUHAJIRIN DAN ANSAR TERBENTUKNYA HUBUNGAN YANG AKRAB.SEBUTKAN SIFAT KASIH SAYANG DALAM KEHIDUPAN KITA? JAWAPAN SOALAN 2 DALAM KISAH INI NABI TELAH MENDIRIKAN MASJID DI QUBA. NYATAKAN FUNGSI MASJID ? JAWAPAN SOALAN 3 NABI MUHAMMAD SEORANG PEMIMPIN YG UNGGUL.JELASKAN CIRI SEORANG PEMIMPIN YANG CEMERLANG? JAWAPAN

BERCERITA PEREMPUAN KISAH KEANGKUHAN RAJA NAMRUD


KISAH RAJA NAMRUD SOALAN 1 RAJA NAMRUD MEMILIKI SIFAT-SIFAT MAZMUMAH SEPERTI ZALIM DAN SOMBONG.SEBUTKAN SATU SIFAT MAHMUDAH DALAM ISLAM? JAWAPAN SOALAN 2 DALAM KISAH INI RAJA NAMRUD MENGAKU SEBAGAI TUHAN.APAKAH BAHAYA AJARAN SESAT DI DALAM KEHIDUPAN? JAWAPAN SOALAN 3 NABI IBRAHIM MEMPUNYAI SIFAT TERPUJI YANG DAPAT DICONTOHI OLEH KITA SEBUTKAN NILAI MURNI DARIPADA KISAH INI. JAWAPAN

BERCERITA LELAKI WAHYU PERTAMA RASULULLAH


KISAH NABI MUHAMMAD SOALAN 1 RASULULLAH ADALAH SEORANG PENDAKWAH YANG UNGGUL. NYATAKAN CIRI-CIRI SEORANG PENDAKWAH YANG BAIK? JAWAPAN SOALAN 2 WAHYU PERTAMA KEPADA RASULULLAH BERKAITAN DENGAN ILMU.SEBAGAI SEORANG MURID NYATAKAN ADAB MENUNTUT ILMU? JAWAPAN SOALAN 3 SAIDATINA KHADIJAH ADALAH SEORANG ISTERI YANG SANGAT MEMAHAMI SITUASI RASULULLAH S.A.W SELEPAS MENERIMA WAHYU DI GUA HIRA. APAKAH SIFAT MULIA YANG DITUNJUKKAN OLEH KHADIJAH DALAM PERITIWA TERSEBUT ? JAWAPAN

BERCERITA LELAKI KISAH NABI ILYAS


KISAH NABI ILYAS SOALAN 1 NABI ILYAS A.S MEMPUNYAI AKHLAK TERPUJI YANG BOLEH DICONTOHI.BOLEH ADIK CERITAKAN SATU CONTOH AKHLAK TERPUJI NABI ILYAS YANG BOLEH DICONTOHI? JAWAPAN SOALAN 2 DARIPADA KISAH INI KAUM NABI ILYAS TIDAK BERSYUKUR TERHADAP NIKMAT YANG DIKURNIAKAN ALLAH KEPADA MEREKA.APAKAH FAEDAH BERSYUKUR DALAM KEHIDUPAN? JAWAPAN SOALAN 3 APAKAH NILAI-NILAI MURNI YANG TERDAPAT DI DALAM KISAH NABI ILYAS? JAWAPAN

BERCERITA LELAKI KISAH NABI ISA


KEMUNGKARAN KAUM NABI ISA SOALAN 1 MARIAM IBU NABI ISA TELAH DITUDUH DAN DIFITNAH. APAKAH KESAN FITNAH TERHADAP MASYARAKAT SEKIRANYA DIBIARKAN BERLELUASA? JAWAPAN SOALAN 2 BANI ISRAEL TERKENAL DENGAN SIKAP SOMBONG DAN DEGIL.MENGAPAKAH KITA WAJIB MENINGGALKAN SIKAP SOMBONG? JAWAPAN SOALAN 3 NABI ISA DIANGGAP SEBAGAI ANAK TUHAN OLEH KAUM BANI ISRAEL.KESESATAN INI JUGA TELAH MENULAR DI DALAM MASYARAKAT MALAYSIA.APAKAH BAHAYA AJARAN SESAT DALAM MASYARAKAT HARI INI? JAWAPAN

BERCERITA LELAKI KISAH NABI SYUIB DENGAN KAUMNYA


KISAH NABI SYUIB SOALAN 1 KAUM MADYAN ADALAH KAUM YANG BIJAK DALAM PERTANIAN PERNIAGAAN.APAKAH CIRI-CIRI SEORANG PENIAGA YANG JUJUR? JAWAPAN SOALAN 2 KAUM NABI SYUIB TELAH MELAKUKAN KEMUNGKARAN SEPERTI MENIPU DI DALAM SUKATAN DAN TIMBANGAN.APAKAH TINDAKAN ADIK SEKIRANYA MELIHAT SESUATU KEMUNGKARAN ? JAWAPAN SOALAN 3 APAKAH PENGAJARAN YANG BOLEH DIAMBIL DARIPADA KISAH NABI SYUIB DENGAN KAUMNYA? JAWAPAN DAN