Anda di halaman 1dari 14

Hubungan dan Fungsi Variabel Acak Jamak

Statistik dan Stokastik Jurusan Teknik Fisika ITS

Korelasi dan Kovarian


R xy = E[XY] = E[g(X,Y)]|g(x,y)=xy

Uncorrelated dan Ortogonal


Uncorrelated jika: E[XY] = E[X] E[Y] atau secara ekivalen Cxy = 0 atau xy = 0 Ortogonal jika: E[XY] = 0 Jika X dan Y memiliki mean nol maka:
X dan Y ortogonal X dan Y uncorrelated X dan Y independent X dan Y uncorrelated

Contoh Fungsi RV Jamak

Contoh 2