Anda di halaman 1dari 2

LADAP Frog Vle SMK TAMAN INDAH 2013

JADUAL KURSUS FROG VLE (GURU) PERINGKAT SEKOLAH TEMPAT : BILIK KOMPUTER KOHOR 1 : BIDANG BAHASA DAN KEMANUSIAN 8.00 pagi Pe !a"tara per#erta Pe $era%a ID Pe gg& a !a Kata Lal&a Pe $era%a 'ora g Per(a (ia Pe gg& aa Ter)a*al KOHOR 1 : BIDANG SAINS & MATHS.,TEK. & VOK.. DAN KAUNSELING 10.15 pagi10.30 pagi SLOT 2 1.11 'agai,a a -er)o g#i #&,-er pe,-ela(ara 2.1 'agai,a a ,e gg& a)a #&,-er pe,-ela(ara 4.HAT 2.2 'agai,a a ,e g%a tar #&,-er pe,-ela(ara #e-agai t&ga#a 2.5 'agai,a a ,e $e,a) t&ga#a $a g !i%a tar ole% pela(ar 2./ 'agai,a a ,e g%a#il)a #e-&a% For&, per-i 1a ga 10.30 pagi -12.30 peta g

8.15 pagi-10.15.00 pagi SLOT 1 1.3 +a,-ara Ke#el&r&%a Frog VL. 1./ 'agai,a a ,e ge!it Da#%-oar! a !a 1.0 'agai,a a ,e gg& a)a 1ale !ar a !a 1.8 +a,-ara )e#el&r&%a 'oo)i g 2ale !ar 1.3 'agai,a a ,e g%a#il)a Fol!er !a ,e,&at ai) Fail 1.10 'agai,a a Me g%a#il)a S&,-er Pe,-ela(ara

Nota6

+&r&-g&r& !i a#i%ati & t&) sarapan pagi sendiri #e-el&, )&r#&# -er,&la. Sila -a*a laptop dan broadband #e !iri #e-agai backup #e)ira $a -erla)& $a ,a#ala% te) i)al !i ,a),al )o,p&ter. Pe gg& aa Ipad dan TAB a!ala% TIDAK SESUAI & t&) )&r#&# i i. Sila pa#ti)a laptop $a g !i-a*a tela% ,e,p& $ai pela$ar *e- 78e- 'ro*#er9 Google !ro"e #ang terkini

JADUAL KURSUS
$a%atankuasa Teknologi &aklu"at dan Ko"unikasi '$KI T( S&K TI )age 1

LADAP Frog Vle SMK TAMAN INDAH 2013


FROG VLE (PELAJAR) PERINGKAT SEKOLAH TEMPAT : BILIK KOMPUTER KOHOR T : CHAMPION STUDENT ( 40 PELAJAR TERPILIH ) TARIKH : 26HB OKTOBER 2013 (SABTU) 8.00 pagi Pe !a"tara per#erta Pe $era%a ID Pe gg& a !a Kata Lal&a Pe $era%a 'ora g Per(a (ia Pe gg& aa Ter)a*al 8.15 pagi-10.15.00 pagi SLOT 1 1.3 +a,-ara Ke#el&r&%a Frog VL. 1./ 'agai,a a ,e ge!it Da#%-oar! a !a 1.0 'agai,a a ,e gg& a)a 1ale !ar a !a 1.8 +a,-ara )e#el&r&%a 'oo)i g 2ale !ar 1.3 'agai,a a ,e g%a#il)a Fol!er !a ,e,&at ai) Fail 1.10 'agai,a a Me g%a#il)a S&,-er Pe,-ela(ara
Nota6

10.15 pagi10.30 pagi SLOT 2

10.30 pagi -12.30 peta g

1.11 'agai,a a -er)o g#i #&,-er pe,-ela(ara 2.1 'agai,a a ,e gg& a)a #&,-er pe,-ela(ara 4.HAT 2.2 'agai,a a ,e g%a tar #&,-er pe,-ela(ara #e-agai t&ga#a 2.5 'agai,a a ,e $e,a) t&ga#a $a g !i%a tar ole% pela(ar 2./ 'agai,a a ,e g%a#il)a #e-&a% For&, per-i 1a ga

+&r&-g&r& !i a#i%ati & t&) sarapan pagi sendiri #e-el&, )&r#&# -er,&la. Sila -a*a laptop dan broadband #e !iri #e-agai backup #e)ira $a -erla)& $a ,a#ala% te) i)al !i ,a),al )o,p&ter. Pe gg& aa Ipad dan TAB a!ala% TIDAK SESUAI & t&) )&r#&# i i. Sila pa#ti)a laptop $a g !i-a*a tela% ,e,p& $ai pela$ar *e- 78e- 'ro*#er9 Google !ro"e #ang terkini

$a%atankuasa Teknologi &aklu"at dan Ko"unikasi '$KI T( S&K TI

)age 2