Anda di halaman 1dari 3

INSTITUT PERGURUAN KOTA BHARU 16109 PENGKALAN CHEPA KOTA BHARU KELANTAN DARUL NAIM

ISU DAN TRENDA DALAM PENDIDIKAN KHAS


PKB 3111

NAMA: NO IC: KUMPULAN: OPSYEN: PENDIDIKAN KHAS PENSYARAH: PUAN NOR LAINI BINTI CHE MAT

PENGHARGAAN
Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaan-Nya dapat juga saya siapkan kerja kursus ini dengan jayanya. Sekalung tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyiapkan tugasan ini. Tanpa komitmen dan kesungguhan saudara sekalian, tidak mungkin saya mampu menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada semua yang tidak jemu memberi kata-kata semangat dan dorongan untuk terus komited dan bersungguh-sungguh dalam menyiapkan tugasan ini khususnya pensyarah, ibu-bapa, dan rakan-rakan. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing, Puan Noor Laini yang banyak membantu dan memberi tunjuk ajar kepada saya dalam menghasilkan kerja yang bermutu dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jasa-jasa puan akan saya kenang sehingga akhir hayat, InsyaAllah. Dalam usaha menyiapkan tugasan ini, pelbagai masalah dan karenah timbul dan menyukarkan saya memberi komitmen yang sepenuhnya. Namun, hasil

kesefahaman dan kerjasama yang telah ditunjukkan oleh semua pihak, saya berjaya mengatasi masalah-masalah yang timbul dan meneruskan tugasan dengan bersemangat. Diharap semua usaha yang telah saya rancang dan lakukan akan mendapat keberkatan dan keredhaan daripada Ilahi dan diharapkan semua ini akan dapat membantu saya untuk menangani segala isu dan masalah yang berlaku di sekolah disamping dapat mengaplikasikan beberapa kemahiran yang terdapat dalam tugasan ini di sekolah. Sekian, terima kasih.

ISI KANDUNGAN
1.0 PENGENALAN 2.0 PETA MINDA 3.0 ISU PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS DI SEKOLAH 4.0 JANGKAAN TERHADAP ISU PENTAKSIRAN JIKA TIDAK DIBERI PERHATIAN 5.0 RUMUSAN 6.0 REFLEKSI 7.0 BIBLIOGRAFI 8.0 LAMPIRAN 19 20-21 22 23 17-18 1 2-12 13-16