Anda di halaman 1dari 13

‫بسم هللا الر حمن الر حيم‬

Pendahuluan

Dengan nama Allah yang amat Pemurah lagi amat Mengasihani.

Segala puji bagi Allah yang telah mengutuskan para Rasul-Nya dengan
membawa jalan dan petunjuk yang nyata. Membawa manusia daripada jalan
kegelapan kepada cahaya kebenaran menuju kepada jalan Allah azzawajalla.

Salawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w, dan
keatas keluarga seterus nya keatas sekelian para sahabatnya yang mulia.

Sirah Rasulullah s.a.w merupakan perjalanan hidup baginda yang


meliputi setiap aspek kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia. Baginda
menjadi ikutan uswatun hasanah kepada umat Islam dalam mengharungi
kehidupan didunia hingga ke akhirat kelak. Amat lah penting, malah menjadi
kewajiban kepada kita untuk mengetahui dan menghayati serta mengamalkan
segala syariat yang dibawa oleh baginda. Rasululullah menjadikan diri nya
sebagai contoh tauladan yang dapat diikuti oleh umat Islam hingga keakhir
zaman.

Rasulullah merupakan seorang pemimpin yang agung, ketua Negara,


seorang suami misali, seorang ayah yang penyayang, seorang pendidik yang
dapat memberikan petunjuk jalan kepada kebahagiaan, seorang panglima
perang dan seorang pendakwah yang hebat.

Sejarah telah melakarkan bahawa era nabawi yang diterajui oleh


kepimpinan junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w telah melahirkan generasi
muslim yang sangat hebat, berakhlak mulia, bersemangat juang dan jihad,
memiliki iman yang mantap yang kesemua ini adalah hasil dari tarbiah insan
agung Muhammad s.a.w.

Ciri-ciri dan nilai akhlak yang terdapat pada baginda menjadi paradigma
kepada umat Islam menjalani dan memahami erti kehidupan sebenar.
Kebenaran yang meletakkan Allah s.w.t sebagai Tuhan yang maha Esa dan
Muhammad sebenar-benarnya pesuruh Allah.

Pembacaan sirah nabawiah ini perlulah dibuat dengan berpandukan


paksi keimanan yang teguh dan menyelami setiap peristiwa dan pengajaran
yang terdapat padanya. Ianya bukanlah bacaan untuk masa lapang tetapi sirah
nabawiah merupakan satu rentetan kehidupan insan yang berakhlak mulia dan
dapat mengadaptasikan kepada para sahabat sehingga menjadikan mereka
seorang pejuang dan ahli ibadat yang hebat.

Di zaman mutakhir ini umat Islam seolah-olah telah melupakan dan


mengambil sikap sambil lewa terhadap sirah nabawiah ini,. Apakah dengan
hanya memperingati ulangtahun keputeraan Baginda Rasulullah s.a.w dengan
1
mengambil bahagian didalam perarakan dan slogan-slogan itu sudah
memadai? Penghayatan yang sebenar terbit daripada keimanan dan keyakinan
yang datang daripada aqidah yang murni dan sekaligus membuahkan akhlak
yang terpuji.

Maka sudah tentu pemahaman kepada akhlak dan keyakinan ini hanya
akan dapat dirasai oleh mereka yang menghayati dan mengetahui akan sirah
nabawiyah ini. Bagaimana Rasululullah dapat mentarbiah akhlak para sahabat
dan umat sepanjang zaman. Nabi dapat mengubah cara hidup ummah daripada
buruk kepada kebaikan.

Tarbiah akhlak menurut sirah nabawiah ini perlu diperjelaskan lagi


untuk dihayati serta diamal kan apalagi didalam keadaan masyarakat yang
mementingkan kehidupan duniawi tanpa memperdulikan kehidupan ukhrawi.
Sikap dan cara kehidupan yang diamalkan tidak menurut cara Islam yang
sebenar mengundang kepada kekosongan jiwa dan hilang arah kehidupan.
Akan lahir lah masyarakat yang pincang yang tidak mempunyai pedoman
lantaran ketandusan ilmu pengetahuan agama.

Marilah kita sama-sama merenung kembali sirah nabawiah yang telah


menghasil kan sebuah tamaddun yang teragung yang dibangunkan atas paksi
tauhid dan keimanan. Mencontohi dan mengamalkan sunnah adalah merupakan
ibadah yang diberi ganjaran pahala oleh Allah s.wt.

“ Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri rasulullah s.a.w itu contoh
ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan)
Allah s.w.t dan (balasan baik) pada hari akhirat kelak serta ia menyebut dan
mengingati Allah s.w.t sebaik-baiknya (pada masa susah dan senang)”

Al-Ahzab ayat 21.

DEFINASI

Tarbiah bermaksud pendidikan, mengasuh, penjagaan dan makna-


makna lain yang seumpamanya.1 Perkataan tarbiah (masdar/nama terbitan)
daripada kata kerja rabba, yurabbi yang bererti mengasuh atau membela.

Misalnya apabila dikatakan rabba al-walada bererti, dia telah mengasuh


atau membela seorang budak.2
1
Abd.Raof,Abd.Salim,Khairul Amin, Kamus Arab-Melayu, Oxford Fajar ,155
2
Muhammad Idris Abd.Raof Al-Marbawi, Kamus Idris Al-Marbawi, 223
2
Perkataan akhlak berasal daripada kalimah bahasa Arab iaitu kata jamak
daripada al-khuluq. Perkataan ini pula adalah pecahan daripada perkataan al-
khalq yang bererti ciptaan seperti yang dijelaskan didalam Quraan surah as-
Sajdah, ayat 7:

۷ ‫الذي احسن كل شئ خلق ۖه وبدأ خلق اال نسن من طين‬


Maksudnya:

“Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan


dimulakannya kejadian manusia berasal daripada tanah.”

Oleh itu keindahan ciptaan manusia juga mempunyai dua bentuk iaitu:

1. Insan Jasmani iaitu keindahan daripada segi zahir fizikal. Keindahan ini
termasuk dalam istilah al-khalq.

2. Insan Nafsani iaitu keindahan yang berbentuk batin iaitu diluar


fizikalnya. Keindahan ini termasuk dalam istilah al-khuluq atau pun al-
akhlak.3

Akhlak yang baik dapat membentuk sakhsiyah(peribadi) yang mulia. Oleh


itu contoh tauladan akhlak yang baik perlu diikuti dan dihayati daripada insan
yang akhlak nya telah di perakui sebagai akhlak yang paling mulia dikalangan
manusia melalui firman Nya,:

‫لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة‬


Maksudnya: “ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan
yang baik bagi kamu…”

(surah al-Ahzab ayat 21)

Didalam nahu bahasa Arab, frasa ‘kana lakum’(bagi kamu) merupakan


satu pengiktirafan yang menggambarkan bahawa Nabi S.A.W merupakan
contoh teladan dan ikutan yang baik bagi umat. Malah ianya diperkuatkan
dengan permulaan lafaz ‘laqad’ (sesungguhnya) satu gesaan yang cukup
mantap4.

Gambaran ketinggian akhlak Baginda s.a.w. juga dirakamkan oleh Allah


s.w.t di dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi :

3
Datuk Harun Din, Islam Rujukan elektif Akhlak Mulia, 2
4
Nik Abdul Aziz Nik Mat, SIRAH NABAWIYYAH-insan teladan sepanjang zaman, 11
3
Maksudnya : " Dan bahawa sesungguhnya engkau ( wahai Muhammad)
mempunyai akhlak yang sangat mulia ” .

Tauhid harus menjadi paksi dan teras keperibadian yang unggul. Inilah
pola penyelesaian dari Allah untuk manusia seluruhnya. Inilah bentuk
pendidikan para Nabi, Musa, Isa, Muhammad dan Rasul-Rasul sepanjang
sejarah.5

Apabila membicarakan soal tarbiah akhlak mengikut pandangan sirah


nabawiyyah, sedikit sebanyak perlulah diketahui kronologi yang menjurus
kepada sirah Nabi Muhammad s.a.w. agar dapat diterjemahkan kedalam
masyarakat umat Islam masa kini (waqi’).

MUNCUL NYA CAHAYA KEBENARAN.

Nabi Muhammad s.a.w telah hidup 40 tahun dikalangan masyarakat


jahiliah sebelum beliau mendapat wahyu dengan membawa Risalah (agama)
yang terakhir.

Ketika Rasulullah s.a.w dilahirkan sekelian alam ini berada didalam


kegelapan. Asas-asas peradaban manusia telah runtuh akibat dari gejala-
gejala kesyirikan dan kepercayaan kepada berbagai-bagai ilah (ketuhanan).

Manusia telah hilang sifat-sifat kemanusiaannya, orang-orang yang


hidup senang lenang hidup didalam kerendahan akhlak. Bumi dimana
Rasulullah s.a.w dilahirkan berada didalam keruntuhan akhlak yang dahsyat.

Namun atas kehendak Allah s.w.t yang amat mengetahui telah


mengutuskan pesuruhnya yang telah diperlengkapkan dengan ciri-ciri
keperibadian dan akhlak yang tinggi dan mulia untuk menghadapi umat yang
pada ketika itu berada didalam kegelapan.

Amat lah perlu bagi kita mengetahui fasa-fasa kehidupan beliau


sebelum diangkat sebagai Rasul Allah dan sesudahnya agar dapat menghayati
dan mendalami jiwa kekasih Allah ini.

5
Hj.A.Ghani Hj.Shamsudin, Tajdid dalam pendidikan dan masyarakat,DPF,PUM 75
4
ZAMAN KANAK-KANAK.

Nabi Muhammad s.a.w dilahirkan pada tahun 571 M, Ayah nya bernama
Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayahanda Baginda meninggal dunia
semasa Baginda masih didalam kandungan. Kemudian semasa Baginda
berumur 6 tahun, ibunda yang tercinta menyahut panggilan Ilahi, tinggal lah
Baginda bersama datuk nya Abdul Muthalib dan seterusnya dipelihara oleh
bapa saudara Baginda Abu Thalib. Kedua-dua orang ini mempunyai
tanggungjawab yang berat disamping menjaga keluarga yang besar dan
tanggungjawab menjamu dan menjamin orang-orang yang datang berhaji ke
Mekah pada setiap tahun. Kehidupan Nabi Muhammad s.a.w semasa kanak-
kanak didalam keluarga yang besar dan kekurangan begitu membekas
kedalam jiwa nya dan ini merupakan tarbiah yang dapat membentuk
keperibadian dan kekuatan jiwanya.

AL-AMIN

Rasulullah s.a.w telah ikut serta memberi sumbangan fikiran dan tenaga
didalam usaha membina semula Ka’bah yang rosak dilanda banjir. Baginda
sendiri telah berusaha mengangkat batu-batu dengan tangan baginda yang
mulia.

Perbalahan telah terjadi diantara puak-puak Arab iaitu siapakah yang


layak untuk meletak semula Hajarul Aswad ketempat asalnya. Perbalahan ini
dapat diatasi setelah mana semua pihak yang bertelagah bersetuju dengan apa
yang dicadangkan oleh Rasulullah s.a.w kerana baginda memang terkenal
dikalangan orang-orang Arab di masa itu dengan gelaran “Al Amin” yang
mempunyai amanah dan disukai ramai.6

PERKAHWINAN

Lantaran sifat baginda yang amanah, hatinya bersih dan akhlaq yang
baik telah dapat menambat hati Khadijah binti Khuwailid seorang saudagar
yang mashyur serta terkenal dengan kemuliaan budi dan harta kekayaan.

Khadijah r.anha telah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad


s.a.w untuk menjadi teman hidupnya yang halal. Tawaran tersebut telah
disambut baik oleh Rasulullah s.a.w dan tanpa membuang masa baginda terus
menyatakan hasrat hati nya yang mulia itu kepada bapa-bapa saudaranya dan
mereka terus melamar Khadijah melalui bapa saudaranya Amru bin Asad.
Perkahwinan pun dilangsungkan dengan selamat. 7
6
M.Said Ramadan Al-Buti, Fiqh Al-Sirah 1, 76
7
M.Said Ramadan Al-Buti, Fiqh Al-Sirah 1, 72
5
Faktor jarak perbezaan usia antara Baginda yang berumur 25 tahun dan
Siti Khadiajah 40 tahun tidak langsung menjejaskan hubungan suami isteri
baginda, malah sepanjang baginda bersama-sama Khadijah r.a, beliau tidak
mempunyai isteri yang lain lagi.

Rasulullah dengan akhlak nya yang mulia telah menjadi seorang suami
yang penyayang, seorang ayah yang bertanggungjawab dan tidak
mementingkan hawa nafsu nya semata-mata. Ini dapat dilihat melalui
perbezaan umur baginda dan isteri nya Khadijah.

Kalau dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekarang, pilihan


utama kepada mencari calon isteri ialah dengan pandangan nafsu, memandang
kecantikan semata-mata tanpa menilik kepada saranan nabi untuk memilih
calon isteri.

Pada prinsipnya, Islam amat menitikberatkan kecantikan dalam


pemilihan calon isteri. Namun begitu, ia dinilai selepas wanita itu memiliki
agama dan mentaatinya. Menilai erti kecantikan ini barangkali ada perbezaan
di antara seorang dengan seorang yang lain.

Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh para sahabat mengenai ciri
wanita idaman yang diperlukan oleh seorang suami, Baginda menjawab,
“Wanita yang menyenangkannya ketika dilihat. Wanita yang mentaatinya
ketika disuruh dan wanita yang tidak mengkhianatinya (tiada curang). “Dan,
wanita yang tidak mengkhianati hartanya pada perkara yang dibenci.”
(Riwayat Abu Daud dan Nasaii)

Ketika Baginda berusia 50 tahun, Khadijah yang telah mencurahkan


kasih sayang dan seluruh kekayaan bagi kepentingan menyampaikan risalah
Ilahi telah meninggal dunia dalam usia 65 tahun.

MADRASAH RASUL S.A.W.

Akhlak dan sirah perjalanan yang ditunjukkan oleh Rasul s.a.w adalah
sebagai contoh teladan yang dapat mendidik diri dan peribadi Muslim agar
sentiasa beriman dan bertakwa, Ini kerana setiap perkataan, perbuatan,
pengakuan dan tingkah laku Baginda mengandungi hikmat dan sebagai huraian
kepada prinsip-prinsip yang terkandung didalam Al-Quran .

Apabila Siti Aisyah r.ha. ditanya tentang akhlak Baginda maka jawabnya:

‫كان خلقه قرأنا‬


Maksudnya:”Rasulullah s.a.w memiliki budi pekerti al-Quran”.
6
(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Maka sudah tentu, setiap perkataan dan tindakan kita yang berpandukan
akhlak dan sirah perjalanan Baginda, tidak akan terpesong atau tersasar dari
landasan agama dan tuntutan syariat .

Para sahabat telah diberi tarbiah langsung dari nabi s.a.w melalui
madrasah tarbiah Rasulullah s.a.w.

Sejarah mencatatkan bahawa akhlak Rasulullah s.a.w adalah modal


utama yang dapat menarik minat golongan bukan Islam kepada Islam .

Kisah tauladan seorang Badwi membuang air kecil di dalam masjid,


melihat kejadian ini maka para sahabat yang berada di situ naik berang dan
hendak memukul Badwi tadi. . Bagaimanapun tindakan mereka dihalang oleh
Rasulullah s.a.w, sebaliknya Baginda membiarkan Badawi itu selesai
membuang air kecil . kemudian Baginda meminta sebekas air lalu disiramkan
ditempat kencing tersebut . Rasulullah s.a.w bertanya kepada para sahabat,
apakah yang akan terjadi jika mereka mengejar dan memukul Badawi itu
semasa sedang membuang air kecil . maka jawab sahabat, seluruh kawasan
masjid akan terkena najis air kencingnya . kisah ini menjadikan Badawi yang
menyaksikan tindakan Rasulullah itu, merasa kagum dengan ketinggian akhlak
Baginda, lalu beliau pun menyatakan hasratnya untuk memeluk Islam .

Di antara perihal akhlak Baginda Rasulullah s.a.w 8

 Tangan Baginda s.a.w yang mulia itu tidak pernah bersentuhan dengan
tangan perempuan yang bukan mahramnya.
 Baginda amat pemurah lagi dermawan sehingga tidak pernah ada se
keping wang dinar emas atau perak pun yang tinggal didalam tangannya
untuk jangkamasa yang lama.
 Baginda tidak pernah menolak atau menghampakan permintaan daripada
orang yang meminta hatta dari harta yang dimilikinya sekalipun, padahal
apa yang dimilikinya itu hanya cukup untuk dirinya.
 Baginda suka menjahit sandal atau pakaian apabila rosak dan melayani
kepentingan keluarga serumah, bahkan bersama-sama isteri-isteri
memasak.
 Baginda amat berasa malu jikalau berhadapan dengan orang banyak,
beliau s.a.w tidak terus memandang wajah seorang dua yang
dihadapannya itu, tetapi pandangannya menyeluruh kepada sekelian
yang berada disitu.

8
Induk Pensucian Diri, Said Hawwa, 1125
7
 Baginda sentiasa menghadiri undangan walau pun datangnya daripada
seorang merdeka atau hamba sahaya.
 Apabila Baginda marah, kemarahan nya bukan lah atas sebab cemuhan
atau cercaan terhadap dirnya, namun Baginda amat marah manakala
kehormatan Allah Ta’ala atau agama dijadikan sasaran.
 Baginda sentiasa memberi salam kepada sesiapa yang ditemui .
 Baginda sangat menghormati orang-orang tua, mengasihani orang-
orang muda dan kanak-kanak .
 Baginda bercakap dengan lemah lembut dan sentiasa menumpukan
perhatian kepada orang yang bercakap dengannya .
 Baginda tidak pernah menghina orang miskin dan tidak merasa terhina
bergaul dengan mereka.
 Baginda sentiasa membantu orang lain, walaupun Baginda sendiri dalam
kesusahan .
 Baginda sangat berlemah lembut dengan isteri, anak-anak dan ahli
keluarganya .
 Baginda tersangat sabar dan tabah apabila mengahadapi setiap cabaran
dan kesusahan.
 Baginda gemar sekali menjenguk orang sakit walaupun tempatnya jauh
dari kota Madinah.
 Baginda menyukai bau harum dan wangi-wangian, dan sebaliknya tidak
suka dengan bau-bauan yang tidak enak.

Suasana masyarakat kita pada hari ini berhadapan krisis nilai akhlak,
begitu banyak budaya luar dan fahaman atau idealogi yang tidak sehat, telah
mempengaruhi cara kehidupan seperti percakapan, gaya berpakaian dan
pergaulan, dan apa yang lebih membimbangkan terdapat segelintir masyarakat
yang mula terpengaruh dan terjebak dengan aliran Islam liberal, 9 dan lebih
dahsyat lagi pengaruh Black Metal, dan sebagainya yang mencemarkan nama
baik serta identiti umat Islam, dan ini membawa gambaran negatif kepada imej
Islam .

Anasir-anasir yang tidak sihat ini dengan mudah menyelinap masuk serta
menjajah pemikiran, seterusnya mempengaruhi kehidupan kita, sekiranya
benteng iman kita tipis, cetek pengetahuan tentang Agama, meremehkan
nasihat para ulama mengabaikan suruhan agama dan tidak berpegang dengan
tuntutan syariat . Mereka yang diresapi dengan fahaman atau aliran yang
merbahaya ini, akan mudah meminggirkan akhlak dan nilai-nilai murni
sebagaimana yang dituntut oleh Allah dan RasulNya .

Islam sentiasa diperhatikan, dan kelemahan-kelemahan serta kecelaruan


yang sedang dialami oleh umat Islam akan dijadikan sebagai asas dan modal

9
ISLAM LIBERAL, Adian Husaini M.A, Nuim Hidayat, 2
8
untuk musuh-musuh Islam membina seribu satu alasan untuk memburuk-
burukkan Islam. Islam dilabelkan sebagai teroris.

Tidak mustahil mereka akan memperalatkan saudara-saudara kita sendiri


seperti yang pernah berlaku di abad lalu, khususnya ketika negara-negara
umat Islam dijajah oleh kuasa penjajah .

Ini semua menandakan Islam sedang diuji . Dan ia merupakan satu


peringatan kepada kita . Cara terbaik malah wajib dilakukan oleh kita ialah
kembali menghayati dan mencontohi akhlak Baginda Nabi Muhammad s.a.w.

MEMBENTUK SYAKHSIAH DIRI

Moral terbina dengan akidah dan fizikal terbina dengan teknologi.


Akidah yang murni akan melahirkan keimanan yang sejati. Sedia mempelajari,
beramal dan memperbaiki diri untuk menjadi insan kamil acuan daripada
Baginda Rasul s.a.w.

Sebagaimana yang kita ketahui rukun iman membentuk syaksiah


individu. Kita dituntut untuk mengimani enam perkara10 yang memerlukan
keyakinan dan keikhlasan hati. Hanya hati yang baik dan ditarbiahkan dengan
akhlak yang murni dapat merasakan kewujudan Allah s.w.t, para rasul Nya,
para malaikat Nya, kitab-kitab, hari pembalasan dan qada’ dan qadar Allah
s.w.t.

Sabda Nabi S.A.W “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang
paling baik akhlaknya.” –hadis riwayat Tirmizi.

Manakala rukun Islam membentuk syaksiah bermasyarakat. Kita disuruh


melakukan lima perkara11 yang menjurus kepada kemaslahatan ummah.

Pengucapan dan penyaksian kepada kalimah tauhid bukan sekadar lafaz


dilidah dan ditasdiq kan dihati malah dituntut dengan melaksanakan amar
ma’ruf dan nahi munkar. Konsep syahadah perlu difahami dengan mendalam
dan diterjemahkan kedalam kehidupan setiap orang Islam.

Tuntutan syahadah ialah dengan menunaikan rukun Islam 12 dan menurut


segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Nya.13

10
Rukun Iman

11
Rukun Islam
12
ibid
13
Dato’Ismail Kamus, Indahnya Hidup Bersyariat, 40
9
Pembicaraan tentang akhlak tidak dapat dipisahkan dengan sifat-sifat
mahmudah14 (terpuji/ taat yang batin) dan sifat-sifat mazmumah 15 (tercela/
maksiat yang batin).

Akhlak yang mulia merupakan tanda dan natijah iman yang sebenar.
Manakala Islam pula meletakkan akhlak sebagai inti pati segala ibadat. 16

Peristiwa nabi berkhalwat di gua Hira’ merupakan satu pengajaran


kepada kita betapa pentingnya untuk kita bermuhasabah dengan
mengenepikan segala macam aktiviti seharian dan memusatkan perhatian kita
hanya kepada Allah s.w.t.

Amalan ini sebagai alternatifnya dapat dilakukan dengan bangun tengah


malam dikala manusia lena diulit mimpi, mengerjakan ibadah solat tahjud dan
sebagainya. Sebagai hikmat Ilahi disini tergambar sesungguhnya diri manusia
itu sentiasa diselaputi oleh berbagai penyakit yang tidak akan dapat diubati
kecuali dengan jalan mengasingkan diri, memperhitungkan dan menghisab diri
sendiri ditempat-tempat sunyi, jauh dari suasana dunia yang sombong
bongkak, hasad dengki, bermegah-megah dan sukakan keduniaan. 17

Rasululullah s.a.w dan para sahabat terkenal dengan sifat zuhud dan
taqwa. Baginda tidak mementingkan kemewahan harta benda dan kuasa,
hanya yang diharapkan adalah keredhaan Allah semata-mata.

Apabila ditinjau dari sudut hikmah perlakuan akhlak yang baik kita akan
dapati esensi daripada amalan itu akan membuahkan iman yang dapat
menambahkan lagi ketakwaan kita terhadap Allah s.w.t.

Rasulullah telah dapat meresapkan rohaniah kenabian Baginda hingga


kan bagi mereka yang beriman dapat merasakan akan kehadiran rohaniah
melalui nubuwwah dan risalah yang dibawanya.

Kesedaran yang sebeginilah yang harus diterap kan kedalam jiwa insan
yang mengaku sebagai Islam agar dapat merasakan segala apa yang ditarbiah
oleh Baginda akan terus hidup hingga ke akhir zaman. Ini lah natijah daripada
mengetahui dan menghayati serta mengamal kan sirah Nabawiah khasnya
didalam cara membentuk akhlak yang mulia acuan daripada manusia agung
Muhammad s.a.w.

Iman yang telah diterap oleh Baginda s.a.w kepada para sahabat telah
dapat melembutkan hati dan membaikkan peradaban dengan berpedoman
kepada akhlak yang murni. Para sahabat gagah dan keras, sekeras besi mata
14
Taubat, Taqwa, Kasih akan Allah, Zuhud, Sabar, Syukur, Ikhlas dan benar, Tawakal, Redha dan Mengingati
mati
15
Gemar makan minum berlebihan, Banyak berkata-kata yg sia-sia, marah, Hasad, Kasih harta, Takbur, Riak,
Ujub, Kasih akan dunia dan kasih dipuji.
16
Dato’Ismail Kamus, Indahnya Hidup Bersyariat, 49
17
M.Said Ramadan Al-Buti, Fiqh Al-Sirah 1, 80

10
pedang dalam berjuang menegakkan agama Allah dan sekaligus menjadi
seorang hamba Allah yang benar-benar tawadhuk dan rendah diri. Rasulullah
berjaya melakukan kedua-duanya sekali hasil daripada tarbiah akhlak dan
pemantapan iman secara menyeluruh.

Keyakinan yang mantap terhadap Baginda dan risalah yang disampaikan


telah menjadikan para sahabat insan rabbani, yang menjadikan Allah s.w.t
sebagai matlamat hidup mereka.

PENUTUP

Sebagai kesimpulannya Rasulullah telah membina asas untuk


membentuk masyarakat Islam dengan akhlak yang mulia. Risalah Islam
bermatlamatkan akhlak mulia dan terpuji. Sabda Rasulullah s.a.w:

‫انما بعثت ألتمم مكارم االخالق‬


Maksudnya: “Sesungguhnya aku diutuskan hanyalah untuk menyempurnakan
akhlak yang mulia.”

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Institusi atau pusat tarbiah memainkan peranan penting didalam


menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Ini dapat dilihat tatkala
peristiwa mula-mula Nabi s.a.w berhijrah ke Madinah, perkara pertama yang
dilakukan oleh Baginda ialah membina masjid.18

Atas keutamaan masjid sebagai rumah Allah, maka Rasul s.a.w telah
meletakkannya sebagai tempat pertemuan orang-orang Islam untuk berurusan
akan hal-hal keduniaan dan hal-hal keakhiratan. Peranan masjid telah berjaya
membentuk umat Islam yang berdisiplin dan berakhlak mulia.

Masyarakat Islam khasnya seharusnya menjadikan masjid sebagai


tempat untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang membawa kepada kebaikan,
tidaklah terhad hanya sebagai tempat untuk mendirikan solah berjemaah
semata-mata.

Pendedahan kepada akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w.


perlu ditonjolkan kepada anak-anak muda melalui bentuk yang mudah
difahami untuk diamalkan dengan penuh keyakinan.

18
Masjid Quba
11
Konsep tarbiah yang membentuk akhlak berpandukan sirah nabawiah
dapat diterjemahkan dengan lebih terperinci agar difahami dan diamalkan oleh
umat Islam demi menjamin masa depan yang akan menaikkan martabat ummah
dan meletakkan Islam itu ditempat yang teratas.

Firman Allah s.w.t.,

‫هوالذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره‬
‫ المشركون‬.
Maksudnya; “Dia lah tuhan yang telah mengutuskan RasulNya dengan
membawa pimpinan dan agama kebenaran buat memenangkan keatas agama-
agama keseluruhannya, walau pun ditentang oleh orang-orang musyrik.”

-As-Saf: 9

Semoga Allah merahmati kita semua dan mendapat syafaat daripada


Rasulullah s.a.w di yaumil mahsyar kelak. Mudah-mudahan Allah menerima
kita sebagai hambaNya dan Muhammad menerima kita sebagai umatnya.

12
13

Anda mungkin juga menyukai