Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : Matematik Tahun 3

Tahun

: 3 Amanah : .10.00 11.00 pagi ( 60 minit )

Masa

Bilangan murid

: 32 orang

Topik

: Wang sehingga RM 1000

Standard pembelajaran : 9.2 (i)(ii)

Objektif pembelajaran: Menggunakan dan mengaplikasi pengetahuan tentang wang di dalam kehidupan sebenar.

Hasil pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

1. 2.

Menambah wang sehingga RM 1000. Menambah wang yang melibatkan unit RM sahaja.

Pengetahuan sedia ada: Pada pembelajaran lepas murid telah pun mempelajari operasi penambahan di dalam operasi penambahan nombor bulat dan tajuk selepas itu seperti penambahan pecahan dan perpuluhan.

EMK : Pemerhatian, membanding-beza, kreativiti dan TMK.

Bahan bantu mengajar:

Bahan maujud seperti wang kertas, buah-buahan, power point dan video situasi semasa yang mereka hadapi.

Kaedah dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Langkah / Masa

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Set induksi 5 minit

1. Murid menonton sebuah video pendek yang memerlukan murid melakukan pemerhatian.Guru menunjukkan video pesanan emak kepada anaknya. Di samping itu murid di

perkenalkan dengan tajuk hari ini.) 2. Murid melihat situasi yang berlaku di rumah dan ianya pernah berlaku ke atas diri mereka sendiri. Cuba fikirkan maklumat yang ingin di sampaikan dalam video terbabit. 3. Selesai menonton video, Guru menyoal murid berapa jumlah wang yang di bawa oleh kakak tersebut. 4. Murid menjawab dan menyatakan harga wang tersebut perlu ditambah berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. 5. Serta beberapa lagi soalan ringkas, tanda mereka mengambil tahu tentang tajuk yang akan di ajar hari ini.

Langkah 1 20 minit

1. Murid memberikan perhatian, Guru menunjukkan video urusan jual beli yang berlaku di kedai Pak Mail. Sambil mereka memerhatikan urusan jual beli, mereka juga melakukan operasi penambahan wang. 2. Murid menjawab soalan dengan menambah dalam bentuk lazim. Guru memberikan ruang dan masa untuk murid melakukan operasi penambahan. 3. Guru juga mengambil masa untuk melakukan sedikit bimbingan kepada murid yang agak lemah dan masih dalam bantuan untuk memahami soalan.

Langkah 2 25 minit

1. Aktiviti seterusnya, guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid. 2. Guru cuba untuk meninjau dan memberikan bantuan untuk murid yang menghadapi masalah menjawab lembaran kerja yang di berikan. 3. Mengadakan perbincangan bersama untuk mencari

kelemahan dan memperbaikinya.

Refleksi/penutup 10 minit

1. Penegasan guru dalam tajuk wang adalah satu tajuk yang seharusnya tidak menjadi satu permasalahan kepada murid. 2. Operasi penambahan ini masih sama seperti operasi penambahan perpuluhan dan penambahan biasa. Cuma di bezakan dengan adanya simbol RM. 3. Aktiviti pengukuhan, guru memberi latihan sebagai kerja rumah kepada murid yang menggunakan buku teks. 4. Untuk menghilangkan tekanan murid dan mengembalikan semangat murid, guru mendengarkan murid lagu duit raya.

Pentaksiran

1. kertas pentaksiran. 2. kerja rumah.

Anda mungkin juga menyukai