Anda di halaman 1dari 19

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

1
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

MATEMATIK TAHUN 6

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

PAKEJ SOALAN RAMALAN TOPIKAL 2013


TAHUN 6

MATHEMATICS
TABLE OF CONTENTS / ISI KANDUNGAN BAB

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

TAJUK Nombor Bulat (Whole Number) Pecahan (Fraction) Perpuluhan (Decimals) Peratus (Percentages) Wang (Money) Masa (Time) Panjang (Length) Jisim (Mass) Isipadu Cecair (Volume of Liquids) Bentuk dan Ruang (Shape and Space) Pengendalian Data (Data Handling)

JUMLAH SOALAN 128 95 96 94 80 90 105 88 100 76 64

MUKA SURAT 8 17 18 27 28 34 35 43 44 55 56 64 65 75 76 85 86 96 97 112 113 126

015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

MATHS Catch
2

Professional Maths Centre

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch
LANGKAHAN UNTUK BERJAYA..

USAHA +DOA+TAWAKAL

Pakej Soalan Ramalan Topikal (TOPY6) ini bertujuan membantu pelajar-pelajar TAHUN 6 memperkukuhkan pemahaman dan mempertajamkan kemahiran Menjawab Matematik dari satu bab ke satu bab dengan lebih baik lagi.Semua soalan didalam modul ini berdasarkan Analisis Soalan Peperiksaan Sebenar dan Peperiksaan Percubaan Negeri Seluruh Malaysia. Didalam modul ini pelajar akan didedahkan langkah demi langkah bagaimana menjawab matematik dengan cara paling mudah dan tepat. CARA-CARA MENGGUNAKAN MODUL INI 1. Soalan didalam modul ini dibahagikan mengikut bab dan mengandungi Soalan popular terdahulu Untuk KERTAS 1 dan KERTAS 2 2. Soalan bagi KERTAS 1 dan KERTAS 2 dibahagikan pula kepada dua bahagian iaitu BAHAGIAN INPUT dan OUTPUT 3. Bahagian INPUT disertakan bersama jawapan, jalan pengiraan dan beberapa katakunci atau tips peperiksaan sebagai panduan untuk pelajar.Pelajar perlulah mengulangkaji bahagian ini terlebih dahulu.

4. Bahagian OUPUT adalah soalan klon yang mengandungi soalan sahaja.Pelajar perlulah menyelesaikan soalan ini berdasarkan panduan dibahagain input tadi.Bahagian Input bolehlah dibuat andaian adalah GURU manakala bahagian OUTPUT adalah disifatkan sebagai pelajar. 5. Purata soalan bagi kedua-dua format kertas 1 dan kertas 2 adalah dalam lingkungan 100 soalan bagi sesuatu bab.Jumlah soalan ini memadai untuk kegunaan pelajar selama SETAHUN. 6. Teknik mengulangkaji secara berulang soalan-soalan bertaraf peperiksaan adalah satu teknik terbaik yang dilakukan oleh ramai pelajar cemerlang.Oleh itu akhir kata manfaatkan semua soalan-soalan didalam modul ini dengan Cara mengulang sekurang-kurangnya 2 kali dengan faham sebelum menduduki peperiksaan Sebenar.Selamat Berjaya. Cikgu Mohd Rajaei, Principal Maths Catch Group

3
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch
A. Sinopsis Pencapaian Pelajar i. Pencapaian Pelajar Kertas 1 BAB / CHAPTER

USAHA +DOA+TAWAKAL

MARKAH (MARKS)

REMARKS

Bab 1 : Nombor Bulat (Whole Number) Bab 2 : Pecahan (Fraction) Bab 3 : Perpuluhan (Decimals) Bab 4 : Peratus (Percentages) Bab 5 : Wang (Money) Bab 6 : Masa (Time) Bab 7 : Panjang (Length) Bab 8 : Jisim (Mass) Bab 9 : Isipadu Cecair (Volume of Liquids) Bab 10 : Bentuk dan ruang (Shape and Space) Bab 11 : Pengendalian Data (Data Handling)

ii.

Pencapaian Pelajar Kertas 2 BAB / CHAPTER

MARKAH (MARKS)

REMARKS

Bab 1 : Nombor Bulat (Whole Number) Bab 2 : Pecahan (Fraction) Bab 3 : Perpuluhan (Decimals) Bab 4 : Peratus (Percentages) Bab 5 : Wang (Money) Bab 6 : Masa (Time) Bab 7 : Panjang (Length) Bab 8 : Jisim (Mass) Bab 9 : Isipadu Cecair (Volume of Liquids) Bab 10 : Bentuk dan ruang (Shape and Space) Bab 11 : Pengendalian Data (Data Handling)

B. Teknik Ringkas Menjawab Matematik Kertas 1 dan kertas 2 UPSR a. Teknik Ringkas Menjawab Kertas 1 Matematik UPSR 1. Lapan hingga sepuluh soalan disoal dalam bentuk persamaan membabitkan nombor dan simbol matematik. 2. Calon juga perlu mengecam kata kunci dalam soalan, contohnya bakinya, yang tinggal, diberikan sama banyak, simpanan, untung, rugi, diskaun dan sebagainya. 3. Persoalan inilah yang perlu calon jawab. Kehendak soalan ada dalam ayat terakhir. 4. Perkataan sebelum atau selepas angka dikemukakan lazimnya membantu calon menentukan operasinya (tambah, tolak, darab dan bahagi). 5. Setelah itu tukarkan ayat pernyataan soalan ke dalam bentuk ayat matematik. Pastikan operasi betul digunakan untuk membuat pengiraan. b. Teknik Ringkas Menjawab Kertas 2 Matematik UPSR 1. Sebahagian besar calon menganggap Kertas 2 mudah berbanding Kertas 1. 2. Pada dasarnya tanggapan itu benar tetapi perlu diingat ia banyak mempengaruhi kedudukan gred keseluruhan bagi subjek Matematik. 3. Calon juga perlu ingat setiap kertas soalan ada persamaannya. 4. Jadi, calon hendaklah memerhati setiap soalan yang diberikan.

4
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

Setiap manusia diberikan kemampuan dan keistimewaan tersendiri.Tiada seorangpun anak yang dilahirkan didunia ini adalah lemah, lembab atau tidak pandai dalam matematik.Yang membezakan antara Anak yang cemerlang dan Kurang Cemerlang dalam Subjek Matematik ialah,Anak-anak yang cemerlang ini sudahpun mempunyai satu sistem,strategi,kaedah dan teknik yang berkesan , manakala anak yang lemah Matematik BELUM lagi menjumpai teknik atau strategi yang berkesan dan sesuai dengan dirinya lagi.Teruskan mencari ,sampai masanya pasti akan menjumpai juga.Walaupun masa hanya tingga beberapa bulan,bahkan beberapa minggu sekalipun pelajar pada usia ini masih mampu mempelajari matematik dengan pantas apabila sudah menjumpai teknik yang sesuai dengan dirinya..Jika pelajar-pelajar lalu mampu mengubah gred penacapain matematik mereka dengan pantas kenapa tidak anda? Lihat Disini komen-komen pencapaian mereka yang lalu www.maths-catch.com/pendapat.php .Diharapkan modul ini menjadi pemangkin untuk anda membuat langkah pertama mengubah Gred Pencapaian Matematik masing-masing. Kata Orang tuatua ,perjalananan yang beribu batu jauhnya,bermula dengan satu langkah. Mulakan langkah anda sekarang,mudah-mudahan ianya menjadi satu langkahan yang besar dalam kehidupan anda.Ikhlas daripada Cikgu Mohd Rajaei Mohamad Ali (Maths Catch Principle) .jumpa lagi

LEBIH DARI

1500 SOALAN

BERTARAF PEPERIKSAAN

BERDASARKAN ANALISIS SOALAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI SELURUH MALAYSIA 2007 HINGGA 2012 DAN PEPERIKSAAN SEBENAR UPSR 2000 HINGGA 2012

5
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch
Format of UPSR Mathematics KBSR PAPER 1 2 TIME 1 Hour 40 minutes TYPE OF QUESTION Objective Subjective

USAHA +DOA+TAWAKAL

TYPE OF ANSWER Option A,B,C,D Working Steps

NUMBER OF QUESTION 40 20

MARKS 60 40

PAPER 1 ANALYSIS 2006-2012 No CHAPTER Whole Number Fractions Decimals Percentage 4. Money 5. Time 6. Length 7. Mass 8. Volume of Liquids 9. Shape and Space 10. Data Handling Average TOTAL 1. 2. 3. UPSR06 5 4 3 4 4 3 1 2 4 5 3 2 40 UPSR07 5 4 3 5 1 3 2 3 3 5 2 4 40 UPSR08 5 4 3 5 2 3 3 3 1 7 2 2 40 UPSR09 5 6 3 2 4 3 2 4 2 7 1 1 40 UPSR10 4 4 4 2 6 3 3 2 3 6 2 1 40 UPSR11 5 4 2 3 4 5 4 4 2 4 1 2 40 UPSR12 8 3 3 2 4 3 2 5 2 4 1 3 40

PAPER 2 ANALYSIS 2006-2011 No CHAPTER Whole Number Fractions Decimals Percentage 4. Money 5. Time 6. Length 7. Mass 8. Volume of Liquids 9. Shape and Space 10. Data Handling Average TOTAL 1. 2. 3. UPSR06 4 2 1 3 1 2 1 2 3 2 20 UPSR07 4 2 2 1 2 3 1 3 2 1 20 UPSR08 4 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 20 UPSR09 2 1 3 1 1 2 3 1 2 3 1 20 UPSR10 4 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 20 UPSR11 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 20 UPSR12 5 4 0 2 2 1 1 2 1 1 0 1 20

6
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

PREVIEW PAKEJ SOALAN RAMALAN TOPIKAL MATEMATIK MENGIKUT BAB (TOPY6)


Modul didalam tajuk ini dirangka mengikut keutamaan didalam peperiksaan sebenar.Pelajar juga digalakkan melihat Contoh Soalan Peperiksaan Sebenar UPSR pada bahagian Reference sebagai panduan dan sumber rujukan utama.Konsep yang digunakan didalam modul ini adalah konsep latihan secara berulang menggunakan Soalan bertaraf peperiksaan sebagai medium utama atas tujuan supaya pelajar dapat mengenal pasti BENTUK SOALAN didalam peperiksaan sebenar secara maksimum. Dari segi kandungan modul ini terbahagi kepada 2 iaitu: BAHAGIAN 1 1.0 Teknik dan Strategi Bagaimana Menjawab Soalan Didalam bahagian ini pelajar akan didedahkan dengan TEKNIK bagaimana menganalisis dan memahami kehendak soalan,mengenal pasti maklumat penting,mengenal pasti apakah operasi atau formula yang perlu digunakan dan cara penyelesainya langkah demi langkah.Bahagian ni juga sesuai dijadikan bahan bacaan last minute ketika hampir dengan peperiksaan. BAHAGIAN 2 2.0 (A) INPUT learning Soalan Objektif Kertas 1 Didalam bahagian pertama ini pelajar didedahkan dengan konsep dan bentuk soalan popular didalam peperiksaan untuk Kertas 1.Setiap Soalan disertakan bersama dengan Jawapan,jalan pengiraan dan juga exam tips bagi membantu pelajar memahami dengan lebih baik. 2.0 (B) OUTPUT learning Soalan Objektif Kertas 1 Didalam bahagian kedua ini pelajar perlu mencuba sendiri bagaimana untuk menyelesaikan soalan tersebut.Soalan pada bahagian ini sebenarnya merupakan soalan yang diubah suai dari bahagian pertama. Oleh itu jika pelajar tidak tahu membuat soalan ketiga didalam BAHAGIAN 2 ini,silalah rujuk kembali soalan ketiga juga didalam BAHAGIAN 1.Ada sesetengah pelajar bukanya tidak mahu mempelajari matematik,tetapi kadang-kadang mereka tidak tahu cara nak bermula.Oleh itu diharapkan masalah ini dapat diselesaikan dengan cara susunan begini. BAHAGIAN 3 3.0 (A) INPUT learning Soalan Subjektif Kertas 2 Didalam bahagian ketiga ini pelajar akan didedahkan pula dengan bentuk dan konsep soalan yang popular didalam UPSR bagi KERTAS 2. Didalam bahagian ketiga pelajar akan didedahkan pula dengan bentuk dan konsep soalan yang popular didalam UPSR (TAHUN 6) bagi KERTAS 2.Bahagian ini mengandungi lebih dari 20 Soalan Contoh Popular disebelah kiri yang lengkap dengan jawapan,jalan pengiraan dan juga exam tips 3.0 (B) OUTPUT learning Soalan Subjektif Kertas 2 .Disebelah kanannya pula merupakan lebih dari 20 Soalan Ramalan.Soalan pada bahagian ini sebenarnya merupakan soalan yang diubah suai dari Soalan Contoh popular dibahagian 3.0 tadi. BAHAGIAN 4 4.0 REFERENCE Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas Didalam bahagian ketiga ini,merupakan contoh soalan-soalan Klon Peperiksaan Sebenar UPSR yang boleh pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan-soalan ini adalah soalan terpilih yang paling Popular

7
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

CHAPTER 5: MONEY / WANG


Exam Year: Mathematics TAHUN 6 2013 Reference: The analysis is base on last 12 year National UPSR exam paper 2000-2012 Disclaimer/Penafian: The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network and www.mathscatch.com will not be liable for any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100% on the tips to score in UPSR exams. Students are advised to study hard for their exam. Students can use the tips as a guide. All the materials have not gone for been proof reading or editing process.
1.0 Teknik dan Strategi Bagaimana Menjawab Soalan Wang (Money) Sebelum memulakan untuk menjawab sesuatu Soalan pelajar dinasihatkan membuat ANALISIS sesuatu Soalan terlebih dahulu.ANALISIS ini mengandungi 4 bahagian utama iaitu: A. Memahami kehendak Soalan B. Mengenal pasti maklumat penting C. Mengetahui OPERASI yang perlu digunakan D. Mengetahui PENYELESAIAN yang perlu dilakukan

QUESTION 1

QUESTION 2

44
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

QUESTION 3

QUESTION 4

45
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

BAHAGIAN 2 2.0 (A) INPUT learning & 2.0 (B) OUTPUT learning PAPER 1 INPUT OUTPUT RM55 077 RM587.20 + RM4 392.20 = 1 RM34 231 RM625.30 + RM8 922.50 = 1 RM33 605.70 C RM43 153.50 A A RM59 469.20 C RM60 056.40 RM42 528.20 D RM43 778.80 B B RM54 489.80 D RM58 882 Langkah 1: Selesaikan operasi tolak Jawapan : RM34 231.00 RM 625.30 RM33 605.70 Langkah 2: Selesaikan operasi tambah RM33 605.70 + RM 8 922.50 RM42 528.20 Jawapan : B (RM3 993 + RM99.80) 5 = 2 (RM4 373 + RM46.80) 8 = 2 A RM4 427.80 C RM35 030.80 A RM4 097.80 C RM20 064.80 B RM4 747.40 D RM35 358.40 B RM4 492 D RM20 464 Langkah 1: Selesaikan operasi tambah dalam kurungan Jawapan : RM 4 373.00 + RM 46.80 RM 4 419.80 Langkah 2: Selesaikan operasi darab RM 4 419.80 x 8 RM35 358.40 Jawapan : D (RM908.80 9) (RM46 5) = 3 (RM461.70 4) (RM96 8) = 3 A RM768 C RM1 846.80 A RM8 409.20 C RM7 949.20 B RM1 078.80 D RM2 614.80 B RM8 179.20 D RM230 Jawapan : Langkah 1: Selesaikan operasi darab dalam kurungan RM 461.70 RM 96 x RM 4 x 8 RM 1846.80 RM 768 Langkah 2: Selesaikan operasi tolak RM 1846.80 - RM 768.00 RM 1078.80 Jawapan : B 4 shirts and a watch cost RM1 104.50. The watch costs 4 6 shirts and a watch cost RM1 069.80. The watch costs 4 RM577.80. Find the cost of a shirt. RM818.90. Find the cost of a shirt. 6 pakaian dan sebuah jam tangan bernilai RM1 069.80. Jam 4 pakaian dan sebuah jam tangan bernilai tangan bernilai RM577.80. Cari harga sehelai pakaian. RM1 104.50. Jam tangan bernilai RM818.90. Cari harga sehelai pakaian. A RM92 C RM83 A RM82.40 C RM71.40 B RM82 D RM93 B RM72.40 D RM81.40 Kata kunci: 6 pakaian + jam tangan = RM 1069.80 Jawapan : Langkah 1: Diberi harga jam tangan = RM577.80, maka Harga 6 pakaian= RM 1069.80 - RM577.80 = RM 492 Langkah 2: Harga bagi satu pakaian = RM 4926 =RM82. Jawapan : B Rafidah earned RM4 580 a month. She spent RM80 on 5 Tharwati earned RM4 930 a month. She spent RM100 on electric 5 and water, RM350 on rental, RM270 on food and saved the rest electric and water, RM310 on rental, RM200 on food every month. How much is her savings in a year? and saved the rest every month. How much is her Tharwati memperoleh RM4 930 setiap bulan. Dia membelanja savings in a year? RM100 pada elektrik dan air, RM350 pada sewa, RM270 pada Rafidah memperoleh RM4 580 setiap bulan. Dia makanan dan yang lebihnya disimpan setiap bulan. Berapakah membelanja RM80 pada elektrik dan air, RM310 pada simpanannya dalam setahun? sewa, RM200 pada makanan dan yang lebihnya disimpan setiap bulan. Berapakah simpanannya dalam A RM4 210 C RM46 310 setahun? B RM8 420 D RM50 520 A RM3 990 C RM43 890 B RM7 980 D RM47 880 Kata kunci: 1 tahun = 12 bulan Langkah 1: Kira simpanan Tharwati dalam sebulan Jawapan : =RM4 930 RM100 RM350 - RM270 =RM 4 210. Langkah 2: Kira simpanan Tharwati dalam setahun = RM4 210 x 12 bulan = RM50 520. Jawapan : D

46
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch
6 Jumanah has RM81 050 in her bank account while her husband has RM2 824.10 more than her. How much money do Jumanah and her husband have in their bank account? Jumanah mempunyai RM81 050 dalam akaun banknya manakala suaminya mempunyai RM2 824.10 lebih daripadanya. Berapakah jumlah wang yang Jumanah dan suaminya terdapat di dalam akaun bank mereka? A RM159 275.90 C RM164 924.10 B RM78 225.90 D RM83 874.10 Langkah 1: Diberi, suaminya mempunyai RM2 824.10 lebih dari Jumanah, maka wang suami =RM81 050 + RM2 824.10 = RM83 874.10. Langkah 2: Soalan mahu jumlah wang bagi kedua-duanya; = RM83 874.10 + RM81 050 = RM164 924.10. Jawapan : C 7 A dictionary costs RM52.40. Abadi gets a discount of RM4.80 on each dictionary he buys. How much does he have to pay for 2 dictionaries? Harga sebuah kamus ialah RM52.40. Abadi mendapat diskaun RM4.80 ke atas setiap kamus yang dibeli. Berapakah yang perlu dibayar bagi 2 buah kamus? A RM47.60 C RM104.80 B RM95.20 D RM114.40

USAHA +DOA+TAWAKAL

6 Sharmaya has RM55 860 in her bank account while her husband has RM9 599.10 less than her. How much money do Sharmaya and her husband have in their bank account? Sharmaya mempunyai RM55 860 dalam akaun banknya manakala suaminya mempunyai RM9 599.10 kurang daripadanya. Berapakah jumlah wang yang Sharmaya dan suaminya terdapat di dalam akaun bank mereka? A RM46 260.90 C RM65 459.10 B RM121 319.10 D RM102 120.90 Jawapan :

A dictionary costs RM20.90. Yong Seng gets a discount of RM4.60 on each dictionary he buys. How much does he have to pay for 2 dictionaries? Harga sebuah kamus ialah RM20.90. Yong Seng mendapat diskaun RM4.60 ke atas setiap kamus yang dibeli. Berapakah yang perlu dibayar bagi 2 buah kamus? A RM16.30 C RM41.80 B RM32.60 D RM51 Jawapan : 7

Langkah 1: Harga kamus selepas diskaun ialah = RM52.40 - RM4.80 = RM 47.60 Langkah 2: Maka, harga bagi 2 kamus selepas diskaun; = RM 47.60 x 2 = RM95.20. Jawapan : B 8 Yong Seng bought 5 chairs at RM18.60 each. He paid RM310. How much change did he receive? Yong Seng membeli 5 buah kerusi dengan harga RM18.60 setiap satu. Dia membayar RM310. Berapakah baki wang yang diterima oleh Yong Seng? A RM222 C RM217 B RM225 D RM219 Langkah 1: Harga bagi 5 buah kerusi = RM 18.60 x 5 = RM 93 Langkah 2: Yong Seng telah membayar sebanyak RM 310, maka baki yang diterimanya ialah = RM 310 RM 93 = RM217. Jawapan : C 9 In January, Ganesan's salary was RM3 540. His salary increased by RM110 in February. What is Ganesan's total salary in January and February? Bagi bulan Januari, gaji Ganesan ialah RM3 540. Gajinya bertambah RM110 dalam bulan Februari. Apakah jumlah gaji Ganesan bagi kedua-dua bulan Januari and Februari? A RM3 650 C RM7 190 B RM7 080 D RM7 300 Langkah 1: Gaji Ganesan pada bulan Februari = RM3 540 + RM110 = RM3 650. Langkah 2: Jumlah gaji Ganesan bagi bulan Januari dan Februari ialah = RM3 540 + RM3 650 = RM7 190. Jawapan : C 10 A bakery shop has sold 9 cakes and each cake costs RM40.60. What is the cost price for a cake if he earned RM227.70 profit? Sebuah kedai roti telah menjual 9 biji kek dan setiap satu berharga RM40.60. Apakah harga kos bagi setiap biji kek jika dia mendapat RM227.70 keuntungan? A RM15.30 C RM17.30 B RM16.30 D RM18.30 Silmi bought 6 chairs at RM15.50 each. He paid RM230. How much change did he receive? Silmi membeli 6 buah kerusi dengan harga RM15.50 setiap satu. Dia membayar RM230. Berapakah baki wang yang diterima oleh Silmi? A RM139 C RM145 B RM142 D RM137 Jawapan : 8

In January, Ayadi's salary was RM2 820. His salary increased by RM390 in February. What is Ayadi's total salary in January and February? Bagi bulan Januari, gaji Ayadi ialah RM2 820. Gajinya bertambah RM390 dalam bulan Februari. Apakah jumlah gaji Ayadi bagi kedua-dua bulan Januari and Februari? A RM3 210 C RM5 640 B RM6 030 D RM6 420 Jawapan : 9

A bakery shop has sold 10 cakes and each cake costs RM45.60. What is the cost price for a cakes if he earned RM188 profit? Sebuah kedai roti telah menjual 10 biji kek dan setiap satu berharga RM45.60. Apakah harga kos bagi setiap biji kek jika dia mendapat RM188 keuntungan? A RM27.80 C RM26.80 B RM29.80 D RM28.80 Jawapan : 10

47
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch
Exam tip: Harga jual=Harga kos + untung. Langkah 1: Diberi, keuntungan bagi 9 kek = RM 227.70, maka keuntungan untuk 1 kek = RM 227.70 9 = RM 25.30 Langkah 2: Guna formula: Harga jual=Harga kos + untung. Untuk mendapat harga kos sebiji kek ialah = Harga jual untung = RM 40.60 RM 25.30 = RM 15.30. Jawapan : A 1 11 Encik Ghani's monthly salary is RM3 700. He spends of his 2 2 salary and gives of the remaining money to his mother. The 5 remainder is saved. How much is his saving? Gaji bulanan Encik Ghani ialah RM3 700. Dia membelanjakan 1 2 daripada gajinya dan memberi daripada baki gajinya kepada 2 5 ibu. Wang selebihnya disimpan. Berapakah jumlah simpanannya? A RM1 110 C RM1 850 B RM1 120 D RM2 960 1 Langkah 1: En Ghani telah membelanjakan daripada gajinya 2 1 = x RM3 700 = RM 1 850. 2 2 Langkah 2: Sebanyak daripada baki gaji diberi kepada ibunya 5 2 = x RM 1 850 = 740. 5 Langkah 3: Wang selebihnya disimpan. Maka jumlah simpanannya = RM 1 850 RM 740 = RM1 110. Jawapan : A 12 Table 1 shows two incomplete bills. Quantity Item Price per unit Price Kuantiti Benda Harga seunit Harga 5 kg Flour RM1.30 RM6.50 5 kg Sugar 3 packets Coffee 3 paket TOTAL RM45.90 JUMLAH Quantity 6 tins 6 tin 7 kg Item Milk Sugar Gula Price per unit Price RM10.20

USAHA +DOA+TAWAKAL

Encik Ibrahim's monthly salary is RM1 700. He spends 3 4 of his salary and gives of the remaining money to 4 5 his mother. The remainder is saved. How much is his saving? Gaji bulanan Encik Ibrahim ialah RM1 700. Dia 3 4 membelanjakan daripada gajinya dan memberi 4 5 daripada baki gajinya kepada ibu. Wang selebihnya disimpan. Berapakah jumlah simpanannya? A RM125 C RM425 B RM1 360 D RM85 Jawapan : 11

12

Table 1 shows two incomplete bills. Quantity Item Price per unit Kuantiti Benda Harga seunit Flour 5 kg RM1.30 Tepung Sugar 8 kg Gula 5 packets Coffee 5 paket Kopi TOTAL JUMLAH Quantity 7 tins 9 kg Item Milk Susu Sugar Price per unit

Price Harga RM6.50

RM70.50 Price RM13.30

TOTAL RM24.20 The price of a kg of sugar in both bills is the same. Based on the bills, what is the price of a packet of coffee? Harga sekilogram gula dalam kedua-dua bil adalah sama. Berdasarkan kedua-dua bil itu, berapakah harga satu paket kopi? A RM9.80 C RM12.30 B RM11.80 D RM29.40 Langkah 1: Daripada bil kedua, harga 7kg gula = RM24.20 RM10.20 = RM 14. Maka harga sepaket gula = RM14 7 = RM 2 Langkah 2: Pada bil pertama, 5 kg gula dibeli, maka jumlah harga 5 kg gula= RM2 x 5 = RM 10. Langkah 3:Harga 3 peket kopi dalam bil yang pertama =RM 45.90 RM 6.50 RM 10 = RM 29.40. Langkah 4: Maka harga sepeket kopi ialah =RM 29.403 = RM 9.80. Jawapan : A

TOTAL RM31.30 The price of a kg of sugar in both bills is the same. Based on the bills, what is the price of a packet of coffee? Harga sekilogram gula dalam kedua-dua bil adalah sama. Berdasarkan kedua-dua bil itu, berapakah harga satu paket kopi? A RM9.60 C RM13.60 B RM11.60 D RM48 Jawapan :

48
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch
13 Table 2 shows a price list. Jadual 2 menunjukkan senarai harga. Item Unit price Basketball RM41.40 Football RM46.50 What is the total cost of 8 basketballs and 4 footballs? Apakah jumlah harga bagi 8 biji bola keranjang dan 4 biji bola sepak? A RM331.20 C RM186 B RM377.70 D RM517.20 Langkah 1: Harga 1 biji bola keranjang = RM41.40, maka harga 8 biji = RM41.40 x 8 = RM 331.20. Langkah 2: Harga 1 biji bola sepak = RM46.50, maka harga 4 biji = RM46.50 x 4 = RM 186.00. Langkah 3: Jumlah harga bagi kesemuanya ialah = RM 331.20 + RM 186.00 = RM517.20. Jawapan : D 14 Table 3 shows an incomplete bill. Jadual 3 menunjukkan satu bil yang tidak lengkap. Unit Item Quantity Price Price Benda Kuantiti Harga Harga seunit Pen 4 RM1.80 Pen Pencil 4 RM1.70 Pensel Stapler 5 RM2.10 Stapler Total Jumlah Ms Hui Ming bought all the items on the bill. Calculate the total price that she needed to pay. Ms Hui Ming membeli semua benda di atas bil. Hitungkan jumlah yang perlu dibayar oleh Ms Hui Ming. A RM16.10 C RM19.40 B RM19.10 D RM24.50 Langkah 1: Harga bagi 4 batang pen =RM1.80 x 4 = RM 7.20 Langkah 2: Harga bagi 4 batang pensel =RM1.70 x 4 = RM 6.80 Langkah 3:Harga 5 unit stapler =RM2.10 x 5 = RM 10.50 Langkah 4: Jumlah harga yang dibayar Ms Hui Ming = RM 7.20 + RM 6.80 + RM 10.50 = RM24.50. Jawapan : D 15 Diagram 1 shows the prices of a television and a desktop computer. Rajah 1 menunjukkan harga sebuah televisyen dan harga sebuah komputer. 13

USAHA +DOA+TAWAKAL

Table 2 shows a price list. Jadual 2 menunjukkan senarai harga. Item Unit price Basketball RM23.30 Football RM42.80 What is the total cost of 7 basketballs and 9 footballs? Apakah jumlah harga bagi 7 biji bola keranjang dan 9 biji bola sepak? A RM163.10 C RM385.20 B RM205.90 D RM548.30 Jawapan :

14

Table 3 shows an incomplete bill. Jadual 3 menunjukkan satu bil yang tidak lengkap. Item Quantity Unit Price Price Benda Kuantiti Harga seunit Harga Pen 10 RM2.50 Pen Pencil 10 RM0.50 Pensel Stapler 9 RM2.60 Stapler Total Jumlah

Puan Nina bought all the items on the bill. Calculate the total price that she needed to pay. Puan Nina membeli semua benda di atas bil. Hitungkan jumlah yang perlu dibayar oleh Puan Nina. A RM32.60 C RM48.90 B RM30.90 D RM53.40 Jawapan :

15

Diagram 1 shows the prices of a television and a desktop computer. Rajah 1 menunjukkan harga sebuah televisyen dan harga sebuah komputer.

Hazwan buys one each. He pays by monthly instalment in a year. How much does he pay for a month? Hazwan membeli setiap satunya. Dia membayar dengan bayaran ansuran bulanan selama setahun. Berapakah yang perlu dibayar dalam sebulan? A RM1 288.40 C RM966.30 B RM322.10 D RM644.20

Hanis buys one each. He pays by monthly instalment in a year. How much does he pay for a month? Hanis membeli setiap satunya. Dia membayar dengan bayaran ansuran bulanan selama setahun. Berapakah yang perlu dibayar dalam sebulan? A RM405.15 C RM1 215.45 B RM810.30 D RM1 620.60

49
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch
Kata kunci: 1 tahun = 12 bulan Langkah 1: Jumlah harga bagi kedua-dua barangan ialah = RM2 518.10 + RM1 347.10 = RM3 865.20. Langkah 2: Hazwan membayar dengan bayaran ansuran selama 1 tahun (1 tahun = 12 bulan). Maka, bayaran ansuran bagi keduadua barangan dalam sebulan ialah = RM3 865.20 12 = RM322.10. Jawapan : B 16 Diagram 2 shows the prices of three items. Rajah 2 menunjukkan harga bagi tiga alat elektrik.

USAHA +DOA+TAWAKAL

Jawapan :

16

Diagram 2 shows the prices of three items. Rajah 2 menunjukkan harga bagi tiga alat elektrik.

Diagram 2 Rajah 2 Mr Lee bought 8 microwave ovens, 10 kettles and a rice cooker. Calculate the total price that he needed to pay. Mr Lee membeli 8 buah ketuhar gelombang mikro, 10 buah cerek and sebuah pemasak nasi. Hitungkan jumlah harga yang perlu dibayar oleh Mr Lee. A RM1 065.70 C RM2 250.20 B RM1 541.90 D RM2 428.90 Langkah 1: Harga bagi 8 ketuhar gelombang mikro =RM170.40 x 8 = RM 1 363.20 Langkah 2: Harga bagi 10 cerek =RM88.70 x 10 = RM 887.00 Langkah 3:Harga 1 unit periuk nasi = RM178.70 Langkah 4: Jumlah harga yang perlu dibayar Mr Lee = RM 1 363.20+ RM887.00+ RM178.70= RM2 428.90. Jawapan : D

Diagram 2 Rajah 2 Encik Latif bought 6 microwave ovens, 5 kettles and 10 rice cookers. Calculate the total price that he needed to pay. Encik Latif membeli 6 buah ketuhar gelombang mikro, 5 buah cerek and 10 buah pemasak nasi. Hitungkan jumlah harga yang perlu dibayar oleh Encik Latif. A RM1 563.80 C RM1 956.80 B RM1 723 D RM2 621.80 Jawapan :

BAHAGIAN 2 2.1 (A) INPUT learning & 2.1 (B) OUTPUT learning PAPER 2 INPUT OUTPUT RM47 242 RM684 + RM3 769.70 = 1 RM36 731 RM398.80 + RM5 229.30 = 1 [2 mark] [2 markah] Jawapan : Langkah 1: Selesaikan operasi tolak RM36 731.00 RM 398.80 RM36 332.20 Langkah 2: Selesaikan operasi tambah RM36 332.20 + RM 5 229.30 RM41 561.50 Jawapan : RM41 561.50 2 RM21 086 (RM77 478 10) = [2 mark] [2 markah] Jawapan : Langkah 1: Selesaikan operasi dalam kurungan dahulu RM77 478 10 = RM7 747.80 Langkah 2: Kemudian, selesaikan operasi tolak RM21 086.00 - RM 7 747.80 RM13 338.20 Jawapan : RM13 338.20 2 RM49 611 (RM79 065 10) =

[2 mark] [2 markah]

[2 mark] [2 markah]

50
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch
3 (RM992.50 4) (RM95 9) = [2 mark] [2 markah] Langkah 1: Selesaikan operasi dalam kurungan dahulu RM 992.50 RM 95 x 4 x 9 RM3 970.00 RM 855 Langkah 2: Kemudian, selesaikan operasi tolak RM3 970.00 - RM 855.00 RM3 115.00 Jawapan : RM3 115 4 Maimanah earned RM2 530 a month. She spent RM90 on electric and water, RM380 on rental, RM120 on food and saved the rest every month. How much is her savings in a year? Maimanah memperoleh RM2 530 setiap bulan. Dia membelanja RM90 pada elektrik dan air, RM380 pada sewa, RM120 pada makanan dan yang lebihnya disimpan setiap bulan. Berapakah simpanannya dalam setahun? [3 mark] [3 markah] Kata kunci: 1 tahun = 12 bulan Langkah 1: Jumlah simpanan Maimanah dalam sebulan = RM2 530 RM90- RM380 RM 120 = RM 2282 Langkah 2: Jumlah simpanan Maimanah dalam setahun ialah = RM 2282 x 12 bulan = RM23 280. Jawapan : RM23 280 5 Hamimah has RM41 780 in her bank account while her husband has RM4 368.20 lebih than her. How much money do Hamimah and her husband have in their bank account? Hamimah mempunyai RM41 780 dalam akaun banknya manakala suaminya mempunyai RM4 368.20 lebih lebih daripadanya. Berapakah jumlah wang yang Hamimah dan suaminya terdapat di dalam akaun bank mereka? [3 mark] [3 markah] Langkah 1: Suami Hamimah mempunyai RM4 368.20 lebih dari Hamimah, maka wang suami = RM41 780 + RM4 368.20 = RM46 148.20 Langkah 2: Soalan mahu jumlah wang bagi kedua-duanya; = RM46 148.20+ RM41 780 = RM87 928.20. Jawapan : RM87 928.20 6 Table 1 shows the cost price and the selling price of sofa set A. Sofa set Cost price Selling price Set sofa Harga kos Harga jualan A RM720 RM1 900 Table 1 If Jalaluddin sells 9 sofa set A, calculate the total profit that he made. Jika Jalaluddin menjual 9 set sofa A, kira jumlah keuntungan yang diperoleh oleh Jalaluddin. [3 mark] [3 markah] Kata kunci: Harga jualan=Harga kos + untung. Langkah 1: Gunakan formula untuk dapatkan keuntungan bagi 1 set sofa A = Harga Kos Harga Jualan =RM1 900 RM720 = RM1 180 Langkah 2: Maka, jumlah keuntungan bagi 9 set sofa A ialah = RM1 180 x 9 = RM10 620. Jawapan : RM10 620 3

USAHA +DOA+TAWAKAL

(RM846.50 6) (RM14 4) = [2 mark] [2 markah]

Jawapan :

Hooi Pheng earned RM4 990 a month. She spent RM150 on electric and water, RM130 on rental, RM120 on food and saved the rest every month. How much is her savings in a year? Hooi Pheng memperoleh RM4 990 setiap bulan. Dia membelanja RM150 pada elektrik dan air, RM130 pada sewa, RM120 pada makanan dan yang lebihnya disimpan setiap bulan. Berapakah simpanannya dalam setahun? [3 mark] [3 markah] Jawapan : 4

Sabariah has RM65 660 in her bank account while her husband has RM7 928 lebih than her. How much money do Sabariah and her husband have in their bank account? Sabariah mempunyai RM65 660 dalam akaun banknya manakala suaminya mempunyai RM7 928 lebih lebih daripadanya. Berapakah jumlah wang yang Sabariah dan suaminya terdapat di dalam akaun bank mereka? [3 mark] [3 markah] Jawapan : 5

Table 1 shows the cost price and the selling price of sofa set A. Sofa set Cost price Selling price Set sofa Harga kos Harga jualan A RM550 RM1 700 Table 1

If Hidayat sells 4 sofa set A, calculate the total profit that he made. Jika Hidayat menjual 4 set sofa A, kira jumlah keuntungan yang diperoleh oleh Hidayat. [3 mark] [3 markah] Jawapan :

51
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch
A dictionary costs RM22.90. Misbah gets a discount of RM3.50 on each dictionary he buys. How much does he have to pay for 10 dictionaries? Harga sebuah kamus ialah RM22.90. Misbah mendapat diskaun RM3.50 ke atas setiap kamus yang dibeli. Berapakah yang perlu dibayar bagi 10 buah kamus? [3 mark] [3 markah] Langkah 1: Harga 1 kamus selepas diskaun ialah = RM22.90- RM3.50 = RM 19.40 Langkah 2: Maka, harga bagi 10 kamus selepas diskaun; = RM 19.40 x 10 = RM 194. 7 Jawapan : RM194 Jamaluddin bought 2 chairs at RM21.80 each. He pays 8 RM380. How much change did he receive? Jamaluddin membeli 2 buah kerusi dengan harga RM21.80 setiap satu. Dia membayar RM380. Berapakah baki wang yang diterima oleh Jamaluddin? [3 mark] [3 markah] Langkah 1: Harga 2 buah kerusi dibeli Jamaludin = RM21.80 x 2 = RM 43.60 Langkah 2: Jamaludin membayar sebanyak RM380, maka baki wang yang diperoleh untuk membayar harga 2 kerusi: =RM380 - RM 43.60 = RM336.40. Jawapan : RM336.40 Diagram 1 shows the prices of a television and a desktop 9 computer. Rajah 1 menunjukkan harga sebuah televisyen dan harga sebuah komputer. 7

USAHA +DOA+TAWAKAL

A dictionary costs RM31.20. Asyraf gets a discount of RM3.10 on each dictionary he buys. How much does he have to pay for 6 dictionaries? Harga sebuah kamus ialah RM31.20. Asyraf mendapat diskaun RM3.10 ke atas setiap kamus yang dibeli. Berapakah yang perlu dibayar bagi 6 buah kamus? [3 mark] [3 markah] Jawapan :

Amnan bought 10 chairs at RM12.50 each. He pay RM150. How much change did he receive? Amnan membeli 10 buah kerusi dengan harga RM12.50 setiap satu. Dia membayar RM150. Berapakah baki wang yang diterima oleh Amnan? [3 mark] [3 markah] Jawapan : 8

Diagram 1 shows the prices of a television and a desktop computer. Rajah 1 menunjukkan harga sebuah televisyen dan harga sebuah komputer.

Diagram 1 Luqman buys one each. He pays by monthly instalment in a year. How much does he pay for a month? Luqman membeli setiap satunya. Dia membayar dengan bayaran ansuran bulanan selama setahun. Berapakah yang perlu dibayar dalam sebulan? [3 mark] [3 markah] Kata kunci: 1 tahun = 12 bulan Langkah 1: Jumlah harga bagi kedua-dua barangan ialah = RM2 783.50+ RM1 609.10= RM4 392.60. Langkah 2: Luqman membayar dengan bayaran ansuran selama 1 tahun (1 tahun = 12 bulan). Maka, bayaran ansuran bagi kedua-dua barangan dalam sebulan ialah = RM4 392.60 12 = RM366.05. Jawapan : RM366.05 Table 2 shows a price list. 10 Item Unit price Benda Harga seunit Basketball RM35 Bola keranjang Football RM47.80 Bola sepak What is the total cost of 4 basketballs and 2 footballs? Apakah jumlah harga bagi 4 biji bola keranjang dan 2 biji bola sepak? [3 mark] [3 markah]

Diagram 1 Hanif buys one each. He pays by monthly instalment in a year. How much does he pay for a month? Hanif membeli setiap satunya. Dia membayar dengan bayaran ansuran bulanan selama setahun. Berapakah yang perlu dibayar dalam sebulan? [3 mark] [3 markah] Jawapan :

10

Table 2 shows a price list. Item Benda Basketball Bola keranjang Football Bola sepak

Unit price Harga seunit RM48.80 RM25.90

What is the total cost of 8 basketballs and 6 footballs? Apakah jumlah harga bagi 8 biji bola keranjang dan 6 biji bola sepak? [3 mark] [3 markah]

52
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch
Langkah 1: Harga 1 biji bola keranjang = RM35, maka harga 4 biji = RM35x 4 = RM 140 Langkah 2: Harga 1 biji bola sepak = RM47.80, maka harga 2 biji = RM47.80 x 2 = RM 95.60 Langkah 3: Jumlah harga bagi kesemuanya ialah = RM 140+ RM 95.60 = RM235.60. Jawapan : RM235.60 Table 3 shows an incomplete bill. 11 Jadual 3 menunjukkan satu bil yang tidak lengkap. Item Quantity Unit Price Price Benda Kuantiti Harga seunit Harga Pen 6 RM1.20 Pen Pencil 6 RM1.90 Pensel Stapler 9 RM1.90 Stapler Total Jumlah Table 3 Jadual 3 Puan Norliza bought all the items on the bill. Calculate the total price that she needed to pay. Puan Norliza membeli semua benda di atas bil. Hitungkan jumlah yang perlu dibayar oleh Puan Norliza. [3 mark] [3 markah] Langkah 1: Harga bagi 6 batang pen =RM1.20 x 6 = RM 7.20 Langkah 2: Harga bagi 6 batang pensel =RM1.90 x 6 = RM 11.40 Langkah 3:Harga 9 unit stapler =RM1.90 x 9 = RM 17.10 Langkah 4: Jumlah harga yang dibayar Ms Hui Ming = RM 7.20 + RM 11.40 + RM 17.10= RM35.70. Jawapan : RM35.70 Diagram 2 shows the prices of three items. 12 Rajah 2 menunjukkan harga bagi tiga alat elektrik.

USAHA +DOA+TAWAKAL

Jawapan :

11

Table 3 shows an incomplete bill. Jadual 3 menunjukkan satu bil yang tidak lengkap. Item Quantity Unit Price Price Benda Kuantiti Harga seunit Harga Pen 3 RM1.90 Pen Pencil 9 RM1.50 Pensel Stapler 7 RM1.30 Stapler Total Jumlah Table 3 Jadual 3

Puan Lina bought all the items on the bill. Calculate the total price that she needed to pay. Puan Lina membeli semua benda di atas bil. Hitungkan jumlah yang perlu dibayar oleh Puan Lina. [3 mark] [3 markah] Jawapan :

12

Diagram 2 shows the prices of three items. Rajah 2 menunjukkan harga bagi tiga alat elektrik.

Diagram 2 Rajah 2 Mr Raju bought 9 microwave ovens, 4 kettles and a rice cooker. Calculate the total price that he needed to pay. Mr Raju membeli 9 buah ketuhar gelombang mikro, 4 buah cerek and sebuah pemasak nasi. Hitungkan jumlah harga yang perlu dibayar oleh Mr Raju. [3 mark] [3 markah] Langkah 1: Harga bagi 9 ketuhar gelombang mikro =RM167.10x 9 = RM 1 503.90 Langkah 2: Harga bagi 4 cerek =RM72.10x 4 = RM 288.40 Langkah 3:Harga 1 unit periuk nasi = RM192.50 Langkah 4: Jumlah harga yang perlu dibayar Mr Raju, = RM1 503.90+ RM 288.40+RM192.50=RM1 984.80. Jawapan : RM1 984.80

Diagram 2 Rajah 2 Mr Ganesh bought 2 microwave ovens, 9 kettles and 8 rice cookers. Calculate the total price that he needed to pay. Mr Ganesh membeli 2 buah ketuhar gelombang mikro, 9 buah cerek and 8 buah pemasak nasi. Hitungkan jumlah harga yang perlu dibayar oleh Mr Ganesh. [3 mark] [3 markah] Jawapan :

53
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch
13 Diagram 3 shows the price of a ping-pong paddle and a pingpong ball. Rajah 3 menunjukkan harga sebatang raket pingpong dan sebiji bola pingpong. 13

USAHA +DOA+TAWAKAL

Diagram 3 shows the price of a ping-pong paddle and a ping-pong ball. Rajah 3 menunjukkan harga sebatang raket pingpong dan sebiji bola pingpong.

Diagram 3 Rajah 3 Jabir has RM44. He buys a ping-pong paddle and 7 ping-pong balls. How much money does he left? Jabir ada RM44. Dia membeli sebatang raket pingpong dan 7 biji bola pingpong. Berapakah baki wang Jabir? [3 mark] [3 markah]

Diagram 3 Rajah 3 Silmi has RM20. He buys a ping-pong paddle and 5 ping-pong balls. How much money does he left? Silmi ada RM20. Dia membeli sebatang raket pingpong dan 5 biji bola pingpong. Berapakah baki wang Silmi? [3 mark] [3 markah]

Langkah 1:Harga bagi 1 batang raket pingpong =RM29 Langkah 2:Harga bagi 7 biji bola pingpong=RM1 x 7=RM7 Langkah 3:Jumlah harga kedua-dua barang =RM29+RM7= RM 36 Langkah 4: Jabir membayar sebanyak RM44, maka baki wang Jabir = RM 44-RM 36 = RM 8. Jawapan : RM8 The monthly income of Chandran's father and mother is 14 RM4 990 and RM1 400 respectively. They spend a total of RM4 216.50 in this month. How much money do they left? Pendapatan bulanan bapa dan ibu Chandran ialah RM4 990 dan RM1 400 masing-masing. Mereka berbelanja sejumlah RM4 216.50 dalam bulan ini. Berapakah baki wang yang tertinggal? [3 mark] [3 markah] Langkah 1:Kira jumlah pendapatan bagi ibu dan bapa Chandran = RM4 990 + RM1 400 = RM6 390 Langkah 2:Mereka telah berbelanja sebanyak RM4 216.50, maka baki wang yang tinggal = RM6 390 - RM4 216.50 = RM2 173.50. Jawapan : RM2 173.50 BAHAGIAN 4 4.0 REFERENCE Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas Didalam bahagian ketiga ini,merupakan contoh soalan-soalan Klon Peperiksaan Sebenar UPSR (TAHUN 6 SAHAJA) yang boleh pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan-soalan ini adalah soalan terpilih yang paling Popular didadalam bab tersebut dan wajar di dilakukan secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM. KUIZ A Rajah 1 menunjukkan harga bagi tiga alat elektrik. 1

The monthly income of Kok Eng's father and mother is RM2 590 and RM1 280 respectively. They spend a total of RM3 643 in this month. How much money do they left? Pendapatan bulanan bapa dan ibu Kok Eng ialah RM2 590 dan RM1 280 masing-masing. Mereka berbelanja sejumlah RM3 643 dalam bulan ini. Berapakah baki wang yang tertinggal? [3 mark] [3 markah] Jawapan : 14

Rajah 2 menunjukkan harga bagi tiga alat elektrik.

Rajah 1 Encik Azman membeli 8 buah ketuhar gelombang mikro, 2 buah cerek and 2 buah pemasak nasi. Hitungkan jumlah harga yang perlu dibayar oleh Encik Azman. [3 markah]

Rajah 2 Mr Kong membeli 2 buah ketuhar gelombang mikro, sebuah cerek and 5 buah pemasak nasi. Hitungkan jumlah harga yang perlu dibayar oleh Mr Kong. [3 markah]

54
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah] SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

Pakej Lengkap Modul Soalan Ramalan Topikal (TOP) 1. Nombor Bulat (Whole Number) 2. Pecahan (Fraction) 3. Perpuluhan (Decimals) 4. Peratus (Percentages) 5. Wang (Money) 6. Masa (Time) Anda Disini 7. Panjang (Length) 8. Jisim (Mass) 9. Isipadu Cecair (Volume of Liquids) 10. Bentuk dan Ruang (Shape and Space) 11. Pengendalian Data (Data Handling)

1
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah] SULIT