Anda di halaman 1dari 5

KERTAS KERJA PERBELANJAAN

SMK SERI SETIA, KUCHING


GURU KANAN GURU PENASIHAT RASIONAL Untuk menempah RING FAIL (3 INCHI) SEBANYAK 50 UNIT bagi melicinkan pengurusan hal ehwal disiplin pelajar mengikut kelas dalam tingkatan. GOH SIAK WAH HARMAN BIN ARIS HAL EHWAL MURID HEAD OF FORM

MATLAMAT a. Membolehkan pihak Lembaga pengurusan murid menjalankan tugas merekod salah laku pelajar mengikut kelas dan tingkatan. b. Untuk memudahkan warga SMK Seri Setia untuk mengenali ahli pengawas dengan memakai Tag Nama Pengawas.

OBJEKTIF 1. Memudahkan pengawas menegenali antara satu sama lain. . !engan memakai Tag Nama Pengawas akan meningkat harga diri dan moti"asi kepada ahli pengawas untuk bertugas dengan baik dan di hormati oleh rakan sekolah.

1 #Leap$d %ll &ights &eser"ed'

KERTAS KERJA PERBELANJAAN


SMK SERI SETIA, KUCHING
ANGGARAN KOS ANGGARAN KOS RM 1))).))

BIL 1. . ,.

PERKARA Tag Nama Pengawas Sekolah ( 1)) orang * &M1).))+

JUMLAH -!isertakan Sebut .arga

1))).))

SUMBER KEWANGAN ARAN KOS BIL PERKARA JUMLAH RM

JUMLAH

Diusu !"#

Dis$!$#% Ti&"! Dis$!$#%

Di u us!"# Ti&"! Di u us!"#

Name/ Normah .ussain Ketua 0uru Pengawas

Name / 0oh Siak 1ah Ketua 2idang .%L $.1%L MU&3!

Name $!$N 23N %NN Pengetua SMK Seri Setia

#Leap$d %ll &ights &eser"ed'

KERTAS KERJA PERBELANJAAN


SMK SERI SETIA, KUCHING
KETUA BIDANG KETUA PANITIA RASIONAL Mengadakan majlis jamuan makan malam untuk semua pengawas dan meraikan pengawas Tingkatan 4 dan 5 6ang akan meninggalkan sekolah dan sebagai tanda penghargaan pihak sekolah terhadap pemimpin pelajar dalam usaha membantu meningkatkan disiplin sekolah. ENCIK GOH SIAK WAH NORMAH HUSSAIN HAL EHWAL MURID LEMBAGA PENGAWAS

MATLAMAT a. Membolehkan pelajar menganjurkan akti"iti jamuan untuk meraikan rakan sepasukan dan pengawas senior. b. Untuk merapatkan hubungan dan kerjasama dikalangan pengawas baru dan lama jawatankuasa 6ang ditubuhkan semasa majlis tersebut. c. Membolehkan pelajar bekerjasama untuk merealisasikan akti"iti majlis jamuan makan malam tersebut. melalui

OBJEKTIF 1. . ,. ,. 8. Untuk menghargai jasa pengawas 6ang telah bertugas sepanjang tahun. Untuk meraikan pengawas sekolah 6ang bakal meninggalkan sekolah Untuk memberi peluang kepada pengawas untuk lebih mengenali antara satu sama lain. Mengamalkan unsur kolaborati7 dan koperati7 dalam menganjurkan sesuatu akti"iti. Untuk mempamerkan keperihatinan pihak sekolah terhadap ahli pengawas 6ang sedia membantu pihak sekolah dalam membendung masalah disiplin di sekolah.

, #Leap$d %ll &ights &eser"ed'

KERTAS KERJA PERBELANJAAN


SMK SERI SETIA, KUCHING
ANGGARAN KOS ANGGARAN KOS RM 1))).))

BIL 1. . ,. 8. 5. 4. 9. :. ;. 1). 11. 1 . 1,. 18. 15. 14. 19. 1:. 1;. ).

PERKARA Tag Nama Pengawas Sekolah (&M 1).)) * 1)) orang +

<UML%. -!isertakan Sebut .arga

&M1))).))

SUMBER KEWANGAN ARAN KOS

8 #Leap$d %ll &ights &eser"ed'

KERTAS KERJA PERBELANJAAN


SMK SERI SETIA, KUCHING
Diusu !"# Dis$!$#% Ti&"! Dis$!$#% Di u us!"# Ti&"! Di u us!"#

Nama 0uru/ Normah .ussain Ketua 0uru Pengawas

Nama/ 0oh Siak 1ah PK .al $hwal Murid(.$M+

Nama/ $!$N 23N %NN Pengetua SMK Seri Setia= Kuching

5 #Leap$d %ll &ights &eser"ed'