Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN BORANG SOAL SELIDIK

LAMPIRAN B: Soal selidik tentang minat responden terhadap penggunaan Kaedah Latihan Jeda F.A.S.T dalam kemahiran tendangan leret.

Arahan : Sila tandakan sejauhmanakah anda bersetuju berdasarkan perasaan dan pendapat anda sendiri tanpa terpengaruh atau disuruh oleh orang lain. Dengan menggunakan skala dari 1 hingga 3, sila tandakan () pada satu jawapan sahaja. Sila pastikan anda menanda pada setiap pernyataan.

1 2 3

Tidak Setuju Kurang Pasti Setuju

Bil 1 2 3 4

Pernyataan Saya suka bermain bola Sukan bola sepak menggalakkan saya berfikir Sukan bola sepak memberi kesan dalam hidup saya Saya suka bermain bola sepak pada masa lapang Saya akan berlatih bersungguh dalam sukan bola sepak sekiranya diberi peluang. Saya pernah menyertai latihan bola sepak Kaedah latihan jeda F.A.S.T memberi kesan terhadap prestasi permainan saya dalam bola sepak. Kaedah latihan jeda F.A.S.T menarik minat saya untuk bermain bola sepak Kaedah latihan jeda F.A.S.T meningkatkan kerjasama berpasukan dalam pasukan bola sepak saya. Kaedah latihan jeda F.A.S.T sangat menyeronokkan bagi saya

10

11

Kaedah ini meningkatkan ketepatan dalam kemahiran tendengan leret.

12

Kaedah ini meningkatkan kelajuan saya untuk melakukan kemahiran tendangan leret

13

Saya tahu berlatih menggunakan kaedah latihan jeda F.A.S.T tanpa jurulatih

14

Kaedah ini patut diamalkan oleh jurulatih lain

15

Kaedah ini amat sesuai dengan saya