Anda di halaman 1dari 3

UJIAN 1 2014 SK PEKAN NABAWAN NAMA: TAHUN : 6 __________

Arahan: Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan dan tulis dalam ruangan yang disediakan. BAHAGIAN A: Pilih jawapan yang betul 1. Kepentingan mengamalkan sikap berdisplin ialah A. B. C. D. mudah diterima dalam sesuatu kelompok. menghilangkan perasaan rendah diri. membentuk sahsiah diri yang baik. membentuk keyakinan diri.

2. Satu cara untuk mendisiplinkan diri di perpustakaan ialah A. B. C. D. bercakap sesuka hati. mengoyak gambar yang disukai yang terdapat dalam buku cerita. senyap dan meletakkan buku di tempat asal. membawa keluar bahan bacaan secara senyap tanpa pengetahuan guru.

3. Sebelum melakukan sebarang aktiviti dalam bilik darjah ketika waktu senggang kita patut meminta_________guru terlebih dahulu. A. pesanan B. teguran C. amaran D. kebenaran

4. Mengapakah kita harus mengamalkan adab-adab berpakaian dalam kehidupan seharian ? A. B. C. D. Menunjukkan bahawa kita mempunyai banyak pakaian. Menunjukkan keperibadian dan sahsiah yang baik. Agar kita mudah didampingi. Supaya kita dihargai dan dipuji.

5. Pernyataan yang berikut adalah tanggungjawab sebagai bapa, kecuali A. menjaga keselamatan keluarga. B. mencari nafkah. C. menyediakan tempat tinggal yang selesa. D. belajar bersunggah-sungguh.

6. Individu yang suka melanggar peraturan yang ditetapkan menunjukkan dia bersikap A. tidak bertanggungjawab. B. tidak perihatin. C. tidak bertimbang rasa. D. tidak berdisiplin.

7.Apakah cirri-ciri orang yang mempunyai matlamat hidup? A.Mementingkan diri sendiri B.Berkurung dalam bilik C.Gigih berusaha D.Bangga diri

8.Siapakah pemimpin tertinggi Negara? A. Menteri Besar C. Perdana Menteri 9.Baju sukan sesuai dipakai ketika A. Berjoging C. Menziarahi saudara mara 10. Tarian mangunatip ditarikan oleh kaum asal A. Melayu C.Murut B. India D.Iban B. Makan malam D.Menghadiri majlis pengebumian B. Ketua Menteri D.Yang di-Pertuan Agong

B. Tandakan (BENAR)pada pernyataan yang benar dan SALAH pada pernyataan yang tidak benar.

1. Seorang bapa membuat kerja-kerja rumah, manakala tugas mencari nafkah diserahkan kepada seorang ibu. (.) 2. Seorang ibu perlu menyediakan makanan yang berzat untuk anggota keluarga. (.) 3. Semua keputusan dalam sesebuah keluarga dibuat oleh ibu kerana ibu menghabiskan banyak masa di rumah.(.) 4. Sikap buruk seseorang akan menjatuhkan maruah keluarga.( 5. Mendidik anak merupakan tugas ibu sahaja.(..) 6. Ibu bapa zaman sekarang tidak perlu mengambil tahu akan perlakuan anak-anak mereka.(...) 7. Seorang bapa perlu memastikan anggota keluarganya sentiasa berada dalam keadaan sihat dan selamat.(.) 8. Seorang bapa perlu keluar bekerja dari pagi hingga larut malam untuk menyara keluarga.(.) .)

9. Seorang anak yang akan menghadapi peperiksaan tidak perlu membuat apa-apa kerja di rumah.(..)

10. Ibu bapa tidak boleh menegur anak mereka yang membuat kesalahan kerana anak mereka mungkin akan lari rumah.()

SELAMAT MENJAWAB

( 10 markah )

SKEMA JAWAPAN UJIAN 1 PSK TAHUN 6 2014


Bahagian A 1. C 2. C 3. D 4. B 5. D 6. D 7. C 8. D 9. A 10. C Bahagian B

1.Salah 2.Betul 3.Salah 4.Betul 5.Salah 6.Salah 7.Betul 8. Salah 9. Salah 10. Salah