Anda di halaman 1dari 15

Morfologi: Kata terbitan

Takrif: Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan, iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar.
Imbuhan terdiri daripada morfem terikat, manakala kata dasar ialah morfem bebas. Berdasarkan kedudukan imbuhan pada kata dasar, terdapat 4 jenis kata terbitan; i) ii) iii) iv) Kata Terbitan Berawalan Kata Terbitan Berakhiran Kata Terbitan Berapitan Kata Terbitan Bersisipan

KATA TERBITAN BERAWALAN

Awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan, kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan, seperti berikut: i. ii. iii. Awalan kata nama - pelari, pendatang, juruukur, mahasiswa,dwibahasa Awalan kata kerja -melawan, memfitnah, memperhamba, diperisteri Awalan kata adjektif - terputih, teringan, sebaya

(i) Awalan kata nama pe- (petani, perakus, penyapu) pem- (pembawa, pembuat, pembuka) pen- (pendatang, pendua, penderma) peng- (penggali, penggubal, pengguna) penge- (pengebom, pengetin, pengelap) pel- (pelajan) per- (perasap, perbara, pertapa) pe- (pesara, pesakit, petani) ke- (ketua, kelipat, kelepek) juru- (juruukur, juruwang, juruterbang) maha- (mahasiswa, mahaguru, maharaja) tata- (tatabuku, tatabahasa, tatacara) pra- (prasejarah, prakata, prasangka) sub- (subkelas, subsistem, substandard) supra- (suprakelas, supranasional, suprasegmental) eka- (ekabahasa, ekawarna, ekasampmg) dwi- (dwibahasa, dwifungsi, dwilambang)

(ii) Awalan kata kerja me- (melawan, menyikat, merasa) mem- (membawa, membilang, memfitnah) men- (mendaki, mendakwa, mentadbir) meng- (menggali, menggiling, mengikut, mengajar) menge- (mengecat, mengekod, mengetut) memper- (memperisteri, memperhamba, memperluas) ber- (berjalan, berganti, berserta) be- (beraja, berasa, berupa) bel- (be/ajar, be/unjur) ter- (terjebak, terbentuk, telierlus) di- (diatur, ditimbang, disusun) diper- (diperisteri, dipercepat, diperoleh)

(iii) Awalan kata adjektif ter- (terbesar, terputih, terjernih) te- (teruncing, terendah, teningan) Se- (secantik, secerah, setebal)

KATA TERBITAN BERAKHIRAN

Akhiran dalam bahasa Melayu hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja, seperti berikut; i. Akhiran kata nama - mainan, angkasawan, seniman. seniwati,sosialisme, hadirin, muslimat, sultanah Akhiran kata kerja - kecilkan, rahmati

ii.

(i) Akhiran kata nama an (pakaian, jahitan, mainan) wan (sasterawan, angkasawan, usahawan) man (budiman, seniman) wati (seniwati) isme (nasionalisme, sosialisme, komunisme) in (hadirin, muslimin) at (hadirat, muslimat) ah (ustazah, sultanah)

(ii) Akhiran kata kerja kan (buatkan, gunakan, besarkan, tinggikan) i (turuti, duduki, berkati, dekati)

KATA TERBITAN BERAPITAN

Apitan wujud dalam kata nama terbitan, kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan, seperti berikut; i. Apitan kata nama pe--an, pem--an, pen--an, peng--an, penge--an, pe--an, per--an, pel--an, ke--an Contoh: perlantikan atau pelantikan -perihal melantik ialah pelantikan (kata-kata yang berimbuhan meN--kan + peN--an -kata-kata yang berimbuhan beR- + peR--an Contoh: permainan(bermain), perlepasan (berlepas)

(i) Apitan kata nama pe-...-an(pelaksanaan, perasaan, penyiaran) pem-...-an(pembuatan, pembinaan, pemfitnahan) pen-.. .-an(pentaknifan, pendapatan, pencarian) peng-. ..-an(penggunaan, pengguguran, pengkhayalan, pengairan) penge-.. .-an(pengehadan, pengesahan, pengesyoran) pe-.. .-an(pesisiran, peperangan, pekarangan) per-.. .-an(persalinan, perkuburan, permainan, pergigian) pel-...-an(pelajaran) ke-. ..-an(kelainan, kelebihan, kedukaan

(ii) Apitan kata kerja me-.. .-kan (memainkan, melukakan, menakutkan) men-.. .-kan (mendermakan, mentakrifkan, menzahirkan) mem-.. .-kan (membaharukan,membaikkan,memvariasikan) meng-...-kan (menggunakan, mengkhayalkan, menghiraukan) menge-...-kan (mengepinkan, mengecamkan, mengetinkan) ber-.. .-kan (beralaskan, berlaukkan, berbajukan) ber-...-an (berlanjutan, bermaafan, berjauhan) di-...-kan (dibiarkan, digunakan, dipisahkan) me-...-i (melalui, memasuki, menyedari) men-..-i (mencurigai, mendendami, menziarahi) mem-..-i (membaharui, membohongi, mempercayai) meng-.. .-i (menganggotai, menggauli, mengekori) di-...-i (didekati, dimulai, diadili) diper-. ..-kan (diperdengarkan, diperlihatkan, diperbahaskan

diper--i (diperingati, diperbaharui) memper--kan (memperdengarkan, memperlihatkan, memperjuangkan) memper--i (memperingati, mempercayai) ke--an (kehujanan, kehausan, kepanasan)

(iii) Apitan kata adjektif ke-. ..-an (keinggerisan, kearaban, kecinaan)

KATA TERBITAN BERSISIPAN

Bentuk sisipan tidak produktif lagi dalam pembentukan kata terbitan, kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta. Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam; i. ii. Sisipan kata nama -el- (kelengkeng, telunjuk), -er- (keruping, seruling) Sisipan kata adjektif -el- (selerak), -er- (gerodak), -em- (gemilang), -in(sinambung) Sisipan kata kerja -el- (jelajah, gelegak)

iii.

Latihan: 1. Nyatakan perbezaan penggunaan imbuhan berikut. Beri contoh yang sesuai. a. memper-../memper--kan/memper--i b. diper-./diper-..-kan/diper--i c. Kata kerja meN-.-i dengan satu objek d. Kata kerja meN--i dengan dua objek

Anda mungkin juga menyukai