Anda di halaman 1dari 1

??????? ??????? ??????? ???????

Etiqa Takaful Bhd Level 19, Tower C, Dataran Maybank, No 1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur.

26 NOVEMBER 2012

Tuan, PER : MEMOHON UNTUK MEMBATALKAN POLISI INSURAN Saya _______________, No Kad Pengenalan :________________ ingin membatalkan polisi insuran saya berkuatkuasa serta merta. Sila rujuk nombor di bawah dan dokumen yang dikepilkan. No. Gadai Janji : ____________ No. Polisi : ____________ No. Penyertaan : ____________ 2. Saya membatalkan polisi insuran ini adalah kerana rumah di bawah polisi tersebut telah dijual. Saya kepilkan bersama Surat Penyelesaian Pinjaman Perumahan, Surat Pemulangan Hakmilik Gadaian Pendua Pelepasan Gadaian Dan Keratan Penyertaan Skim Takaful Pemilik Rumah. Saya berharap pihak tuan dapat menerima dan membatalkan polisi insuran saya. 3. Kerjasama dari pihak tuan saya dahului dengan ucapan terima kasih. Sekian.

Yang benar,

_________________ ????????????????