Anda di halaman 1dari 5

1 PISMP MATEMATIK 2

MASALAH
Barang-barang dan alat tulis yang tidak tersusun dan bersepah di atas e!a" Keadaan ruang ker!a yang berselerak" #uang eletakkan k$ puter riba yang kurang selesa"

PE%&ELESAIA% MASALAH
Men'ipta e!a serbaguna yang e udahkan untuk eletak dan enyusun alat tulis" Me!a yang selesa dan sesuai eletakkan k$ puter riba"

PE%AMBAHBAIKA%
Menambah tempat pemegang untuk mengangkat meja serbaguna tersebut. Menambah kaki meja. Memasang kipas/penyejuk komputer riba di bawah meja serbaguna tersebut. Ruang laci tempat alat tulis.