Anda di halaman 1dari 8

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

MATLAMAT KURIKULUM SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang peranan, hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan negara untuk melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu, patriotik dan boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan dunia.

OBJEKTIF KURIKULUM SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Objektif mata pelajaran ini merangkumi tiga aspek iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Objektif Pengetahuan i. ii. iii. iv. v. vi. Mengenal pasti ciri-ciri peribadi yang boleh menyumbang terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Menerangkan peranan dan tanggungjawab keluarga terhadap pembentukan masyarakat yang sejahtera. Memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya masyarakat Malaysia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Menjelaskan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang progresif dinamik dan patriotik. Menghuraikan peranan dan tanggungjawab warganegara terhadap pembangunan negara. Mengetahui cara-cara menangani cabaran dan ancaman yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat dan negara.

Objektif Kemahiran i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Mendisiplinkan diri dalam mencapai wawasan diri dan negara. Menjalankan tanggungjawab sebagai anggota keluarga untuk melahirkan keluarga yang bahagia. Berinteraksi dengan anggota masyarakat pelbagai kaum untuk mewujudkan perpaduan negara. Menangani konflik diri, keluarga dan masyarakat. Bekerjasama dengan anggota masyarakat untuk kebaikan bersama. Menyertai aktiviti pembangunan masyarakat dan negara. Mengambil tindakan wajar dalam menghadapi pelbagai situasi.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

Objektif Nilai
i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Mempunyai wawasan untuk mencapai kejayaan diri, masyarakat dan negara. Menghargai sumbangan keluarga dalam membentuk masyarakat yang mapan. Berbangga terhadap keunikan pelbagai budaya sebagai keistimewaan masyarakat Malaysia. Menghargai kepentingan alam sekitar dalam meningkatkan kualiti hidup. Bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat yang memerlukan bantuan demi kesejahteraan bersama. Menunjukkan kesedaran sivik dan kewarganegaraan sebagai warganegara yang bertanggungjawab. Cinta akan negara dan sanggup berkorban untuk negara. Menunjukkan semangat kekitaan dalam mengekalkan keamanan dan keharmonian negara dan sejagat.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

BAND

PERNYATAAN STANDARD Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan. 2

Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik.

Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran.

Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang, berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

TAJUK / TEMA

BAND 1

DESKRIPTOR Menyatakan potensi diri dalam aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani secara ringkas

PENCAPAIAN KENDIRI a. Identiti Diri b. Penyelesaian konflik & 3 HUBUNGAN KEKELUARGAAN 4 a. Keluarga Bahagia Merancang amalan pemakanan,aktiviti fizikal atau pengisian rohani sebagai gaya hidup keluarga yang dengan teratur. Menghasilkan idea kreatif untuk menunjukkan kasih sayang terhadap anggota keluarga dengan menarik. 2 Mengenal pasti ciri-ciri arsetif untuk menangani pengaruh negatif rakan sebaya dengan betul.

Merangka projek khidmat masyarakat bertemakan Pencapaian Kendiri atau Hubungan Kekeluargaan dengan terperinci.

Melaksanakan projek khidmat masyarakat yang telah dirangka dengan sempurna.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

TAJUK / TEMA

BAND 1

DESKRIPTOR Menyatakan latar belakang sekolah secara ringkas.

HIDUP BERMASYARAKAT 2 a. Bangga terhadap sekolah 3 b. Penjagaan dan peningkatan imej sekolah 4 Mempersembahkan lagu atau slogan yang direka cipta untuk menunjukkan sokongan moral kepada pasukan sekolah dengan kreatif. Mencadangkan cara-cara meningkatkan imej sekolah dengan rasional. Menerangkan tujuan peraturan sekolah dengan jelas.

Merancang satu program untuk mewujudkan budaya positif dalam komuniti sekolah secara tersusun.

Melaksanakan program yang telah dirancang dengan baik.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

TAJUK / TEMA WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA a. Cerita rakyat pelbagai kaum

BAND 1

DESKRIPTOR Menyatakan jenis dan contoh-contoh cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia dengan betul.

Menerangkan tujuan cerita rakyat disampaikan dengan jelas.

Menjelaskan nilai murni dan pengajaran daripada cerita rakyat yang diketahui dengan baik.

4 Menghuraikan kepentingan cerita rakyat dikekalkan sebagai warisan budaya sendiri dengan relevan.

Mengumpulkan koleksi cerita rakyat pelbagai kaum dengan lengkap.

Mempersembahkan cerita rakyat secara kreatif.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

TAJUK / TEMA

BAND 1

DESKRIPTOR Menjelaskan maksud demokrasi dan prinsip kerajaan demokrasi dengan betul.

MALAYSIA NEGARA BERDAULAT a. Kerajaan Demokrasi & 3 CABARAN MASA DEPAN a. Kesinambungan kesejahteraan rakyat 4 Menghuraikan bentuk cabaran yang menjadi ancaman kepada kesejahteraan masyarakat dengan baik. 2 Menerangkan tanggungjawab warganegara dalam sistem demokrasi di Malaysia dengan jelas.

Mengumpul maklumat yang sesuai mengenai isu yang menjadi cabaran kepada kesejahteraan rakyat dengan lengkap.

Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan isu yang menjadi cabaran kepada kesejahteraan rakyat dengan rasional.

Menjalankan aktiviti perbahasan mengenai isu yang menjadi cabaran kepada kesejahteraan rakyat secara berhemah.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

Anda mungkin juga menyukai