Anda di halaman 1dari 18

OLEH ENCIK RAZALI BIN HAJI YU PENSYARAH CEMERLANG KANAN Institut Perguruan Batu Lintang Kuching.

BM berkembang dengan amat pesat Namun, telah terbukti bahawa BM mempunyai mekanisme untuk menangani perkembangan yang berlaku, sekaligus memenuhi keperluan semasa

Pada tahun 1950an proses ini sudah tidak produkif lagi (cth: lelaki, kekura) Namun, dlm proses penggubalan istilah selepas merdeka, telah diaktifkan kembali proses ini untuk menghasilkan istilah-istilah baharu seperti:
Pepejal, Cecair, Rerambut Tetikus, Kekunci, Bebola

Meluaskan proses pengimbuhan untuk membenarkan pengulangan proses tersebut seperti: Karang Libat Balik

-pengarang -terlibat -terbalik

-kepengarangan -keterlibatan -menterbalik

Proses pembinaan ayat menjadi semakin kompleks, dengan kemunculan pelbagai jenis ayat majmuk campuran. Cth: Jika diambil kira aspek ekonomi, cadangan yg dilontarka YTL Corporation Bhd. pada 2006 supaya syarikat gergasi itu dibenarkan melaksanakan projek kereta api laju Kuala Lumpur-Singapura bernilai RM18 billion memang berdaya maju dan pasti menjadi pilihan sama ada oleh pelancong atau peniaga. (lidah Pengarang Berita Harian 15 April 2008)

Pada awalnya Tatabahasa Dewan tidak mempunyai golongan kata ini. Konsep adverba telah diliputi oleh konsep keterangan
Cth: Itu kereta laju Dia berjalan dengan lajunya Penjelasan Tatabahasa Dewan terhadap gejala ini: Laju ialah kata adjektif yang berfungsi sebagai unsur yang menerangkan berjalan.

Pendirian tidak ada kata adverba ini perlu diubah oleh sebab: a. Tabiat bahasa masyarakat kini yang menghasilkan bentuk-bentuk berikut:

berjalan laju Sakit kuat Segera ke pejabat

-KK + keterangan -KA + keterangan -Keterangan + FS

b. Bahagian Perkamusan DBP juga ingin memasukkan kategori `kata adverba dalam kata-kata entri Kamus Besar Bahasa Melayu yang sedang disusun
Cth: Laju - 1. KA 1. Kadv.

Setelah berunding,para penulis Tatabahasa Dewan mengambil sikap untuk tidak bercanggah dengan bahagian Perkamusan. Setelah diteliti, terdapat perkataanperkataan yang lebih sesuai dikategorikan sebagai kata adverba, misalnya: Akan tiba esok Selalu ke pejabat Duduk diam-diam

Perkatan yang menerangkan kata kerja, kata adjekif dan frasa sendi nama 1. mereka datang ke sini pag-pagi lagi 2. Sudah besar panjang anak bongsu Pak Salleh 3. Dia sering ke hospital meziarahi neneknya

Kedudukan Dalam Hierarki Golongan Kata Tergolong dalam kata tugas Kehadiran sebelum dan sesudah KK, KA, FS

Kata Adverba Jati Kata Adverba yang asalnya kata

adjektif Kata adverba yang asalnya kata kerja Kata kerja bentuk gandaan

Semalam Sekarang Barangkali Kadang-kadang Sekaligus Begitu Agaknya Nanti

Bertiup kencang Tinggi lampai Sering ke pejabat Ketawa besar Sakit kuat Dari rumah selalu

Berjalan mengiring Hitam berkilat Di rumah bersendirian Terbang mengawan Tenang membisu Ke hutan menyendiri

Betul-betul Malam-malam Terkial-kial Setinggi-tinggi Lintang pukang Huyung-hayang

FN + FN
Frasa Nama + Frasa Nama

FN+ FK
Frasa Nama + Frasa Kerja

FN + FA
Frasa Nama + Frasa Adjektif

FN + FS
Frasa Nama + Frasa Sendi

FN + Fad???

Pola Pola 1 Pola 2 Pola 3 Pola 4 Pola 5

Subjek Frasa Nama Encik Ahmad Frasa Nama Bapa mereka Frasa Nama Anak itu Frasa Nama Pejabat saya Frasa Nama Pemabuk itu

Predikat Frasa Nama Guru sekolah Frasa Kerja Sedang berehat Frasa Adjektif Sihat Frasa Sendi Di Kuala Lumpur Frasa Adverba Terhuyung-hayang

Buah pala buah pelaga Dari Perlis ke Gunung Daik Demi menjaga kedaulatan bahasa Bertutur dan menulis dengan baik