Anda di halaman 1dari 12

Kursus Perkaderan

Muallaf siri 1/2007


Metod Dakwah : Berdasarkan Al
Quran dan Sirah Nabi

1
Pengertian
 Metod : Cara melakukan sesuatu
atau sistem atau kaedah
 Dakwah : Menurut Yusuf Qardawi
ialah USAHA membawa orang lain
kepada agama Islam,melaksanakan
segala tuntutan agama,menyeru
kepada kebaikan dan menegah
kemungkaran.
 Kesimpulan : Cara atau kaedah
penyampaian ISLAM kepada
Sasaran (mad’u) dengan lebih
berkesan.
2
Asas Metod Dakwah
 Al Quran : surah al- Nahl ayat 125 :

Maksudnya : “Serulah kepada jalan


Tuhanmu dengan HIKMAH dan
NASIHAT yang baik dan BERBINCANG
(BERDEBAT) dengan cara yang
terbaik.”

3
Pengertian HIKMAH
 Hikmah bererti BIJAKSANA
(sesuatu yang sesuai dari segi masa
dan tempat)
 Sayyid Qutb : Melihat kepada sasaran
dan suasana mereka, tidak
memberatkan dan menyusahkan
sasaran sebelum mereka bersedia
termasuk cara penjelasan dan
kepelbagaian mengikut keperluan.

4
 Menurut Ali al- Murshid : Hikmah
tidak selamanya mengandungi
pengertian lembut,kasih sayang
tetapi memiliki pelbagai kekuatan
yang mempengaruhi sasaran juga
termasuk dalam HIKMAH cth Surah
al-Anfal : 60 “ dan sediakanlah
untuk menentang musuh (yang
menceroboh) segala jenis
kekuatan……”
 Kesimpulan :Hikmah mempunyai
pengertian yang luas…bermula
dengan lembut kerana lebih damai
dan membawa ketenangan.
5
Pengertian Nasihat Yang Baik
 Pada asasnya manusia tidak suka dinasihati
kerana dianggap lemah.
 Al Bayuni :

1. Kata-kata yang berterus terang tetapi lembut dan halus


2. Penjelasan lembut dan difahami
3. Kiasan yang beradab
4. Cerita dan jenaka
5. Penjelasan tentang pujian dan celaan dari Allah
6. Penerangan supaya tahan diuji dan sabar

 Keistimewaan: Bentuk yang pelbagai dan kesan yang


mantap kerana sesuai dengan jiwa manusia

6
Debat dengan Cara Yang
Terbaik
 Ada sedikit unsur agresif
 Perlu jaga adab-adab berhujah
• Tidak menghina,memburukkan dan
menjatuhkan pihak lawan
• Bukan untuk menang tapi untuk cari
kebenaran
 Keistimewaan metod ini ialah
• Berasaskan ilmu pengetahuan yang
mantap
• Alasan dan hujah yang kukuh
• Kesan yang pelbagai( menghilangkan
taksub,menyuburkan intelektual)

7
Prinsip Asas Dakwah

1. Memberi keteladanan sebelum


berdakwah
2. Memudahkan bukan
menyusahkan
3. Bertahap dalam memberi
beban
4. Mengikat hati sebelum
menjelaskan
8
5. Mendahulukan yang pokok
bukan yang cabang (furu’)

6. Membesarkan hati sebelum


memberi ancaman

9
Metod Dakwah Para Nabi

 Secara umum ada 3 iaitu;


1. Penekanan kepada isi yang
sama :perhambaan diri hanya pada
Allah
2. Pendekatan saluran yang sama :
lisan dan hubungan perseorangan
3. Pendekatan dalam bentuk fizikal :
untuk membina keyakinan sasaran

10
SOAL - JAWAB

11
Penutup

Sekian
Terima Kasih
&
Selamat Berkursus

12