Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 Hari Tarikh Subjek Tahun Masa Nilai Tajuk Standard Kandungan

: Jumaat : 28 Februari 2014 : Pendidikan Moral : 4 UM : 10.50 pagi 11.50 pagi (60 minit) : Hemah Tinggi : Mari Beradab Sesama Jiran : Murid dibimbing untuk: 5.1 Mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid berupaya untuk: (i) Menyenaraikan adab dalam pergaulan dengan jiran Fasa Persediaan Pemerhatian dan Analisis Aktiviti a. Guru menunjukkan video cerita rakyat : Hikayat Sang Kancil yang mempunyai nilai Hemah Tinggi Apa yang dapat kamu kaitkan nilai yang ditunjukkan dalam video dengan tajuk pembelajaran kita hari ini? Komunikasi Apakah yang kamu perhatikan? Bincangkan.

b. Guru membimbing murid mengaitkan video Hikayat Sang Kancil tadi dengan tajuk yang akan diajar pada hari ini. c. Guru menyatakan tajuk pengajaran hari ini berkait dengan Nilai Hemah

TInggi terhadap jiran. Imaginasi Penjanaan Idea dan Sintesis Idea a. Kemudian guru bertanya kepada murid apa yang dimaksudkan dengan Hemah Tinggi. b. Guru berbincang dengan murid tentang maksud Hemah Tinggin. c. Guru menunjukkan slide Power Point yang menjelaskan maksud Hemah Tinggi kepada murid. d. Seterusnya, guru mengedarkan helaian Borang Pemerhatian sebagai aktiviti murid. e. Guru berbincang bersama-sama murid bagi melengkapkan Borang Pemerhatian tersebut. f. Guru mengaitkan aktiviti yang dilakukan dengan nilai Hemah Tinggi. g. Guru membimbing murid memahami nilai Hemah Tinggi melalui aktiviti yang dijalankan. h. Murid mencatat jawapan di dalam kotak yang disediakan. Perkembangan a. Guru mengedarkan kad ucapan Penambahbaika n dan Menilai yang mengandungi ruanganruangan kosong kepada murid. b. Murid dikehendaki menggunting jawapan dan melekatkan pada ruang kosong yang disediakan. Berikan kad ucapan dan origami ini kepada jiran kamu. Tindakan Pelaksanaan a. Kemudian guru mengedarkan beberapa helai kertas warna bagi Hayati puisi ini. Hiaskan puisi kamu Ikut kaedah cikgu ini. Masuk dalam kumpulan masing-masing. Isikan borang pemerhatian ini.

Amalan Berterusan

melaksanakan aktiviti membuat kad pantun. b. Guru membimbing murid membuat kad pantun Hemah Tinggi. c. Guru menyuruh murid menghayati puisi yang ditulis. d. Guru memasang video origami. e. Murid melakukan aktiviti origami sebagai hiasan pada kad puisi tersebut. f. Murid menghiaskan kad puisi masing-masing.

secantik mungkin.

Baca puisi ini.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menyelesaikan lembaran aktiviti dan mengisi borang pemerhatian adab sopan.

Nilai dan Sikap

Berterima kasih, bekerjasama, dan tolong-menolong.

EMK

: Memupuk semangat keusahawan dalam hidup berjiran, kemahiran dalam berbahasa, dan penerapan nilai murni.

Bahan Bantu Mengajar : Video, Lembaran Aktiviti, Video Origami dan Contoh Kad Puisi . Penilaian PDP : Lisan dan komunikasi murid terhadap soalan yang diajukan oleh guru.

LEMBARAN AKTIVITI BORANG PEMERHATIAN ADAB SOPAN DI KAWASAN KEJIRANAN

Nama : Bil. Sikap Sopan Santun

Kawasan Kejiranan : Diamalkan (/) Tidak Diamalkan (x)

1.

Berjabat tangan dan mengucapkan salam semasa berjumpa dengan jiran

2.

Memberi dan menerima teguran jiran dengan sopan

3.

Mengucapkan terima kasih apabila menerima sesuatu daripada jiran

4.

Menggunakan bahasa yang sopan ketika bercakap dengan jiran

5.

Sentiasa bertegur sapa dengan jiran

6.

Sentiasa ramah mesra dalam pergaulan dengan jiran

Bil.

Sikap Sopan Santun

Diamalkan (/)

Tidak Diamalkan (x)

1.

2.

3.