Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN PERKARA Penghargaan Pengenalan 1.0 Kemahiran Asas Kaunseling 1.1 Konsep 1.1.

1 Kemahiran Membina Hubungan 1.1.2 Kemahiran Mendengar 1.1.3 Kemahiran Berempati 1.1.4 Kemahiran Menyoal 1.1.5 Kemahiran Merumus MUKA SURAT 1 2 4

2.0 Peranan Guru Sebagai Kaunselor Dan Pembimbing 2.1. Konsep 2.2. Perbezaan Guru Biasa Dan Guru Kaunseling Sebagai Guru Pembimbing

19

3.0 Rumusan 4.0 Refleksi 5.0 Rujukan 6.0 Lampiran

29 31 36 37