Anda di halaman 1dari 1

1/4

AS = DO; 3 / 4; = 100 Dengan anggun dan ceria


1

MAZMUR 150
Lagu, Syair, Arr: Drs Bonar Gultom (GORGA)

f 1 3 1 5 mf 2 4 1 7 2 4 1 7 6 1 7 4 6 6
ku

S A T B

5 3 1 1
7

2 7

3 5 1 3
lu

4 2

5 1 3 1
ya!

. . . .

1 5 3 1
Ha

3 7 2 5
le

2 1 7 6 5 4 .6 5 . . f 5
lu

1 . 3 . 5 . 1 .
ya!

0 0 0 0

6 1 4 4 5 6 1 7 1
Pu ji

6 7 4
lah

5 . 1 . 3 . 1 .
Al

3 5 1 1
lah

4 3 4 5 6 7

Ha le

S A T B

3 4 1 1
di
12

1 1 5

3 5 7 5
dus

.4 2 4 7 5

. . . .

5 1 2 3 4 3 3 1 5
Ha le

5 . 1 . 3 .
ya!

1 5 3
Ha

3 2 1 7 7 6 5 4 2 5
le

5 3
lu

1 1 7 1 2

.6 5 . 5
lu

1 .2 1 mf poco rit.

tempat

Nya!

S A T B

1
ya!

. . . .

0 0 0 0 a tempo

6 4 1 4

1 5 7 3 mp

4 6 1 4 5

6
kra

5 .3 5 0 5
wa la Nya a

5 3 3 2 1 7
gung a gung kan na ma

1 .
Nya!

0 0 0 0

Da lam ca

3 5 1
ya!
17

7 4 6
kra

1 .5 1 0 3 3 .1 3 0 1 7 1
wa

4 6 5 5 5 5
gung kan na

4 5
ma

3 . 5 . 1 .
Nya!

7 6 7 6 5

1 0 3
la a

Da lam ca

S A T B

7 4
Pu

2 . . .

6 4
ji

1
Di

3 5 . .

5
a!

7 1 2 7 6 5
Pu ji Tu han yang per

1 1 .
ka sa.

7 1 2 7 6 5
Pu ji pu ji pu ji

Pu ji

pu ji

pu ji

3
Di

1
a!

7 6 5 4 2 4
Pu ji Tu han yang per

3 5 3
ka sa

4
Pu

. . .

4
ji

7 5
Pu
22

7 5
ji

1 1
Di

3 1
a!

7 5
yang

. .

7 5
per

1 .
ka

1
sa

7 5
Pu

7 5
ji

1 3 1

pp 3 5 . . 5 1
a

S A T B

1 3
Di

4 6 2 1
Ra

3 5

2 5 2 7
ja

1 4

7 4 1 6
be

6 2

5 . 2 .
sar!

0 0 0 0

7 7 7 4 4 4
Dengan ti

1 1 1 3 3 3
u pan mer

7 7 7 4 4 4
du sangka

Ra ja yang ma ha be

1 1
Di
28

3 1
a

7 . 5 .
sar!

2 2 2 5 5 5
Dengan ti

5 5 5 1 1 1
u pan mer

2 2 2 5 5 5
du sangka

poco a poco cresc. 1 1 3 7 2 1


la.

S A T B

1 3 5 1
ka

. 6 1 5 7 .
(la).

7 3 1 4 2 5

7 4 2 5

7 4 2 5

1 1 1 3 3 3 5 5 5 1 1 1

7 7 7 4 4 4 2 2 2 5 5 5
ti kan ke

1 1 . 3 3 . 5 5 . 1 1 .
ca pi.

1 1 1 5 5 5 3 3 3 6 6 6
Dengan re

dan de ngan gam bus pe