Anda di halaman 1dari 19

SJH 3106 PENGAJARAN MIKRO

MINGGU 11
NURATHIRAH BINTI SHAMSUDDIN NURHANIS BINTI ZAMSHAH NURUL IZNI BINTI ISHAK

KEMAHIRAN MENGGUNAKAN BAHAN BANTUAN MENGAJAR

KEMAHIRAN MENGGUNAKAN BAHAN BANTUAN MENGAJAR


Menambahkan keberkesanan pengajaran yang disampaikan

Mencetuskan minat pelajar Mengekalkan tumpuan pelajar


Penglibatan pelajar semasa proses pembelajaran & pengajaran Memberi pengalaman sebenar kepada murid

PRINSIP MENGGUNAKAN BAHAN BANTUAN MENGAJAR


Tentukan bahan bantuan mengajar Sesuai mengikut peringkat umur pelajar

Mempunyai daya tarikan


Jelas Melibatkan penggunaan deria para pelajar

KESAN MENGGUNAKAN BAHAN BANTUAN MENGAJAR


Kekal dalam ingatan pelajar

Dapat mengimaginasikan sesuatu

Menarik dan menyeronokkan

Menjimatkan masa

Mudah difahami

KEMAHIRAN MENGGUNAKAN PAPAN TULIS

KEMAHIRAN MENGGUNAKAN PAPAN TULIS

Menarik perhatian pelajar

Lebih mudah faham

Teknik kemahiran penerangan dan penyoalan seterusnya mencatat

PELAKSANAAN KEMAHIRAN MENGGUNAKAN PAPAN TULIS

TERSUSUN

PERSEMBAHAN

TULISAN
TERANG

ISI PENGAJARAN

ISI-ISI PENTING

TEKNIK PENYAMPAIAN

PENEGASAN

KESAN MENGGUNAKAN PAPAN TULIS


Membantu guru menjelaskan pengajaran Menarik perhatian pelajar Peluang kepada murid tampil ke depan

Mudah untuk difahami

KEMAHIRAN VARIASI RANGSANGAN

Mempelbagaikan

kaedah

dan

teknik

penyampaian guru untuk menarik perhatian pelajar terhadap fakta penting pelajaran

KEMAHIRAN VARIASI RANGSANGAN


Untuk menimbulkan minat pelajar Mengekalkan tumpuan perhatian pelajar

Melibatkan pengalaman baru kepada pelajar


Memenuhi naluri ingin tahu pelajar

PRINSIP MENGGUNAKAN VARIASI RANGSANGAN


Mempuyai perkaitan dengn matlamat dan kandungan pengajaran

Memahami tujuan dengan jelas

Seharusnya berjalan dengan lancar

Rangsangan boleh diubah berdasarkan maklum balas pelajar

Tidak digunakan dengan cara yang membazir

PELAKSANAAN MENGGUNAKAN VARIASI RANGSANGAN

PERGERAKAN
GURU

PERTUTURAN
NADA SUARA

DERIA
ALAT BANTU MENGAJAR

PENGLIBATAN PELAJAR
AKTIVITI

KESAN MENGGUNAKAN VARIASI RANGSANGAN


MENGGUNAKAN PELBAGAI DERIA BANGKITKAN SEMANGAT INGIN TAHU

MENARIK

TIDAK MENJEMUKAN

PELAJAR TERLIBAT SECARA AKTIF

RUJUKAN
Abdul Rahim Abdul Rashid, Abdul Aziz Abdul Talib. 1992. Panduan Latihan Mengajar, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Dr. Ismail Said. 2014. Kaedah Pengajaran Sejarah, Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn Bhd Omardin Ashaari. 1997. Prinsip Pengajaran Mikro, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka