Anda di halaman 1dari 4

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

DUNIA MUZIK TAHUN 2

DUNIAMUZIKTAHUN2

MATLAMAT KURIKULUM DUNIA MUZIK


Kurikulum Dunia Muzik sekolah rendah bermatlamat untuk membina potensi diri murid ke arah melahirkan insan kreatif yang menghayati dan menikmati muzik secara intelektual menerusi aktiviti muzikal.

OBJEKTIF KURIKULUM DUNIA MUZIK


Kurikulum Dunia Muzik bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman muzik menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan permainan alat muzik. Mengaplikasi pengetahuan membaca notasi muzik dalam aktiviti muzikal. Menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan bermain alat muzik. Membaca dan menulis notasi muzik. Menghargai pelbagai jenis muzik dengan menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya muzik yang didengar. 6. Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal.

OBJEKTIF KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 2


Kurikulum Dunia Muzik Tahun 2 bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut: 1. Menyanyi lagu dengan pic, ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan pernafasan yang betul mengikut tempo. 2. Memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo. 3. Memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo, bunyi panjang dan pendek, mud serta lirik. 4. Menghasilkan pelbagai bunyi, corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal. 5. Mengenal pasti warna ton daripada muzik vokal dan instrumental yang didengar. 6. Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar

DUNIAMUZIKTAHUN2

BAND
1 2 3

PERNYATAAN STANDARD
Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik serta menerapkan nilai sahsiah Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam nilai sahsiah Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara dengan betul dan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

DUNIAMUZIKTAHUN2

KEMAHIRAN

BAND DESKRIPTOR Mengetahui elemen muzik dengan meniru gerakan yang ditunjukkan 1 2 3 4 5 6 BAND 1 2 3 4 5 6 BAND 1 2 3 4 5 6

Mengetahui elemen muzik melalui gerakan secara berpandu KOGNITIF Memahami elemen muzik melalui gerakan sendiri (TEORI) Memahami elemen muzik melalui gerakan sendiri dengan betul Memahami elemen muzik melalui gerakan sendiri dengan betul dan tepat Memahami elemen muzik melalui gerakan sendiri secara kreatif, betul dan tepat KEMAHIRAN DESKRIPTOR Mengajuk pic dan warna ton suara manusia Mengaplikasi pernafasan dan sebutan dengan tempo dan dinamik secara berpandu Mengaplikasi pernafasan dan sebutan dengan tempo dan dinamik tanpa berpandu NYANYIAN Mengaplikasi pernafasan dan sebutan dengan tempo dan dinamik tanpa berpandu dengan betul Mengaplikasi pernafasan dan sebutan dengan tempo dan dinamik tanpa berpandu dengan betul dan tepat Mengaplikasi postur dan sebutan dengan tempo dan dinamik secara betul, tepat dan konsisten KEMAHIRAN DESKRIPTOR Menama dan menyatakan alat-alat perkusi Menunjuk cara permainan alat perkusi Menunjuk cara postur melalui permainan alat perkusi dengan tempo dan dinamik secara berpandu ALAT MUZIK Menunjuk cara postur melalui permainan alat perkusi dengan tempo dan dinamik yang betul tanpa bimbingan Menunjuk cara postur melalui permainan alat perkusi dengan tempo dan dinamik yang betul dan tepat tanpa bimbingan Menunjuk cara postur melalui permainan alat perkusi dengan tempo, dinamik secara betul, tepat dan konsisten PENGHAYATAN BAND DESKRIPTOR Menghayati 1 nilai 1 ETIKA Menghayati 2 hingga 3 nilai 2 Nilai: Menghayati 4 hingga 5 nilai 3 jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat Menghayati 6 hingga 7 nilai 4 menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong Menghayati 8 hingga 9 nilai 5 menolong, kebersihan dan berdisiplin Menghayati 10 hingga 12 nilai 6

DUNIAMUZIKTAHUN2