multimedia

MULTIMEDIA

bentuk persembahan yang menggabungkan elemen teks, grafik, video, audio dan animasi yang dijana oleh sistem komputer

pengguna boleh melayari, berinteraksi, mencipta dan berkomunikasi

komunikasi lebih cepat

maklumat berkesan
FUNGSI

gabungkan elemen untuk membina aplikasi multimedia interaktif

multimedia

interaktif seperti laman web, majalah elektronik, permainan video, program pendidikan interaktif

1 komponen komputer multimedia 2 elemen multimedia 3 jenis multimedia 4 pembangunan multimedia 5 reka bentuk laman web 6 animasi

multimedia

komponen komputer multimedia

GRAFIK TEKS
muka taip (font) dengan pelbagai saiz, warna dan stail untuk menampakkan kesan dan rupa yang menarik meliputi visual pegun yang dihasilkan melalui teknik fotografi, ilustrasi dan grafik komputer

VIDEO
merupakan klip video

AUDIO
meliputi kesan bunyi, muzik, pertuturan

ANIMASI
merangkumi ilusi pergerakan seperti ikon yang berkelip juga pergerakan imej yang kompleks

elemen multimedia

MULTIMEDIA LINEAR

persembahan berterusan tanpa butang kawalan

MULTIMEDIA BERCABANG

bersifat ‘user friendly’ dengan bantuan butang kawalan

jenis multimedia

PEMBANGUNAN MULTIMEDIA

Proses pembangunan multimedia melibatkan aspek kemahiran seperti penggunaan perisian multimedia, reka bentuk grafik dan kemahiran edit audio dan video.

Terdapat beberapa proses dalam pembangunan multimedia

pembangunan multimedia

penentuan tajuk dan perbincangan
Kajian berkaitan tajuk dan tema yang dipilih merangkumi bahan seperti foto, ilustrasi dll

1

pemprograman perisian multimedia
Kemahiran menggunakan perisian multimedia. Contoh perisan adalah Power Point, Macromedia Director. Memerlukan perisian sokongan seperti edit foto, audio, video

5

penyediaan skrip
Skrip atau jalan cerita multimedia

2
penyimpanan storan data

6

menyediakan carta aliran
Menentukan carta aliran yang sesuai

3

Menggunakan Zip atau CD ROM, kerana kapasiti besar

penyebaran

7

menghasilkan papan cerita
Menentukan reka bentuk skrin, audio, video dalam multimedia. Mempunyai format tersendiri.

4

Membuat reka bentuk kulit CD ROM. Menggunakan ‘autorun’ bagi memudahkan pengguna.

pembangunan multimedia

reka bentuk laman web

Dokumen Elektronik
di jaringan Web yang mengandungi teks, grafik, audio, dan video. Memiliki rangkaian hubungan (link) dengan Web lain

WebSite
Koleksi laman Web yang bertalian : tapak Web. Setiap website memiliki titik permulaan iaitu hompej (homepage)

homepage
Seperti kulit buku atau jadual isi kandungan yang menyalurkan maklumat atau tujuan Web dibangunkan.

Pengenalan

reka bentuk laman web

Ciri-ciri Reka bentuk
Skrin bersifat dinamik dan menpunyai imej tersendiri. Menepati tajuk dan jelas kepada sasaran. Tajuk menarik perhatian dan menpunyai subtajuk yang konsisten. Ulangi persamaan format, latarbelakang, ikon, kombinasi warna dan reka letak

Pastikan tiada kesalahan Tipografi, gunakan teks yang sesuai. Gunakan warna menarik.

Pengenalan

reka bentuk laman web

Laman web
Laman Web yang boleh di dapati di pasaran ialah seperti adobe Pagemil, Micromedia Dreamweaver dan sebagainya.

GRAFIK Perisian
Perisian yang biasa digunakan ialah Microsoft Power Point.

Perisian Pengarangan Laman Web

reka bentuk laman web

animasi

GRAFIK animasi
Proses menghasilkan gambar bersiri, seolah-olah bergerak berterusan dengan menggunakan beberapa bingkai gambar pegun yang disusun berturutan. Semakin banyak bingkai gambar bagi sesuatu pergerakan akan menghasilkan kesan gerakan yang lebih licin.

Sekiranya penggunaan bingkai yang kurang akan menghasilkan kesan gerakkan yang tersangkut-sangkut dan melompat-lompat.

Lukisan setiap bingkai (sel) animasi boleh dilakukan secara manual dan kemudiannya diimbas atau boleh dihasilkan sepenuhnya dengan menggunakan proses grafik dengan komputer.

Pengenalan

animasi