Anda di halaman 1dari 5

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR (LAO TZE) CIRI-CIRI DAN SUMBANGAN LAO TZE

604-531 SM Negara Ch'u Dewata Ibu kota Loyang yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan Provinsi Hunan. Desa Ch'u-jen dan hidup sekitar abad ke-6 SM. Th'ai Shang Lau C'un

Li Erh dengan gelar

Lau C'un

Tai Shang Hsuan Yuan Huang Ti

ERTI: empu tua

BERASAL Dinasti
Lao Tze hidup pada era Ciu dan hampir satu era dengan Confucius dan Buddha Gautama. Dinasti Chou (1111-255 SM)

NAMA ASLI ASAL USUL

KARYA
Karya besarnya adalah sebuah kitab yang memakai namanya sebagai JUDUL. Lao Tze yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Tao Te Ching - karya kefilsafatan pertama dalam sejarah China kitab klasik mengenai jalan dan daya. Perubahan kebudayaan di China, Lao Tze tidak pernah hilang.

tugas
Pada masa pemerintahan Dinasti Chou (1111-255 SM), Lao Tze sempat diangkat sebagai seorang Ahli Perpustakaan (Shih). Ahli dalam bidang Perbintangan Dan Peramalan. Menguasai berbagai KITAB KUNO

Kesederhanaan

Kesederhanaan berarti menyatukan diri dengan kodrat alam tanpa tindakan berlebih-lebihan yang justru dapat membuat manusia kehilangan.

Rendah hati.

mengupayakan sikap rendah hati, jika tidak, manusia akan terjebak dalam sikap angkuh, dan sombong.

Ingkar diri

Ingkar diri merupakan sikap mau menyangkal diri dari segala keinginan yang muncul dalam diri setiap individu

ETIKA LAO TZE Cinta Sesama Sikap cinta ini tidak terbatas pada diri sendiri, melainkan harus dimengerti secara luas. Artinya, cinta harus diwujudnyatakan dalam keluarga, masyarakat dan negara.

Waspada

melestarikan kehidupan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Jujur

Menekankan kejujuran dan tidak berbohong.

Kekurangan dan Kelebihan Lao Tze

Kekurangan

Kelebihan

tidak mengajak pengikutnya mengintrospeksi diri dan kemudian memperbaiki apa yang telah diperbuatnya.

tidak mengajak orang untuk berjuang meraih impian masa depan.


Tao dengan ajaran Wu weinya mengajarkan manusia untuk tidak bertindak mahupun tidak banyak berbicara.

Solusi yang digunakan dalam memperbaiki negara adalah menghindar dari struktur pemerintahan kerana oknumoknum dalam dinastilah sumber utama ketidakberesan. Menurutnya jalan hidup sederhana ini adalah solusi tepat agar dinasti bisa maju dan berkembang dengan saling menghargai dan menghargai martabat manusia. Lao Tze dalam jalan Tao mengajak pengikutnya untuk tidak bertindak dalam menghadapi segala sesuatu dengan pikirannya sendiri, melainkan menjadikan segala

Sumbangan Lao Tze:

Karya-karya: Semua idea atau gagasan Lao Tzu dituangkan dalam bukunya Tao Te Ching yang saat ini diakui sebagai Kitab suci Agama Tao.

Tao Te Ching memperlihatkan Jalan Taois dan menunjukkan bahawa dengan mengikutinya akan membuat kita mencapai kehidupan yang memuaskan. Lao Tze memilih mengekspresikan Tao yang melalui lirik yang ambigu dan puitis, sehingga membangkitkan intuisi mengenai Tao yang ada dalam diri pembacanya. Kitab Suci Qing Jin Cing (Keluhuran dan Ketenangan)

Ajaran Lao Tze (Taoisme)

Setiap tindakan akan ditentukan oleh Tao. Oleh sebab itu manusia tidak harus bertindak terhadap apa-apa yang berlku. Keadaan ini dirujuk oleh Tao sebagai tidak mengambil sebarang tindakan atau wu-wei. Jika manusia bertindak, maka, perkara ini adalah bertentangan dengan prinsip wu-wei dan akan merosakkan dunia. Oleh sebab itu Lao Tze tidak mnyetujui bahawa manusia boleh mengubah sesuatu ke arah kebaikan.

Konsep Yin dan Yang

Merupakan kuasa yang berlawanan, Yin mewakili perempuan pasif, sejuk, gelap, basah, lembut. Manakala Yang mewakili lelaki aktif, panas, cerah,kering, keras.- Dalam bentuk fizikal Yang langit dan Yin bumi.

Anda mungkin juga menyukai