Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( PENDIDIKAN PEMULIHAN )

Mata Pelajaran Kelas : 2 Nilam


JANUARI BIL 1 SEKOLAH SK Lata Rek KEHADIRAN TOV Tahun 2012 Kehadiran Tahun 2013 Sasaran Peningkatan Bil Murid 25 25 %
Purata Kehadiran

: Matematik

Tarikh : 17.03.2014 Bilangan Murid : 5 orang


FEBRUARI %
Purata Kehadiran

Hari : Masa : 8.15 - 9.15 pagi


JUN %
Purata Kehadiran

MAC %
Purata Kehadiran

APRIL %
Purata Kehadiran

MEI %
Purata Kehadiran

JULAI %
Purata Kehadiran

OGOS %
Purata Kehadiran

SEPTEMBER %
Purata Kehadiran

OKTOBER
Purata Kehadiran

NOVEMBER %
Purata Kehadiran

100 100

GAN PENGAJARAN HARIAN NDIDIKAN PEMULIHAN )

DISEMBER
Purata Kehadiran

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Mata Pelajaran : Matematik Kelas : 2 Nilam Tarikh : 17.03.2014 Bilangan Murid : 5 orang Hari : Selasa Masa : 8.15 - 9.15 pagi

KUMPULAN NAMA MURID 1 2 3

KUMPULAN 1 1 2

KUMPULAN 2

TAJUK

Operasi tambah dalam lingkungan sepuluh.

Operasi tambah dalam lingkungan sepuluh

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Mengenal angka 1 hingga 10, operasi tambah dalam lingkungan 10.

KEMAHIRAN

Standard Kandungan: 2.2 Menambah sebarang tiga nombor Standard Pembelajaran: 2.2.1 Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula.

Standard Kandungan: 2.2 Menambah sebarang tiga nombor Standard Pembelajaran: 2.2.1 Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula.

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Menyelesaikan 8 daripada 8 ayat matematik bagi operasi tambah dengan betul. 2. Menyelesaikan 8 daripada 8 operasi tambah dalam bentuk lazim yang betul. 3. Dapat menjawab dengan betul 7 daripada 8 bagi penyelesaian masalah operasi tambah.

1.Mengenalpasti konsep tambah dan simbol tambah dan sama dengan. 2. Menyelesaikan 5 daripada 8 ayat matematik bagi operasi tambah dengan betul. 3. Menyelesaikan 6 daripada 10 operasi tambah dalam bentuk lazim dengan betul.

PENYERAPAN MATA PELAJARAN

Bahasa Melayu, Manipulatif

PENGGABUNGJALINAN KEMAHIRAN

1.Kemahiran Lisan

2.Kemahiran Membaca

UNSUR TERAPI

Pertuturan, Sosialisasi, Pengamatan

KEMAHIRAN BERFIKIR (KBKK) PENERAPAN NILAI Penyelesaian masalah secara relatif, Penyelesaian , Penggabungjalinan Bekerjasama, Kesungguhan , Kreativiti

BBM / RESOS

1. Kad Nombor 2. Kad / Papan Nilai Tempat

3. Lembaran Kerja 4. Kad perkataan 5. Kad Soalan

LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KUMPULAN ISI KANDUNGAN KUMPULAN 1 AKTIVITI P & P BBM KUMPULAN 2 ISI AKTIVITI P & P KANDUNGAN BBM

LANGKAH SET INDUKSI ( 8 minit ) LANGKAH 1 ( 15 minit )

Guru meminta murid-murid duduk mengikut kumpulan masing-masing. Guru dan murid menyanyikan lagu " Counting Sheeps " Murid mengayakan gerak badan mengikut rentak lagu.

1. Murid diberi satu balang yang mengandungi kad lipatan nombor dan murid diminta ambil 2 kad. 2.Murid diminta menyebut kedua-dua nombor. contoh: 8 7 3.Murid diminta membuat penambahan untuk kedua nombor tersebut dalam bentuk lazim. Permainan 1. Guru menyediakan permainan boling guna botol mineral yang disusun di suatu sudut kelas kepada murid. 2. Murid dikehendaki membaling bola lembut pada botol mineral yang mengandungi penyelesaian masalah. 3. Murid perlu menyelesaikan masalah matematik yang terdapat pada botol mineral tersebut. 4. Murid yang dapat menyelesaikan masalah matematik yang terbanyak dan betul akan dianggap pemenang. Contoh: 2 + 5 = 7, 6 + 2 = 8, 7 + 3 = 10

1.Guru menunjukkan beberapa kad nombor dan minta murid menyebut nombor yang tertera dengan kuat. Contoh: 4 6 3 8 2.Murid diminta menulis nombor yang tertera tadi.

LANGKAH 2 ( 15 minit )

Intertaksi 1. Guru menunjukkan penyelesaian operasi tambah dalam ayat matematik kepada bentuk lazim. 2. Guru menggunakan roda ayat matematik bagi menukarkan ayat matematik kepada bentuk lazim. 3. Guru menyoal murid dan meminta murid menunjukkan jawapan di papan putih. 4. Murid menulis ayat matematik kepada bentuk lazim di papan putih. 5. Guru menyemak jawapan murid dan memperbetulkannya. Contoh: 3 4 4 2

LANGKAH 3

Interaksi: 1. Guru menyediakan serta menerangkan soalan dan contoh bagi penyelesaian masalah operasi tambah dalam lingkungan sepuluh. 2. Guru menunjukkan cara menambah tanpa mengumpul semula dengan menggunakan kad petak tambah. 3.Murid mendengar dan memberi respon kepada penerangan guru. 3. Guru menyoal murid secara giliran dan latih tubi bagi memperkukuhkan pemahaman mereka. 4. Murid menjawab soalan dengan menulis jawapan di papan putih. 5. Guru akan menyemak jawapan murid dan memperbetulkannya.

Latihan: 1. Guru mengedarkan latihan kepada murid dan mengarahkan murid untuk menyelesaikan operasi tambah dalam bentuk lazim. 2. Murid-murid membuat latihan dengan mengisi tempat kosong tersebut.

LANGKAH 4

Latihan: 1. Guru mengedarkan latihan kepada murid dan mengarahkan murid untuk menyelesaikan penyelesaian masalah bagi operasi tambah. 2. Murid-murid membuat latihan dengan menulis jawapan dalam tempat jawapan yang disediakan.

Permainan: 1.Guru menyediakan sampul yang mengandungi soalan ayat matematik. 3. Murid perlu menyelesaikan ayat matematik dalam bentuk lazim yang terdapat dalam sampul tersebut. 4. Murid yang dapat menyelesaikan ayat matematik yang terbanyak dan betul akan dianggap pemenang.

PENUTUP Guru menyoal setiap kumpulan mengenai tajuk yang telah dipelajari. Guru menyampaikan hadiah ekonomi token kepada murid yang mendapat banyak bintang. Guru dan murid menyanyikan semula lagu Ten little Indians sebelum bersurai

REFLEKSI:

CATATAN PENSYARAH/ GURU PEMBIMBING :