Anda di halaman 1dari 25

Daftar Nama-Nama Islami Bayi Anda Dan Artinya A 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.

09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Amin Anis Pemengang Amanat Ramah tamah dalam pergaulan Keamanan dari Allah

Amanullah Akram Ahmad Ad-ham Aslam Arsalan Aiman Arhab Asad Adib

Lebih Mulia Terpuji (1) Tali rantai, (2) Peninggalan Kuno (1) Lebih selamat, (2) Masuk Islam Nama seorang tokoh Islam Kanan Memanjakan Bahagia Beradab Seorang imam perawi hadist

Addar Quthni Attirmidzi

Imam perawi hadist Imam perawi hadist Imam perawi hadist Imam perawi hadist Lebih mulia

Aththobarani Al Baihaqi Annasai Asyraf Amir Anas Althaf

Penguasa pemimpin Mesra periang Lebih lembut

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Amjad Ahnaf Anwar Arhab Azhar Aufa Anjab Akhdan Akmal Abrar Aflah Anshar Amrullah Asad Afdhol Aashim Aamir Atiq Adli Arif Adnan Aali Adil

Lebih mulia Lebih suci (Lurus) Lebih bersinar Lebih lebar dan luas Lebih cerah Lebih tepat Lebih utama dan bernilai Sahabat Lebih lengkap (sempurna) Golongan yang berbuat kebajikan Lebih sukses Kaum Anshar sahabat Nabi saw Perintah Allah

Singa Lebih Utama Menjauhi maksiat Memakmurkan (1) Kabah (2) yang dimerdekakan Adil Arif bijaksana Nama orang dahulu Tinggi Adil

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. B 01. 02. 03.

Abduh Azzan Azzam Azmi Athallah Aqil Aun Aafi Aathif Alauddin Aakif Aqib Afif Aatik Alim Abid Abbad Ariq Antar

Hamba-Nya Nama orang Dahulu Kebulatan tekad Keteguhan hati Karunia Allah

Yang baik budi Pertolongan Yang mengampuni Belas kasih Kemulian agama

Beritikaf Balasan yang baik Punya harga diri (1) Pemurah (2) Yang murni Berilmu Beribadah Tekun beribadah (1) baik Budi (2) Mulia asalnya Berani dalam peperangan

Basil Badar

(1) Singa (2) Pemberani Bulan Purnama Bulan purnama agama

Badruddin

04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Bariq Bassam Basim Basyir

Bercahaya kemilau Selalu senyum Tersenyum Pemberi kabar gembira Keindahan agama

Bahauddin Bahir Badri Bahi Burhan Bakri Baqir Elok

Mempercepat jalannya Indah Dalil Bukti Cahaya Pagi-pagi benar Pembelah Dalil (cahaya) agama

Burhanuddin Bakir Bariz Bisyir Banan Badil Baliq Budair Buraid Bukhori

Pagi-pagi benar Menonjol Berita gembira Ujung jari Pengganti Fasih Berjalan cepat Dingin Imam perawi hadist Bulan purnama Bulan purnama bagi jaman

Badruttamam Badruzzaman

D 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. F 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. Faiz Falah Falih Fakhri Farid Fauzan Faisal Fuad Fuhaid Fahim Faraj Menang Sukses beruntung jaya Yang sukses Kebanggaan (1) Tunggal (2) Permata yang mahal Kemenangan Pemisah antara hak dan batil Benak jantung hati Harimau Memahami (1) Kelonggaran (2) Pelepasan Dzakwan Dziyab Dziban Dzulfiqar Dhafir Dhahir Harum semerbak (1) Memperoleh harta. (2) Serbuan Penghalau Nama Pedang Rasulullah saw Menang Yang membantu Sinar (cahaya) hak

Dhiaulhaq Dhia Dhamir Dhaifullah

Sinar cahaya Yang langsing Tamu Allah

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. G 01. 02. 03. 04.

Fauhad Fagih Faris Faruq Farhan Fadhil Fauzi Fahd Faiq Fakhir Fathi Fahmi Fikri Furqon

Anak kecil yang gemuk Ahli fiqih Penunggang kuda Pembeda antara hak dan batil Bergembira Mulia Kemenangan Harimau

Yang mengungguli (1) Kebesaran. (2) Yang baik Pembuka Pemahaman Pemikiran Pembeda hak dengan batil Kebanggaan agama (1) Keutamaan dari Allah (2) Anugrah Arrahman

Fakhruddin

Fadhlurrahman Fajari Fadholi

Waktu fajar Kelebihan keutamaan

Ghufron Ghozi Ghalib Ghonim

Pengampunan Prajurit dimedan perang Menang Yang mendapat keuntungan

05. H 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Ghassan

Nama suku arab

Hatim Hazim Hamdi Haidar Hafidh Husam Hanif Hamid Hamdan Hassan

Murni Orang yang teliti Pujian Singa (1) Pemelihara (2) Penghafal Pedang yang tajam Muslim yang teguh lurus Yang memuji Yang memuji Bagus Pemuji Pujian Ibnu Hibban Pewari Hadist Indah Sabar dan berakal Pengikut Imam Abu Hanifah Pengikut Imam Ahmad bin Hambal (1) Pemurah (2) Pemecah sesuatu Pengikut setia Bulan sabit Penunjuk jalan

Hammadi Hamdun Hibban Husni Helmi Hanafi Hanbali Hasyim Hawari Hilal Hadi

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. I 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.

Hani

Yang mengucapkan selamat Yang mempunyai kemauan keras Kemurahan (1) Maharaja (2) Singa Yang Shalat tahajjud Anugrah Allah Penetap disuatu tempat Mahluk Manusia Kembali kepada yang hak Kesayanganku

Hammam Hisyam Humam Hajid

Hibatullah Hamdan Hauzan Huwaidi Habibi

Izzuddin Ismat Irfan Imran Isom

Kemuliaan agama Kekuatan menjauhi maksiat

Pengetahuan Nama ayahanda Maryam as Maksum Tiang agama

Imaduddin Ihsan Imam Iqbal Ikhlas Iyad Iman

Kebaikan Pemimpin Pujangga Muslim Ikhlas Gunung yang sukar didaki Keimanan

13. 14. 15. 16 J 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Ilham Irsyad Ijlal Isyraf

Isyarat yang baik Petunjuk Terhormat Mulia Pengawasan

Jamil Jamal Jauhar

Indah Keindahan Permata Keindahan agama

Jamaluddin Jihad Junaid Jubair Jalal Jawahir Jiyad Juhair Jasim Jibril Jawad Jaman Jarullah Jubran Jasir

Perjuangan Tentara Nama Ulama Besar Keagungan Permata-permata Yang Baik Suara Nyaring Lantang Badan Fisik Malaikat Jibril Pemurah Dua pasukan Tetangga Allah Nama Sastrawan Keberanian

19. 20. 21. 22. K 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17. 18.

Jaiz Jadid

Boleh Baru Kelompok manusia Prajurit

Jamhari Jundi

Kamal

Kesempurnaan Kesempurnaan agama

Kamaluddin Kamil Kadhim

Sempurna Menahan Diri Kebaikan Agama Kebaikan (dari) Allah

Khairuddin Khairullah Khalis Khattab Khatib Khaldun Khairi Khalil Khabir Khozin Khosyi Khodhi Khidhir Khalaf

Murni Ahli pidato Orang yang berkhotbah Nama seorang ahli sejarah Kebaikan Kesayangan Yang mengetahui dengan sebenarnya (1) Penyimpan harta (2) Bendahara Orang yang khusyu dalam shalat Orang yang rendah hati Orang shaleh kawan nabi Musa as (1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama

19. L 01. 02. 03. 04. 05. M 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Khairon

Kebaikan

Labib Luthfi Luqman Lami

Sehat akal dan cerdik Lembut Nama orang yang bijaksana Mengkilat Luqman yang bijaksana

Luqmanul hakim

Maajid Mamun

Mulia Aman Yang menghidupkan agama

Muhyiddin Marie Masyhur Majdi Mukhtar Masud Murtadho Marwan Mustafa Maalik Mubarak Mujahid Majduddin

Terpelihara Kesohor

Kemuliaan Terpilih Bahagia Diridhoi (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bani Umayyah Pilihan Yang memiliki Yang diberkahi Pejuang Kemuliaan agama

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Mahbub Muhsin Mahmud Mursyid Muslim Mumin Muammar Mahrus Mudrik Maruf Mundzir Mustajab Marzuq Muin Maliki Mansur Munadi Murfid Mahir Miftah Munir Munawir Munawwir

Disukai Dicintai Yang berbuat kebaikan Terpuji Pemberi petunjuk jalan Seorang Muslim Seorang yang beriman Berumur panjang Yang dijaga Berakal Memahami (1) Kebaikan (2) Yang dikenal Pemberi peringatan Terkabul doanya Yang diberi rezeki

Penolong Penganut mazhab Imam Malik Yang dimenangkan Yang berseru Penolong Pandai Cakap Kunci Bersinar Yang ikut latihan militer Pemutih dengan kapur

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Mufrih

Penggembira Terpelihara dari dosa Yang Mulia Yang dibahagiakan Yang mendapat Hidayah Dapat dipercaya Yang mempercayai Yang terhormat (di hormati) Yang berhijrah Pelita Lampu Pelita agama Yang menang

Mutashim Mukarrom Musad Mahdi

Mushoddaq Mushoddiq Muhtarom Muhajir Misbah

Misbahuddin Muntashir Muflih Mushlih Muafa Mukhlis Mukhlas Munif Marjan Mashum Maimun Mustaqim Marsa

Yang sukses Jaya Yang memperbaiki Yang selamat sehat Yang Ikhlas Yang Ikhlas Tinggi Kedudukannya Menonjol Batu permata marjan Terhindar dari dosa Yang diberkahi Lurus

Pelabuhan

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

Musyif Makarim Muthliq Mamduh Mazrui

Pengawas Bersifat mulia Pemberi sesuatu Yang dipuji Yang ditanami Pemberi kabar gembira

Mubasysyir Mastur Musyaffa Mudhoffar Muthohhar Masyal Malum Mamur Muzakki Murad Mahfudh Mukhbit Muqsith

Tertutup dirahasiakan Memperoleh syafaat Yang dimenangkan yang disucikan

Tempat menyalakan Api Yang diketahui Makmur (1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang Membersihkan diri Kemauan Terpeliharan terjaga Tunduk patuh Berbuat adil Yang bertawakal Yang menangani jabatan atau urusan Kebaikan- kebaikan

Mutawakkil Mutawalli Mahasin Muti Mufid

yang selalu taat Memberi manfaat

85. 86. 87. 88. 89. N 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Manaf Munib

Gunung yg tinggi Yg Mengungguli lainnya Yang berinabah (kembali) kejalan Allah yang mendapat Taufiq (restu) Orang-orang yang beristighfar

Muwaffaq Mustaghfirin Musaid

Pembantu Penolong

Nashir

Penolong Penolong Agama Kemenangan dari Allah

Nashiruddin Nashrullah Nail

Yang suka memberi Kenikmatan Cahaya Agama Indah elok Dermawan Tempat pertemuan (1) Selamat (2) Onta yang lari cepat (1) Berkedudukan (2)Menonjol (1) Adil (2)Insaf (3) Pelayan (1) Sedikit berbicara (2) Sedikit memberi Kenikmatan Bercahaya Cerdik Mulia Cerdik Mahir

Numan Nuruddin Nadhir Naufal Nadi Naji Naif Nashif Nizar Naim Nuri Nabih Nabil

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Q 01. 02. 03.

Najmi Nadhmi Nasih Nadir Nawwaf Nadim Nashir Nafil Nazih Nidham Najib Nadhim Nasim Nawwar Nafis Nabhan

Bintang Teratur (disiplin) Setia Loyal Ikhlas Jarang Yang menonjolkan Teman minum Pembela Tambahan Bersih dari noda cacat Peraturan Mulia Utama -bernilai Pengatur Angin Sepai sepoi Pemberi cahaya Berharga Mulia terkenal Bintang agama

Najmuddin Nadhif Nahid

Bersih Anak dalam masa puber

Qosim Qoid Qutub

Ganteng Yang membagi Pemimpin (1) Nama Pemimpin (2) Kutub

04. 05. 06. R 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Qani Qosiim Quraisy

Puas (1) Yang molek (2) Bahagian Suku bangsa arab asal Rasulullah saw

Rajih Rafi

Timbangan yang mantap Tinggi Rahmat Allah

Rahmatullah Rusydi Ridhwan Rifqi Riyadh Rasyid Rosyid Roja Raihan Rahmi Rosyad Rafid

Penunjuk jalan lurus Keridhoan Allah

Kawan pendamping Taman Mendapat petunjuk Memberi petunjuk Harapan Tumbuhan yang harum Belas kasih Petunjuk jalan lurus (1) Penolong (2) Pengawal Rizki dari Allah Bulan ramadhan

Rizqullah Ramadhan Rafii Ridho Rajab

Tinggi derajatnya Keridhoan Bulan rajab

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. S 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.

Roid Rozin Robii

Pemimpin Serius dalam prilaku Musim semi Karena Allah semata-mata Lembut Kawan akrab Berahlak baik Bentuk tubuh yang indah Merasa ridho Berpengharapan Beruntung

Rabbani Rahid Rofiq Rafif Rosyiq Rodhi Roji Robih

Sulthan Sabiq Sami Samir Surur Sadi Sufyan Saif Salam Saud Said

(1) Sultan (2) Bukti yang kuat (1) Yang mengalahkan (2)Yang mendahului Tinggi kedudukannya Teman ngobrol Kegembiraan Bahagia Nama tokoh Ulama

Pedang Keselamatan keamanan Bahagia Bahagia

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Salim Sunni Siraj

Selamat Penganut ajaran sunah nabi saw Lampu Pelita Pelita agama

Sirajuddin Suud Sadun Samih Saifuddin Saiful Islam Samah Sadad Sunbul Sayid Samhari Sadid Sajid Satir Sahar Syarif Syauqi Syafiq Syahir Syukri

Bahagia Bahagia Lemah lembut Toleran Pedang agama Pedang Islam

Toleransi Bertindak tepat (1) Tangkai (2) Nama Binatang Tuan Kepala kaum Lembing yang keras Benar tepat Orang yang bersujud Orang yang menutupi Aib dan dosa Akhir malam sebelum fajar Mulia Rinduku Belas Kasih Kesohor Bersyukur

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Syakir Syaban Syahid Syafi Syakib

Bersyukur Bulan Syaban Mati Syahid Memberi syafaat Nama Tokoh Muslim Kemuliaan Agama

Syarifuddin Syadi Syahin

Pandai bersyair dan bernyanyi Burung yang panjang sayapnya Pelayan ibadah Berusia antara 15 dan 30 tahun Menyeluruh Memilih kurma yang masak Pecahan bintang meteor Nama khabilah Mendung bersalju Pemberani Kemuliaan Penganut Imam syafii Penyembuh (1) nama Pohon (2) nama Ulama besar Terbitnya matahari Matahari petunjuk Matahari Agama

Syammas Syabibi Syamil Syamlan Syihab Syarahil Syaiban Syuja Syaraf Syafii Syafi Syarbini Syuruq

Syamsulhadi Syamsuddin

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. T 01. 02. 03.

Syihabuddin Shodiq Shabri Shabur Shobir Shidqi Shiddiq Shaleh Shalah

Pecahan Bintang (meteor) agama

Benar Jujur Sabar Penyabar Penyabar Benar jujur Membenarkan Baik Perbaikan kebaikan Kebaikan agama

Shalahuddin Shobhi Shofwan Shaddam Shorim Shafar Shoib Shohib Shabban Shofi

Pagi hari (1) Teman akrab (2) Cinta Ikhlas Benturan (1) Berani (2) Pedang Tajam (3) Singa Bulan Safar Tepat mengenai sasaran Teman Pembuat sabun

Jernih

Tajuddin Taqiuddin Taufiq

Mahkota agama Takwa dalam agama

Taufiq limpahan Allah

04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. U

Tamim Taisir Tauhid Taqi Tahsin Tamam

Orang yang kuat Kemudahan Kemurnian Iman (keesaan Allah) Bertakwa Perbaikan Sempurna Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) Taufiq (Allah) Maha Pengasih

Taufiq Alhakim Taufiq Arrahman Thoriq Thalal Thilal Thalib Thaha Thomi Thahir Thoyyib Thufail Tsabit Tsawab Tsauban Tsamud Tsaqib

Orang yang mengetuk malam hari Keindahan keadaan yang baik (1) Embun (2) Hujan rintik-rintik (1) Penuntut Ilmu (2) yang mencari Dua huruf permulaan surat Tinggi Bersih Suci Baik Lembut Halus Yang tetap Pahala Kembali berkumpul Kaum nabi Shaleh as Jitu

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. W No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. Y 01.

Ubaid Uwamir Ushaim Umair Ulwan Umron Ujab

Hamba Nama Orang dahulu Memelihara dari keburukan Nama orang dahulu Tinggi (1) Pembangunan (2) Ramai Penduduk Keajaiban

Nama Wajih Wail

Artinya Orang yang berkedudukan Yang kembali (berlindung) Kepada Allah Penolong (pembela) Agama Punya Sifat tertentu Sendirian (1) Bintang Kehormatan (2) Medali Sempurna Cinta Gembira Kaya Kuasa Menyambung hubungan kekeluargaan Rupawan Lengkap banyak kebaikannya Banyak memberi

Waliuddin Washif Wahid Wisam Wafi Wajdi Washil Wasim Wafir Wahib

Yaasiin

Ayat pertama surat yaasiin

02. 03. 04. 05. Z 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Yazid Yaasir Yasykur Yusron

Bertambah Lebih Orang yang mudah Bersyukur Kemudahaan

Zaki Zuhair Zufar Zahid Ziyad Zahir Zahran Zamir Zumar Zain

(1) Tumbuh dengan baik (2) Bersih (1) bercahaya (2)Keindahaan (1) Singa (2) Pemberani (3) Pemurah (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia Suatu kelebihan (1) Cemerlang (2) Warna cerah (1) Bunga (2) Keindahan Anak kecil yang cantik Anak kecil yang cantik Bagus Kebagusan Agama Kebagusan para penyembah Allah Kebagusan orang-orang arif Kebagusan orang-orang bertakwa

Zainuddin Zainulabidin Zainularifin

Zainulmuttaqin Zaqhlul Zaidan Zuhdi Zaidun

Nama tokoh Mesir Tambahan Kelebihan (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia Tambahan Kelebihan

Terima Kasih, Jangan Lupa Kunjungi: http://www.pustakasekolah.com/