Anda di halaman 1dari 3

RPH TAHUN 5 - LITAR SELARI DAN LITAR SIRI Tarikh: 9 April 2012 Masa: 11.50 a.m. 122.50 a.

.m Kelas: 5 Bestari Jumlah Murid: 30 Orang Murid Tema: Menyiasat tenaga dan daya Topik: elektrik Objektif pembelajaran: memahami litar siri dan selari Hasil pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid mampu untuk: 1. Bina litar siri 2. Bina litar selari 3. Membandingkan kecerahanmentol dalam litar siri dan selari. Pengetahuan sedia ada: murid sudah mengenali bahagian n komponen litar. Kemahiran Proses Sains: memerhati, berkomunikasi, membezakan, mengawal pemboleh ubah Kemahiran manipulatif: Melukis rajah litar siri dan selari Kemahiran berfikir: membanding dan membezakan, mengumpul dan membezakan, menganalisis, membuat kesimpulan Sikap saintifik dan nilai murni: sistematik, bekerjasama Alat Bantu Mengajar: slaid power point, video, gambar, lirik lagu.

Fasa/masa Orientasi (8 Minit)

Kandungan Menyiasat tenaga dan daya

Pencetusan Idea (10 Minit)

Menyiasat tenaga dan daya

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. Guru tunjuk video tentang elektrik yang memperkenalkan mengenai kepentingan elektrik. 2. Guru soal murid untuk menyatakan sama ada elektrik penting atau tidak kepada kehidupan mereka. 3. Murid diminta memberi sebaba kenapa elektrik penting buat mereka. 1. Guru cuba mengigatkan semula murid mengenai pengetahuan sedia ada mereka mengenai komponen ringkas elektrik. I. Sel kering II. Suis III. Mentol IV. wayar 2. Guru soal murid mengenai jenis litar. I. Litar selari II. Litar siri

Catatan ABM: video, ppt slide KPS: berkomunikasi, memerhati

ABM: komponen elektrik I. Sel kering II. Suis III. Mentol IV. wayar KPS: berkomunikasi, memerhati

Penstrukturan Menyiasat Semula Idea tenaga dan (20 Minit) daya

1. 2.

3. 4.

5.

6.

a) b) Aplikasi idea (15 minit) Menyiasat tenaga dan daya 1.

2.

Refleksi (7 minit)

Menyiasat tenaga dan daya

1. 2.

Apa yang kamu tahu tentnag litar siri dan litar selari Adakah semua komponen yang ditunjukkan diperlukan untuk membina dua litar berikut? Guru tunjukkan bahan dan aparatus yang diperlukan untuk eksperimen. Guru menunjukkan video bagaimana membina litar siri dan selari yang ringkas. (yang ni video aku rakam sendiri, kira pasang sendiri litar tu, jd kita boleh trangkan secara ringkas apa guna komponen tu.) Guru minta murid duduk dalam kempulan kecil 4 hingga 5 orang. Setiap kumpulan hantar wakil ambil peralatan yang telah diletakkan mengikut kumpulan dan mendengar arahan guru sebelum menjalankan eksperimen. Guru memantau murid dan memberi panduan kepada murid sepanjang eksperimen berlangsung. Selepas eksperimen selesai, guru menyoal murid mengenai apa yang telah mereka dapat dan guru menerangkan dengan lebih lanjut mengenai litar dan hasil dari eksperimen. Apa yang berlaku kepada mentol apabila litar lengkap? Mentol pada litar mana yang paling cerah? Guru beri situasi kepada murid I. Apakah jenis litar di rumah? II. Berikan sebab kamu III. Apakah yang akan terjadi sekiranya semua litar di dunia ini disambung sengan kaedah sambungan litar siri? Guru mengarahkan murid melukis rajah litar untuk susunan lain bagi litar siri dan selari. Guru membuat rumusan megenai prose pengajaran. Guru dan murid menyanyikan lagi mengenai litar bertajuk siri dan selari

ABM: video, powerpoint, komponen elektronik I. Sel kering II. Suis III. Mentol IV. wayar KPS: membuat eksperimen, Memerhati, mengelaskan. SSDNM: sistematik, bekerjasama

ABM: gamber KPS: membuat inferen, berkomunikasi KPS: Membuat analisis

ABM: lirik lagu Siri dan selari KPS: berkomunikasi

Siri dan selari

Litar apa yang memanjang susunannya, Siri, Litar apa yang memanjang susunannya, Siri, Litar apa ynag kemas dan memanjang susunannya, Litar apakah namanya diberi? Siri

Satu lintasan arus didalamnya, siri, Satu lintasan arus didalamnya, Siri, Litar tidakkan lenkap, jika satu terbkar, Litar apakah namanya diberi? Siri,

Litar apakan bersebelahan susunannya, Selari, Litar apakah bersebelahan susunannya, Selari, Litar apa yang kemas, dan bersebelahan susunannya, Litar apakah namanya diberi? Selari.

Banyak lintasan arus didalamnya, Selari, Banyak lintasan arus didalamnya, Selari, Litar masihkan lengkap, jika satu terbakar, Litar apakah namanya diberi? selari