Anda di halaman 1dari 15

1

1.4 Rancangan Pengajaran Harian Individu

Rancangan Pengajaran Harian Dunia Seni Visual


Nama Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : Fhenyius Duasin : 2 Elit : Mengenal Kraf Tradisional : Gasing : Objek Buatan Manusia : Gasing Mudah : 7.30 pagi 8.30 pagi (60 minit) : Alat Bahan Alat Bantu Mengajar : Gunting : Lidi, gam, krayon, box board : Projektor, skrin projektor, komputer riba, speaker

Bahan Bantu Mengajar : Gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4, box board, gam, lidi, krayon, slaid power point mengenai gambar gasing, kad kumpulan Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Keusahawanan, kreativiti dan inovasi
3

Penerapan Nilai : Menghargai warisan bangsa, bekerjasama, berdikari, jujur, patuh kepada arahan Pengetahuan Sedia Ada Murid: Murid pernah melihat gasing sebelum ini. Strategi danTeknik Pengajaran: 1. Teknik soal jawab 2. Teknik tunjuk cara

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) : 1. Belajar cara belajar 2. Kemahiran berfikir

Kecerdasan Pelbagai : 1. Intrapersonal 2. Interpersonal 3. Muzik 4. Kinestetik

STANDARD KANDUNGAN : 1) Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, jalinan dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing. 2) Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam membuat gasing. 3) Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan gasing. 4) Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN : 4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing. 4.1.2 Unsur Seni 4.1.2.1 Bentuk konkrit 4.1.2.2 Warna hiasan gasing 4.1.3 Prinsip Rekaan 4.1.3.1 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.

4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 Alat Gunting 4.2.2.2 Bahan Gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4, box board, gam, lidi, krayon, slaid power point mengenai gambar gasing, kad kumpulan 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media dan kemahiran teknik serta proses dalam penghasilan gasing dalam bentuk 3D. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual: bentuk, jalinan dan imbangan dalam penghasilan gasing.

4.4 ApresiasiSeni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik Langkah/ Masa Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru Murid yang BBM : ILUSTRASI / AKTIVITI

Guru

menunjukkan

gambar

gasing Murid-murid ditunjukkan.

melihat

gambar

Slaid power point mengenai

menggunakan slaid power point.

gambar gasing
Strategi dan Teknik Pengajaran :

Guru bertanya soalan tentang gambar Murid-murid gasing yang ditunjukkan kepada murid: 1) Apakah Set induksi ( 5 minit) yang dapat kamu

menjawab

soalan

yang

Teknik soal jawab

diajukan oleh guru. 1) Gasing 2) Kayu EMK : Keusahawanan KBT : Kemahiran berfikir Nilai : Bekerjasama

perhatikan? 2) Apakah bahan yang digunakan untuk menghasilkan gasing ini?

Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran pada hari ini.

Guru

mengedar

dan

menunjukkan Murid-murid

melihat

dan

memberi BBM : Kertas A4 yang mengandungi gambar gasing, gasing mudah Strategi dan Teknik Pengajaran : video penghasilan

gambar gasing menggunakan kertas A4 perhatian terhadap penerangan guru. yang mengandungi gambar gasing.

(Lampiran 1)

Guru membincangkan tentang bahagian- Murid-murid Langkah 1 ( 10 minit) Guru menayangkan video penghasilan Murid-murid gasing mudah dan guru.

memberi

perhatian

dan Teknik soal jawab

bahagian gasing seperti paksi, badan menjawab soalan yang diajukan oleh dan kepala. EMK: Keusahawanan KBT : Kemahiran berfikir memberi perhatian dan Nilai : Bekerjasama

membincangkan menjawab soalan yang diajukan oleh

tentang bahasa seni visual: bentuk, guru. warna dan imbangan.

STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni Langkah/ Masa Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru Murid ILUSTRASI / AKTIVITI

Guru

memperkenalkan

bahan-bahan Murid-murid

mendengar

penerangan BBM : Gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4, box board, gam, lidi, krayon. cara Teknik Pengajaran : Teknik tunjuk cara yang Nilai :Bekerjasama KBT :Belajar cara belajar

yang diperlukan untuk membuat gasing guru. mudah.

Guru menunjukkan cara menghasilkan Murid-murid gasing mudah menggunakan kertas. Langkah 2 ( 15 minit) Langkah 1 Menyediakan bahan yang diperlukan Langkah 2 Melakar corak pada bulatan menghasilkan

memerhati gasing mudah

ditunjukkan oleh guru.

kertas yang telah disediakan dan mewarnakannya. Menampal hiasan corak pada box board.

Langkah 3 Menggunting bentuk bulatan bagi menghasilkan badan gasing. Langkah 4

Mencucuk dan melekatkan lidi sate pada bahagian tengah

badan gasing menggunakan gam UHU.

10

STANDARD PEMBELAJARAN Ekspresi Kreatif Langkah / Masa Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru Murid ILUSTRASI / AKTIVITI

Guru mengarahkan murid membentuk 5 Murid membentuk 5 kumpulan kecil BBM : Gambar salinan fotostat rupa kumpulan kecil dengan menggunakan mengikut kad kumpulan yang kad kumpulan yang diberikan oleh guru. (Lampiran 2) mereka pilih. telah bulatan pada kertas A4, box board,

gam, lidi, krayon, kad kumpulan

Guru meminta wakil setiap kumpulan Setiap wakil kumpulan mengambil alatan EMK : Kreativiti dan inovasi untuk mengambil alatan dan bahan yang dan bahan yang telah disediakan oleh KBT : Kemahiran berfikir telah disediakan oleh guru. Langkah 3 (20 minit) Guru memberitahu bahawa setiap Murid memberi tumpuan terhadap Nilai : Bekerjasama, berdikari, patuh kepada arahan guru. Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal

kumpulan akan mendapat alatan dan penerangan guru. bahan yang sama bilangannya dan akan dikongsi bersama.

Guru

mengarahkan

murid

untuk Murid

menghasilkan

gasing

mudah

menghasilkan

gasing

mudah mengikut kreativiti masing-masing.

menggunakan alatan dan bahan yang telah diberi dan mengikut kreativiti

11

masing-masing.

Guru memerhati proses penghasilan gasing mudah oleh murid-murid.

1. Murid bulatan

melakar kertas

corak yang

pada telah

disediakan dan mewarnakannya. Guru member bimbingan kepada muridmurid. 2. Menampal hiasan corak pada box board. 3. Menggunting bentuk bulatan bagi Guru memasang muzik untuk menghasilkan badan gasing. 4. Mencucuk dan melekatkan lidi sate pada bahagian tengah

memberikan rangsangan dan cetusan idea kepada murid-murid semasa

menghasilkan gasing mudah mereka.

badan gasing menggunakan gam UHU.

12

STANDARD PEMBELAJARAN Apresiasi Seni Langkah/ Masa Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru Murid ILUSTRASI / AKTIVITI

Guru memanggil beberapa orang murid Murid-murid mempamerkan hasil kerja EMK : Keusahawanan untuk mempamerkan hasil karya mereka dan menyatakan hasil karya sendiri serta dan menceritakan pengalaman mereka rakan. semasa menghasilkan gasing mudah. Langkah 4 ( 5 minit) Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, Intrapersonal

Guru memberi pujian terhadap hasil kerja Murid-murid mengaplikasikan permainan Nilai : Menghargai warisan bangsa, murid dan sikap yang ditunjukkan. gasing dengan menggunakan gasing jujur, bekerjasama kertas yang sudah dihasilkan.

Guru

menerangkan

gasing

sebagai Murid-murid

memberi

perhatian

dan

warisan budaya.

mendengar penerangan guru.

13

STANDARD PEMBELAJARAN Penutup Langkah / Masa Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru Murid BBM : Lagu Gasing Saya ILUSTRASI / AKTIVITI

Penutup kognitif :

Guru menyoal murid tentang isi pelajaran Murid-murid mendengar dan menjawab (Lampiran 3) pada hari ini tentang aspek-aspek soalan guru. Strategi dan Teknik Pengajaran : Teknik soal jawab KBT : Kemahiran berfikir Guru merangsang murid merumuskan Murid-murid merumuskan isi pelajaran EMK : Keusahawanan Penutup ( 5 minit) apa yang dipelajari dan nilai-nilai yang dapat diterapkan pada hari ini dengan menggunakan teknik soal jawab. Nilai : Menghargai warisan bangsa, Penutup afektif/sosial : Gasing saya dan murid-murid diminta untuk menyanyikan lagu tersebut sambil melakukan pergerakan anggota badan. Murid-murid menyanyikan lagu sambil bekerjasama pada hari ini dengan bantuan guru. Kecerdasan kinestetik pelbagai : Muzik,

kesenian yang melibatkan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing mudah.

Guru memasang lagu yang bertajuk melakukan pergerakan anggota badan.

14

Kekuatan

Kelemahan :

....................................

Penambahbaikan

.................................... Refleksi :

....................................

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

(Fhenyius Duasin)

(Encik Azli Abdullah)

15