Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KELAS PEMULIHAN KHAS

Nama Guru Bil. Murid Sekolah Tarikh Kelas Masa Mata pelajaran PERKARA NAMA MURID

: : : : : : : 8 orang SK. Balung, Tawau 14 Januari 2014 (Selasa) Tahun 1 7.20 8.20 pagi Matematik KUMPULAN 2 1. Ellina Keisha 2. Zarif Irham 3. Evelyn Roy KUMPULAN 3 1. Zaara Lufti 2. Michelle Foo

TAJUK KEMAHIRAN

KUMPULAN 1 1. Randy George 2. Jasyeldo Ryedo Joseph 3. Tommy Kopin Mengenal Nombor Konsep Nombor

Nombor 1 hingga 9

Nombor 0 dan 10

HASIL Pada akhir pengajaran PEMBELAJARAN dan pembelajaran, murid-murid dapat : 1. Menyatakan kuantiti kumpulan objek banyak dan sedikit. 2. Menentukan kumpulan objek melalui padanan atau perbandingan.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, muridmurid dapat : 1. Menyatakan nilai nombor dan angka 5 daripada 9 nombor dengan betul. 2. Menulis nombor 1 hingga 5 daripada 9 nombor dengan betul. Murid sudah mengenal konsep nombor.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : 1. Menyatakan nilai nombor dan mengenal angka 0. 2. Menulis angka 0 melalui angka dan perkataan. 3. Mengenal nilai nombor 10. 4.Mengenal angka 10. Murid sudah didedahkan mengenai konsep nombor 1 hingga 9. -Puzzle nombor -Lembaran kerja

PENGALAMAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa bentuk dan nama nombor di persekitarannya. - Kad nombor - Lembaran kerja - Majalah terpakai

ALAT BANTU MENGAJAR

-Doh pelbagai warna -Kertas warna -Lembaran kerja

NILAI MURNI SET INDUKSI ( 5 minit) Langkah 1 (15 minit)

-Bersungguh-sungguh -Rajin -Berusaha 1. Guru menunjukkan video lagu 1, 2, 3. 2. Guru akan menyanyi lagu 1, 2, 3 bersama murid. 3. Guru menerangkan secara ringkas tentang tajuk pembelajaran. Pengajaran : Menulis : Permainan : 1. Guru menunjukkan menunjukkan 1. Guru memberi kad banding objek 1.Guru satu nombor dan arahan kepada murid kepada murid. cara tentang permainan 2. Murid menamakan menunjukkan angka yang akan dijalankan. kumpulan objek yang menulis tersebut. : 2. Murid mencari a) banyak atau sedikit 2. Murid akan menulis nombor yang b) lebih / kurang angka tersebut di disembunyikan oleh c) sama banyak udara, belakang kawan guru di sekitar kelas. d) tidak sama banyak dan di atas tulisan angka putus-putus. 3. Murid menekap dengan teknik yang betul menggunakan pensel warna pada acuan angka.

Langkah 2 ( 20 minit)

Menulis: 1. Guru memberikan lembaran kerja. 2. Murid memadankan objek yang: a) banyak atau sedikit b) lebih / kurang c) sama banyak d) tidak sama banyak di atas lembaran kerja. Permainan :

Permainan : 1. Murid membentuk nombor menggunakan doh. 2. Murid menggunting kertad berwarna untuk membentuk kolaj nombor.

Pengajaran : 1. Guru menerangkan konsep kosong dengan membandingkan dua bekas yang berisi dan tidak berisi. 2. Guru menunjukkan angka sifar dengan menggunakan kad angka.

Langkah 3 ( 15 minit)

Pengajaran :

Menulis: 1. Murid menulis nombor kosong dalam bentuk angka dan perkataan.

1. Guru mengedarkan 1. Guru menunjukkan sehelai kertas. kad nombor kepada murid. 2. Murid menggunting dan tampal objek 2. Murid akan yang banyak dan menyatakan nilai kad

sedikit.

nombor tersebut menggunakan objek yang diberi. Contohnya guli. 3. Murid menyatakan bilangan objek secara spontan.

PENUTUP ( 5 minit)

1. Guru bertanya kepada murid tentang pembelajaran pada hari ini. 2. Guru meminta murid membilang nombor 1 hingga 10 dalam turutan menaik. 3. Guru memberikan pujian kepada murid-murid kerana menunjukkan sikap yang baik.

REFLEKSI : __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Disediakan oleh : Alice Ubong Lian Milah Gasikul Sandra Yohana Ukoh@Jeremmy (PiSMP PML 2012)

Anda mungkin juga menyukai