Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian Nama Kelas Tarikh Masa Bil.

murid Tajuk/Tema : : : : : 4 Cerdik 14 Mac 2014 0930 pagi 10.30 pagi (1 jam) 23 orang Kemasyarakatan (Semangat Kejiranan)

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui 4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan baik tersurat daripada lirik nyanyian secara didik hibur. lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyebut dan menyatakan amalan baik yang terdapat dalam lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. 2. Mengenalpasti nilai murni yang sesuai dengan situasi yang ditunjukkan.

Pengetahuan Sedia ada : Murid sudah mengetahui melodi lagu yang akan dinyanyikan. Sistem bahasa: 1. Kosa kata : budi, pekerti,ikhlas 2. Sebutan dan intonasi : 3. Pengisian kurikulum/ elemen merentas kurikulum : Ilmu : Pendidikan Moral Nilai murni : kasih sayang, hormat-menghormati, bertanggungjawab Fokus Kecerdasan Pelbagai (MI) : Kecerdasan bahasa Strategi Pengajaran dan Pembelajaran : Kemahiran berfikir : Penyoalan -menghubung kait dengan pengalaman,sebab dan akibat perlu sesame sendiri Kemahiran belajar cara belajar mengumpul maklumat dan memproses maklumat tentang video dan lirik lagu Pembelajaran kontekstual menghubung kait aktiviti yang dilakukan dengan tindakan yang harus dilakukan pada masa akan datang. Bahan Bantu Mengajar : Jenis 1. 2. 3. 4. komputer riba Pembesar suara LCD Lembaran kerja Bilangan 1 1 1

LANGKAH/ MASA Set Induksi ( 5 minit )

ISI PELAJARAN

AKTIVITI P&P ABM :

CATATAN

Tayangan video

1. Guru menayangkan video kepada murid. 2. Guru meminta murid memberi respons terhadap video yang ditunjukkan. 3. Guru mengaitkan video tersebut dengan perkara yang akan dipelajari pada hari tersebut. MI:

LCD Komputer riba Pembesar suara

PN : -

Interpersonal

Keyakinan

1. 1. Guru mengedarkan lirik lagu Budi Bahasa Budaya Kita kepada Langkah 1 ( 15 minit ) murid. 2. 2. Guru menayangkan video lirik lagu kepada murid. 3. 3. Murid diminta menyanyikan lagu tersebut.

ABM: - Papan Gambar Urutan Huruf

Memahami lirik lagu.

MI: Linguistik 4. 4. Guru meminta murid menyatakan perkataan-perkataan yang - Muzik tidak difahami maksudnya. PN : 5. 5. Guru meminta murid menyatakan amalan-amalan baik yang - Sopan santun terdapat dalam lirik tersebut. - Kerjasama 6.

1. Guru memainkan muzik untuk membentuk kumpulan. (3 orang satu kumpulan) Memahami nilai murni dan Langkah 2 ( 20 minit ) amalan baik yang ditunjukkan melalui lakonan yang dilakukan. 2. Guru mengeluarkan Kotak Ajaib. 3. Guru menerangkan aktiviti yang akan dilakukan seterusnya. 4. Murid diminta mencabut kertas tugasan dari dalam Kotak Ajaib. 5. Murid lain diminta memberikan nilai murni atau amalan baik yang ditunjukkan dalam lakonan berdasarkan pilihan jawapan yang terdapat dalam lirik lagu Budi Bahasa Budaya Kita. 1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. Menjawab soalan berdasarkan teks . Langkah 3 ( 15 minit ) 2. Murid diminta menjawab soalan yang diberikan. 3. Guru menyemak jawapan bersama-sama murid. ABM: PN: keyakinan diri komited Lembaran kerja MI: - linguistik - interpersonal; ABM: PN: keyakinan diri kerjasama tolak ansur

MI: linguistik

Membuat refleksi Penutup (5 minit) 1. Guru meminta respons daripada murid tentang perkara MI : Interpersonal Linguistik

yang dipelajari pada hari tersebut. 2. Guru menasihatkan murid untuk mengamalkan amalan baik yang telah dipelajari dalam hidup seharian.

PN : Refleksi Guru Pelatih: __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Hormat menghormati