Anda di halaman 1dari 15

SALAH TANGGAPAN DAN KESUKARAN MATEMATIK

Kesialapan

Murid gagal memahami masalah dan menentukan operasi yang betul.

KESILAPAN

Murid tidak memahami masalah dan menentukan operasi yang betul

Kesilapan

Murid gagal memahami masalah, sepatutnya menggunakan operasi darab untuk mencari jumlah .

Kesialapan

Murid tidak menjawab soalan langsung,kurang motivasi.

KAEDAH NEWMAN

Digunakan untuk mengenal pasti punca kesilapan & kesalahan murid-murid khususnya dalam penyelesaian masalah Sebagai prosedur asas diagnostik Ujian rujukan kriteria hendaklah diberi keutamaan & dilakukan secara formatif Guru membantu murid berdasarkan tahap penguasaan mereka dalam 5 fasa Newman Error Analysis

5 FASA NEWMANS ERROR ANALYSIS

ANALISIS KESILAPAN NEWMAN


BACAAN PEMAHAMAN KEMAHIRAN TRANSFORMASI KEMAHIRAN PROSES ENKOD KECUAIAN MOTIVASI

Pembacaan/Reading: Murid boleh membaca masalah matematik. Di peringkat ini,murid perlu keupayaan untuk membaca dan memahami masalah matematik bahasa yang berbeza. Murid-murid sering melakukan kesilapan kerana salah faham terma, simbol, perkataan atau frasa dalam soalan (tidak dapat memahami istilah-istilah Bahasa Inggeris). Sering kali murid-murid tidak boleh membaca, melafazkan atau enggan untuk membaca masalah perkataan. Kebolehan membaca semula soalan kepada diri sendiri dengan senyap dan meminta bantuan guru jika terdapat perkataan yang tidak difahami.

Pemahaman/Comphrehension: Memahami terma (tidak dapat memahami maksud syarat-syarat dalam perkataan masalah dan operasi matematik).Di peringkat ini, murid-murid perlu untuk mengaitkan masalah perkataan kepada konsep matematik. Tidak dapat memahami dan mengaitkan segi operasi matematik dan konsep (tolak, naik, turun, kongruen, simetri ... ..). Apabila mereka mempunyai masalah dengan perbendaharaan kata, kadang-kadang mereka rasa erti yang melibatkan operasi matematik dan terma.

Transformasi/Transformation:

Kebolehan untuk mendapatkan jawapan Transformasi mental dari Masalah bercerita Hukuman untuk Matematik dan Pemilihan Strategi Matematik yang sesuai Selepas membaca, pemahaman dan memahami, muridmurid harus dapat mengubah perkataan masalah kepada ayat matematik yang betul termasuk simbol-simbol dan operasi. Murid biasanya keliru dan tidak dapat menulis simbolsimbol dan operasi yang relevan yang berkaitan dengan syarat-syarat dalam perkataan masalah. Mereka menghadapi kesukaran dalam tafsiran masalah perkataan.

Kemahiran proses/Process Skill:


Menggunakan kemahiran proses untuk strategi yang dipilih bagi masalah Matematik ayat dan algoritma.

Menghadapi Kesukaran dengan pengiraan dan proses.


Tiada kemahiran untuk menyelesaikan masalah bercerita, tiada memperoleh kemahiran menyelesaikan bercerita. Murid juga kurang mahir keupayaan menyelesaikan masalah tersebut dan kemudiannya memberitahu guru apa yang dia (murid) fikirkan .

Pengenkodan/Encoding: Pengiraan dan Kodkan Jawapan Di peringkat ini, pelajar mengekodkan jawapan kepada masalah. Murid perlu memahami fakta, konsep dan prosedur matematik. Murid perlu tulis semua jawapan yang mungkin menggunakan istilah yang betul dan simbol-simbol. Cari matematik yang bermakna.Murid juga lemah kerana mengalami kesukaran dengan proses mental dan tiada kebolehan menulis jawapan dengan betul

Kesilapan cuai

Kesilapan cuai boleh berlaku di mana-mana peringkat. Guru telah menasihati dan mengingatkan murid-murid untuk mengelakkan kesilapan cuai. Murid perlu dapatkan jawapan yang betul dalam usaha kedua jika percubaan pertama tidak betul ,murid juga tidak membuat penyemakan supaya jawapan adalah pasti yang betul.

Motivasi Murid mudah putus asa,jika mendapati soalan yang susah, jika cubaan pertama salah mereka akan berhenti menjawab dan ada kala terus meninggalkan tanpa membuat pengiraan langsung.