Anda di halaman 1dari 1

PENAMBAHAN DAN PENOLAKAN MATRIKS PENAMBAHAN

Untuk menambah dua matriks jenis yang sama, kita hanya menambah unsur-unsur yang sama. Perlu diingatkan unsur-unsur matriks boleh ditambah sekiranya mempunyai peringkat yang sama: Contoh:

PENOLAKAN
Untuk menolak dua matriks jenis yang sama, kita hanya menolak unsur-unsur yang sama. Perlu diingatkan unsur-unsur matriks boleh ditolak sekiranya mempunyai peringkat yang sama: