Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Mata Pelajaran Kelas Tarikh: Masa Bilangan Pelajar Kehadiran Bidang / Unit

: Kemahiran Hidup :6 Isnin : (1 jam) :5 : : Jahitan

Tajuk Pembelajaran : Penghasilan Artikel

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat : 1) 2) 3) 4) 5) 6) menyenaraikan alatan dan bahan yang digunakan dalam penghasilan uncang mentafsir lukisan pola uncang memindahkan tanda pola ke atas fabrik menggunting fabrik mengikut pola menggunakan mata jahitan jelujur halus dan jahitan kia mengamalkan langkah keselamatan peralatan semasa menghasilkan uncang

Kemahiran Berfikir : mengenal pasti, menjana idea, membuat urutan, menilai, membuat kesimpulan

Penerapan Nilai: Bekerjasama,kerajinan, berdisiplin, prihatin, yakin, patuh,

Bahan Bantu Mengajar: Buku Teks KHSR Tahun 6 (m/s 70-73), uncang yang telah siap, lembaran kerja 1 & 2, pola uncang Jarum jahit, jarum peniti, benang, gunting, kapur penanda, roda surih, kertas karbon, penetas benang, pensel penanda Kain Felt, Ribbon

Pengetahuan Sedia Ada : 1) 2) 3) Murid telah didedahkan dengan alatan jahitan dan kegunaanya pada tahun 5. Murid telah mengetahui mata jahitan asas. Murid pernah melihat dan menggunakan uncang .

Langkah / Fasa Masa ( minit ) Set Induksi (5 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Guru

Aktiviti Pembelajaran murid

Catatan

Pengenalan kepada tajuk jahitan.

Langkah 1 ( 5 minit )

Peralatan Bil Bahan 1 2 3 4 5 6 7 8 Jarum jahit Jarum peniti Benang Gunting Kapur penanda Roda surih Kertas karbon Penetas benang

Kuantiti 1 dozen 1 kotak 1 5 5 5 5 5

1. Guru bersoal jawab dengan murid. - Apakah barang yang saya pegang sekarang? - Di mana selalu uncang ini selalu dilihat? (kenduri) - Uncang ini boleh diperbuat daripada apa? - Bolehkah kamu menghasilkan sendiri uncang ini? 2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran hari ini. 1. Guru menyenaraikan senarai peralatan yang akan digunakan. 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang penggunaan peralatan. 3. Guru mengedarkan lembaran kerja jenis-jenis peralatan yang diperlukan.

1. Murid melihat dan mengenal pasti uncang yang dipegang serta menjawab soalan guru

BBM: uncang yang telah siap

KBKK Menjana idea

1. Murid memerhati dan memberi tumpuan kepada penerangan guru. 2. Murid menjawab soalan guru tentang penggunaan peralatan.

BBM : Bahan Maujud Alatan dan bahan Jarum Jahit Jarum Peniti Benang Gunting Kapur Penanda Roda Surih Kertas Karbon Pita Pengukur Penetas Benang Pensel Penanda Kain Felt

9 10 11

Pensel penanda Kain Felt Ribbon

5 5 1

Ribbon

Lembaran kerja 1( nota alatan dan bahan )

KBKK Mengenal pasti, menjana idea BBM : Pola Uncang Kaedah Mengajar : Demonstrasi/ tunjuk cara

Langkah 2 (10 minit)

Langkah- langkah menyediakan pola

1. Melukis pola Susun pola diatas sehelai fabrik. Masukkan kertas karbon dibawah pola dan sematkan dengan jarum peniti. Pindahkan tanda pola kearas fabrik dengan menggunakan roda surih

1. Guru mengedarkan pola jahitan uncang kepada semua murid. 2. Guru mendemonstrasi cara-cara memindahkan pola ke atas fabrik. 3. Guru menjelaskan mengenai keselamatan murid sepanjang menjalankan projek tersebut.

1. Murid mentafsir pola jahitan uncang yang diberi. 2. Murid memberi perhatian kepada penerangan guru. 3. Murid menyusun pola di atas sehelai fabrik dan memasukkan kertas karbon dibawah pola dan sematkan dengan jarum peniti. 3. Murid memindahkan tanda pola ke atas fabrik dengan menggunakan roda surih 4. Murid menggunting fabrik mengikut pola dengan bimbingan guru.

KBKK : Mengenal pasti

Nilai Murni : Prihatin, berdikari, bekerjasama, kerajinan

2. Menggunting pola

Langkah 3 (30 minit)

Langkah langkah menjahit uncang. 1. Lipat fabrik ke S.D. pada bahagian atas (A) untuk membuat kelepet selebar 3cm.

1. Guru mendemonstrasi sambil menerangkan langkah-langkah menjahit uncang. 2. Guru memberi bimbingan kepada murid langkah demi langkah untuk menjahit uncang. 3. Guru mengedarkan lembaran kerja langkah menjahit.

1. Murid memusatkan diri kepada penerangan guru di hadapan. 2. Murid menjahit mengikut langkah satu persatu dengan bimbingan guru. 3. Murid menjawab lembaran kerja yang diberikan

BBM : Lembaran kerja 2 ( langkah menjahit ) Alatan dan bahan Jarum Jahit Jarum Peniti Benang Gunting Penetas Benang Kain Felt (Fabrik) Ribbon

2. Semat dengan jarum peniti dan jahit jahitan jelujur kasar. 3. Tetapkan kelepet dengan jahitan jelujur halus ataupun sembat. Cabut jahitan jelujur kasar.

Kaedah Mengajar : KBKK : Membuat urutan, menyusun mengikut keutamaan Demonstrasi

4. Jahit sebaris jahitan kia 2 cm dari tepi kelepet untuk memasukkan tali atau riben.

Nilai murni : Prihatin, berdikari, bekerjasama, kerajinan

5. Ulang langkah 1, 2, 3, 4 pada bahagian bawah (B) fabrik.

6. Temukan kedua-dua S.L fabrik dan semat dengan jarum peniti. Jahit jelujur kasar pada garis pemadan sehingga pada jahitan kia untuk tempat riben. Tinggalkan bahagian yang telah dibuat kelepet tadi.

7. Jahit uncang dengan jahitaan jelujur kasar. Terbalikkan uncang ke S.L.

8. Potong dua helai reben tau tali berukuran 50 cm. Masukkan rebeb A dengan menggunakan pin dari bahagian kanan lubang tali uncang dan tarik sehingga punca reben keluar dari lubang kiri. Reben B dimasukkan dari bahagian kiri ke kakan uncang seperti gambar diatas

Penutup (5 minit)

Kesimpulan / rumusan pembelajaran

Merumus secara ringkas isi pelajaran

1. Murid dipilih secara rawak seramai 2 orang untuk menerangkan apa yang telah dipelajari dan dilakukan hari ini. 2. Guru membuat kesimpulan pelajaran.

1. Murid dikehendaki mengimbas kembali isi pelajaran pada hari ini. 2. Murid dikehendaki menyimpan semula peralatan dan membersihkan kelas/bengkel.

KBKK: Membuat kesimpulan

Nilai murni Yakin, patuh ,kerajinan

Refleksi:

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________