Anda di halaman 1dari 8

B1D2E1

ITEM 1
Padankan komponen dengan simbol

B1D2E1
SEDERHANA B1D2E1
SEDERHANA

Padankan simbol berikut dengan nama komponen

1. Perintang

2. Kapasitor

3. Diod Pemancar Cahaya

4. Buzzer

B1D2E1
TINGGI
Lukiskan simbol komponen berikut
1. Perintang

2. Kapasitor

3. Diod Pemancar Cahaya

4. Buzzer

B2D2E1
Mudah

Terangkan fungsi komponen di bawah :


____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

B2D2E1
SEDERHANA
Terangkan fungsi simbol elektronik dibawah:

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

B2D2E1
SEDERHANA
Lukiskan dan nyatakan fungsi simbol elektronik :

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

B3D2E1
MUDAH

Kira nilai perintang tetap berikut :

Jalur 1 : Perang
Jalur 2 : Hitam
Jalur 3 : Merah
Toleransi: Perak

B3D2E2
B4D2E1
MENTERJEMAH LITAR SKEMATIK KEPADA LITAR BERGAMBAR

LED

TR 1
CS
9013

4.5 V