Anda di halaman 1dari 4

Tarikh Masa Kelas Bilangan pelajar Subjek Tema Tajuk Objektif Pembelajaran

: 6 April 2014 (Ahad) : 9.15 9.45 pagi : 5 Bakawali : 16 orang : Sains : Menyiasat Daya dan Tenaga : Sumber Tenaga Elektrik : Pada akhir sesi pengajaran, murid dapat : 2.1.1 Mengetahui sumber-sumber elektrik

Hasil Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran : 1. 90% murid boleh menyatakan sumbersumber tenaga elektrik

Pendekatan PdP Strategi Pengetahuan terdahulu

: Koperatif, konstruktivis : Simulasi dan perbincangan : Murid telah biasa dengan alatan yang menggunakan bateri atau sel kering

Kemahiran Proses Sains : Memerhati, berkomunikasi, membuat kesimpulan, berkomunikasi, membuat inferens dan menjana idea Nilai murni : Berani mencuba, kerjasama, mensyukuri ciptaan tuhan, menghargai sumbangan sains dan teknologi dan bersifat ingin tahu tentang alam sekitar Sumber Pengajaran ssssssssss : kad gambar dan kad manila, bateri jam, sel kering, bateri telefon

FASA PENGAJARAN Set Induksi (5 Minit)

ISI KANDUNGAN Aktiviti : Mari berfikir. T.Q : Bagaimana manusia boleh bergerak? Bagaimanakah jam tangan kamu boleh berfungsi? S.A : Bateri T.Q : Allah telah mencipta satu objek yang dapat menerangi seluruh alam, apakan objek tersebut? S.A : Matahari

AKTIVITI - Guru menanyakan tentang bagaimana manusia dan haiwan boleh bergerak?

CATATAN KPS : Membuat pemerhatian, Inferens

- Guru menanyakan bagaimana jam tangan boleh KS : bergerak? Menghubungkait, Menganalisa - Kemudiannya guru memberi soalan yang Nilai murni : mengaitkan sumber tenaga Berani mencuba utama iaitu matahari. - Guru mengaitkan soalan tadi dengan topik yang akan dipelajari pada hari ini.

Pencetusan Idea (10 Minit)

- Guru memanggil empat orang murid ke hadapan dan memberi gumpalan kertas yang mengandungi kata kunci. (sel kering, dinamo, akumulator dan sel suria) - Mereka dikehendaki menulis kata kunci tersebut di papan putih. - Guru mengeluarkan kad gambar yang mengandungi gambar-gambar sel kering, dinamo, akumulator dan sel suria dan menunjukkan kepada murid.

KPS : Memerhati, membuat inferens, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa KB : Menghubungkait, menganalisa Nilai : Kerjasama BBM : Kad-kad gambar, kad manila, bateri jam, bateri telefon

Penstrukturan Idea (20 Minit)

Sumber tenaga elektrik : 1. Sel kering 2. Akumulator 3. Sel suria 4. Dinamo Contoh alatan yang gunakan sumber tenaga tersebut : 1. Jam dinding 2. Kereta 3. Kalkulator bertenaga suria 4. Lampu basikal klasik Bagaimana ianya boleh menghasilkan elektrik? T.Q : Cuba kamu fikirkan, bagaimana dinamo boleh menghasilkan elektrik? T.Q : Bagaimana pula empangan hidroelektrik boleh menghasilkan elektrik?

- Murid dan guru berbincang untuk memadankan gambargambar dan kata kunci. - Guru memberi penerangan tentang sumber-sumber tenaga elektrik. - Dalam kumpulan murid dikehendaki menyenaraikan alat-alat yang digunakan mengikut sumber tenaga. - Perbincangan dibuat selepas itu

Nilai : Kerjasama, Mendengar arahan BBM : kad gambar

Aplikasi Idea (15 Minit)

- Guru bertanya kepada murid tentang bagaimana dinamo dan empangan hidroelektrik boleh menghasilkan elektrik. - Murid-murid diberi masa untuk berfikir. - Guru menerangkan jawapan yang tepat kepada pelajar. - Pelajar mendengar penerangan daripada guru. - Guru memberi lembaran kerja kepada murid. - Murid menjawab lembaran kerja yang diberi oleh guru. - Guru dan murid mengadakan perbincangan soalan. -Guru bertanyakan apa yang telah dipelajari hari ini?

KPS : Memerhati, Berkomunikasi KB : Menjana idea, membuat hubungkait, berfikir secara kreatif Nilai Murni : Jujur, Bekerjasama

Penutup (5 Minit)

Masihkah kamu ingat?

Nilai murni : Mensyukuri, ciptaan tuhan

T.Q : Sebutkan 4 sumber elektrik yang telah diajar? S.A : 1. Sel kering 2. Akumulator 3. Dinamo 4. Sel Solar

- Guru memilih dua orang murid untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. - Murid membuat rumusan tentang topik pada hari ini sambil dibimbing oleh guru.