Anda di halaman 1dari 37

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 BAB 3 KEELEKTROMAGNETAN 3.

1 Kesan medan magnet pada suatu konduktor pembawa arus Istilah-istilah

Tahun 2013

Medan magnet ialah kawasan di sekitar satu magnet atau satu konduktor yang membawa arus di mana satu daya magnet akan bertindak pada suatu bahan magnet. Medan magnet terdiri daripada garis magnet atau fluks magnet. Arah medan magnet adalah arah daya magnet yang bertindak pada kutub utara yang bergerak dalam medan magnet itu.

Besi lembut Elektromagnet

Teras besi lembut ialah teras besi tulen. Elektromagnet adalah magnet yang terhasil apabila satu teras besi lembut dililitkan dengan gegelung dawai bertebat dan arus mengalir melalui gegelung dawai bertebat tersebut. Gegelung dawai Teras besi lembut

Arus Arus Aktiviti: Mengkaji corak dan arah medan magnet Apabila arus mengalir melalui suatu konduktor, suatu medan magnet dihasilkan di sekeliling konduktor itu. Corak medan magnet yang terhasil bergantung kepada bentuk konduktor. Corak medan magnet diwakili oleh garis medan magnet. Semakin rapat garis-garis medan magnet menunjukkan semakin tinggi kekuatan medan magnet yang diterbentuk. Arah medan magnet bergantung kepada arah arus yang mengalir dalam konduktor itu. Arah medan magnet yang terhasil ini dapat ditunjukkan oleh arah pesongan jarum kompas yang diletakkan di sekitar konduktor itu. Bagi konduktor dawai lurus, arah medan magnet ditentukan menggunakan Petua genggaman tangan kanan. Arah arus

Arah medan magnet Petua genggaman tangan kanan Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan 1

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 (a) Corak dan arah medan magnet pada dawai lurus

Tahun 2013

Arah medan magnet, B

Pandangan atas corak medan magnet pada dawai lurus

Dawai lurus membawa arus

Corak medan magnet yang terhasil pada dawai lurus yang membawa arus ialah bulatan-bulatan sepusat. Arah medan magnet yang terhasil bergantung kepada arah arus yang mengalir. Jika arah arus disongsangkan, maka arah medan magnet juga disongsangkan.

Lukis garis medan magnet dan arah pesongan jarum kompas yang diletakkan di sekeliling dawai membawa arus di bawah.

Simbol Simbol

bermaksud konduktor mengalirkan arus ............................. satah kertas. bermaksud konduktor yang mengalirkan arus ................................

daripada satah kertas. Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan 2

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

(b) Corak dan arah medan magnet pada gegelung bulat Corak dan arah medan magnet gegelung bulat ditunjukkan pada rajah di bawah. Garis medan magnet di bahagian tengah-tengah gegelung merupakan laris lurus. Gegelung membulat Garis medan magnet

Pandangan atas corak medan magnet pada gegelung bulat Lukis garis medan magnet dan arah medan magnet yang terhasil pada gegelung bulat membawa arus.

(c) Corak dan arah medan magnet pada solenoid

Garis medan magnet

Corak medan magnet pada solenoid Solenoid ialah satu gegelung dawai yang dililitkan pada arah yang sama dalam bentuk silinder. Corak medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid serupa dengan corak medan magnet bar. Kekutuban medan yang dihasilkan oleh solenoid dapat ditentukan dengan mengenggam solenoid dengan tangan kanan supaya jari-jari melengkung mengikut arah pengaliran arus. Arah ibu jari menuju ke kutub utara solenoid. Arah kutub utara (N) solenoid

Arah arus

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet bagi suatu elektromagnet Bilangan lilitan solenoid Semakin bertambah bilangan lilitan solenoid, semakin bertambah kekuatan medan magnet yang dihasilkan. Magnitud arus yang mengalir Semakin bertambah magnitud arus yang mengalir, semakin bertambah kekuatan medan magnet yang dihasilkan. Ketebalan dawai Semakin bertambah ketebalan dawai solenoid, semakin bertambah kekuatan medan magnet yang dihasilkan. Bentuk teras besi Menggunakan teras besi lembut berbentuk U. Menggunakan teras besi lembut Kekuatan medan magnet yang dihasilkan akan bertambah apabila solenoid dililitkan pada suatu teras besi lembut.

Eksperimen: Mengkaji faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet Inferens : ................................................................................................................................. Hipotesis: ................................................................................................................................. Tujuan : .................................................................................................................................... Pemboleh ubah: (i) Yang dimanipulasikan : .......................................................... (ii) (iii) Yang bergerak balas Yang dimalarkan : .......................................................... : ..........................................................

Senarai radas dan bahan : ..................................................................................................... ................................................................................................................................................... Susunan radas:

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

Prosedur: 1. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 3. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Penjadualan data:

Analisis data:

Kesimpulan: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

Langkah berjaga-jaga semasa eksperimen: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan 5

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

(1) Loceng elektrik


Suis Bateri

Aplikasi elektromagnet Apabila suis ditekan, litar dilengkapkan. Arus mengalir dalam solenoid dan teras besi lembut ............................. Angker besi lembut ...........................
Skru pelaras Angker besi lembut

oleh teras besi lembut yang menjadi .................................... Pemukul ditarik bersama kemudian ....................... loceng dan menghasilkan ........................... Sentuhan dengan skru pelaras terbuka dan litar .............................. Apabila litar ........................., teras besi hilang .......................................... Kepingan spring menarik angker besi kembali, litar ............................ semula. Proses ini berulang dan menghasilkan bunyi loceng tanpa henti. Geganti magnet bertindak sebagai satu suis yang menggunakan arus

Elektromagnet

Loceng

Pemukul

(2) Geganti Magnetik

Sesentuh

Litar luar

kecil untuk menghidup atau mematikan satu litar lain yang menggunakan arus yang besar. Apabila suis 1 ditekan, arus ....................... melalui gegelung

Angker besi lembut

Elektromagnet

Litar input Suis 1

solenoid dalam litar input. Teras besi lembut .................................. dan angker besi lembut .......................... menyebabkan sesentuh .......................... Litar luar dilengkapkan dan alatan elektrik pada litar luar dihidupkan.

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Cuping Telinga Telefon


Teras besi lembut

Tahun 2013 Kesan magnet yang terhasil sentiasa menarik diafragma besi lembut yang dipasang dihadapan teras besi lembut itu. Apabila seseorang bercakap melalui mikrofon telefon, tenaga bunyi

Diafragma besi lembut

ditukarkan kepada arus elektrik yang berubah-ubah. Apabila arus berubah-ubah itu ..................................... melalui solenoid, arus ini akan menghasilkan

Magnet kekal

....................................... yang berubah-ubah kekuatannya. Diafragma akan ......................... akibat tarikan yang berubah-ubah oleh medan mangnet dengan mengikut frekuensi bunyi tertentu. Getaran diafragma menyebabkan zarah-zarah udara dihadapan ......................... dan .............................. dan menghasilkan bunyi.

(4) Alat pemutus litar


Butang reset

(5) Kren elektromagnet

Angker besi lembut Elektromagnet

Sesentuh

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 3.2 Daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Apa yang berlaku kepada suatu konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet?

Tahun 2013

Suatu konduktor pembawa arus elektrik menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Jika konduktor pembawa arus elektrik berada dalam satu medan magnet yang lain, suatu daya akan bertindak ke atas konduktor tersebut. Arah daya yang bertindak boleh ditentukan dengan Petua Tangan Kiri Fleming. Dawai bergerak ke atas

Petua Tangan Kiri Fleming F B

Arah daya, F Arah medan magnet, B

Arah arus, I Aktiviti 3.2: Mengkaji daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet Bateri

Rod kuprum Suis

Prosedur: 1. Hidupkan suis dan perhatikan apa yang berlaku kepada rod kuprum pendek. 2. Terbalikkan terminal bateri dan perhatikan apa yang berlaku kepada rod kuprum pendek. 3. Terbalikkan arah medan magnet dan perhatikan apa yang berlaku kepada rod kuprum. Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan 8

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

Pemerhatian: Tentukan arah arus mengalir pada rod kuprum pendek, arah medan magnet dan arah daya yang bertindak. N N

Kesimpulan: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

Bagaimana konduktor pembawa arus dalam medan magnet mengalami daya? Magnet kekal mempunyai medan magnet yang seragam dan selari.

(a) Medan magnet pada magnet kekal Konduktor membawa arus menghasilkan medan magnet di sekelilingnya.

(b) Medan magnet pada konduktor membawa arus elektrik Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan 9

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

Kedua-dua medan magnet ini berinteraksi dan menghasilkan satu medan magnet paduan yang dinamakan medan lastik (catapult field).

Daya tolakan (a) Medan magnet konduktor berada dalam medan magnet kekal (b) Medan lastik (catapult field)

Di bahagian atas konduktor, garis-garis medan magnet kekal dan medan magnet konduktor adalah dalam arah yang sama. Ini menyebabkan medan magnet di bahagian atas konduktor menjadi lebih kuat. Di bahagian bawah konduktor, garis-garis medan magnet kekal dan medan magnet konduktor dalam arah yang bertentangan. Ini menyebabkan medan magnet di bahagian bawah konduktor menjadi lebih lemah. Perbezaan kekuatan medan magnet di bahagian atas dan bawah ini menyebabkan satu daya paduan dihasilkan. Daya paduan ini akan menyebabkan konduktor ditolak dari kawasan medan magnet yang kuat ke kawasan medan magnet yang lebih lemah.

Lukiskan medan lastik dan tentukan arah daya tolakan yang dihasilkan dalam rajah di bawah. (2) (1)

(3)

(4)

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

10

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

Faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor membawa arus dalam suatu medan magnet. Magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor membawa arus dalam medan magnet bergantung kepada: (a) Magnitud arus yang mengalir melalui konduktor. (b) Kekuatan medan magnet kekal. Semakin besar arus melalui konduktor dalam medan magnet kekal, semakin besar daya yang bertindak ke atasnya. Semakin kuat medan magnet kekal, semakin besar daya yang bertindak ke atas konduktor membawa arus yang berada di dalam medan magnet itu. Faktor lain yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor membawa arus dalam medan magnet ialah luas keratan rentas konduktor itu. Semakin besar luas keratan rentas konduktor, semakin besar daya yang bertindak ke atasnya. Ini adalah kerana konduktor dengan luas keratan rentas yang besar mempunyai rintangan yang kecil, dan dengan itu menyebabkan arus yang lebih besar mengalir melaluinya.

Bagaimana gegelung membawa arus dalam medan magnet mengalami daya putaran?
C B

D A Berus karbon Komutator

Apabila arus terus mengalir melalui gegelung seperti rajah di atas, satu daya bertindak ke bawah pada sisi AB, dan satu daya bertindak ke atas pada sisi CD. Arah daya-daya yang bertindak ini boleh ditentukan dengan Petua tangan kiri Fleming. Kesan daripada kedua-dua daya yang bertindak menghasilkan daya putaran yang menyebabkan gegelung berputar arah jam.

Contoh: Lukiskan garis-garis medan lastik dan seterusnya tentukan arah putaran gegelung dalam rajah di bawah.

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

11

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Prinsip cara kerja Motor arus terus Apabila arus terus mengalir melalui gegelung, daya ke atas bertindak pada sisi AB dan satu daya ke bawah bertindak pada sisi CD. Daya putaran menyebabkan gegelung itu berputar mengikut arah jam. A

Tahun 2013

C D

Apabila gegelung segiempat itu berputar ke kedudukan menegak, pengaliran arus melaluinya akan terputus seketika. Ini kerana pada kedudukan menegak, berus karbon tidak menyentuh komutator. Gegelung terus berputar mengikut arah jam kerana inersianya.

B A C D

Putaran gegelung berterusan menyebabkan kedudukan komutator tertukar, lalu menukar arah arus yang mengalir melalui gegelung. Dengan arah arus disongsangkan, arah daya yang bertindak ke atas sisi AB dan CD turut disongsangkan. Ini membolehkan gegelung terus berputar dalam arah yang sama iaitu mengikut arah jam.

C D

B A

Apabila gegelung segiempat itu berputar ke kedudukan menegak semula, pengaliran arus melaluinya akan terputus tetapi gegelung terus berputar mengikut arah jam kerana inersianya. Setiap kali gegelung melalui kedudukan menegak, arah arus melalui gegelung disongsangkan oleh saling pertukaran sentuhan antara komutator dengan berus karbon membolehkan gegelung sentiasa berputar pada arah yang sama.

C D B A

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

12

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

Faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran motor elektrik Faktor-faktor Menggunakan arus yang lebih besar Menggunakan magnet yang lebih kuat Meningkatkan bilangan gegelung dawai Meningkatkan diameter dawai gegelung Kelajuan putaran motor elektrik

Latihan 3.2: Daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. (1) Rajah menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mengkaji kesan medan magnet terhadap rod kuprum yang membawa arus elektrik. (a) Pada rajah, tanda dan labelkan dengan B arah medan magnet. (b) Apabila suis dihidupkan, rod kuprum itu diperhatikan bergolek di atas landasan kuprum. Pada rajah (i) Tanda dan labelkan dengan I arah aliran arus dalam rod kuprum itu. (ii) Tanda dan label dengan F arah gerakan rod kuprum itu. (c) Terangkan bagaimana gerakan rod kuprum itu dihasilkan. ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... (2) Apakah yang dimaksudkan dengan medan lastik. Dengan bantuan gambar rajah terangkan bagaimanakah medan lastik terhasil?

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

13

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 3.3 Aruhan elektromagnet

Tahun 2013

Apakah itu aruhan elektromagnet? Aruhan elektromagnet adalah penghasilan daya gerak elektrik (d.g.e) aruhan dalam satu konduktor apabila terdapat perubahan fluks magnet kesan daripada gerakan relatif antara konduktor dan medan magnet. Daya gerak elektrik (d.g.e) aruhan yang terhasil akan mewujudkan arus aruhan yang mengalir dalam konduktor tersebut.

Aktiviti : Mengkaji bagaimana aruhan elektromagnet dihasilkan. Aruhan elektromagnet dihasilkan dengan melakukan gerakan relatif antara konduktor dan medan magnet. Gerakan relatif suatu konduktor merentasi satu medan magnet dilakukan dengan: (1) Mengerakkan dengan cepat satu konduktor lurus ke dalam satu medan magnet atau sebaliknya.

Galvanometer Wayar penyambung

Rod kuprum

Magnadur magnet

Pemerhatian: ........................................... antara rod kuprum dan magnet kekal secara berserenjang menyebabkan jarum galvanometer itu .............................. Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan 14

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

(2) Mengerakkan magnet kekal ke dalam suatu solenoid atau sebaliknya.

Galvanometer

Galvanometer

Pemerhatian: Apabila magnet bar digerakkan ke .................................. suatu solenoid, jarum galvanometer terpesong ke satu sisi. Apabila magnet bar ........................... di dalam solenoid, jarum galvanometer kembali ke kedudukan asal. Apabila magnet bar digerakkan ke .......................... dari solenoid itu, jarum galvanometer terpesong ke sisi yang satu lagi. Kesimpulan: Aruhan elektromagnet akan terhasil apabila terdapat ................................................ antara konduktor elektrik dan magnet kekal.

Bagaimanakah menentukan arah pengaliran arus aruhan? (1) Arah arus aruhan dalam suatu konduktor lurus yang digerakkan secara tegak kepada suatu medan magnet dapat ditentukan dengan menggunakan Petua Tangan Kanan Fleming.

Arah medan magnet U S Arah gerakan Arah arus aruhan Arah Gerakan

Arah arus aruhan

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

15

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

(2) Arah arus aruhan dalam suatu solenoid yang disebabkan oleh gerakan relatif dengan suatu magnet bar dapat ditentukan dengan menggunakan Hukum Lenz. Hukum Lenz: Menyatakan bahawa arus aruhan yang terhasil sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan fluks magnet yang menghasilkannya.

Apabila kutub utara magnet digerakkan ke dalam solenoid, arus aruhan yang terhasil dalam solenoid mengubahkan gegelung itu menjadi sebuah elektromagnet dengan kutub utara solenoid menghadapi kutub utara magnet, dan dengan itu menentang perubahan fluks magnet yang menghasilkannya.

N
N S

Galvanometer

Apabila kutub utara magnet ditarik keluar daripada solenoid, arus aruhan yang terhasil dalam solenoid mengubahkan solenoid itu menjadi sebuah elektromagnet dengan kutub selatan solenoid menghadapi kutub utara magnet, dan dengan itu menentang perubahan fluks magnet yang menghasilkannya.

S
N S

Galvanometer Arah arus teraruh yang mengalir melalui solenoid dapat ditentukan dengan menggunakan petua genggaman tangan kanan setelah kekutuban hujung solenoid ditentukan dengan menggunakan hukum Lenz.

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

16

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

Langkah penentuan arah arus aruhan dalam satu solenoid (gegelung): Langkah 1 : Tentukan kutub solenoid yang terhasil daripada arah gerakan relatif yang dilakukan. Langkah 2 : Tentukan arah arus aruhan yang mengalir dalam gegelung dengan menggunakan tangan kanan seperti ini:

(Kutub solenoid)

Arus

Arus

Tentukan arah arus aruhan yang mengalir dalam gegelung dan arah pesongan jarum galvanometer. (2) (1)

(3)

(4)

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

17

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud arus aruhan Hukum Faraday:

Tahun 2013

Menyatakan bahawa magnitud d.g.e aruhan yang mengalir dalam suatu konduktor adalah berkadar secara langsung dengan kadar perubahan fluks magnet. Apabila d.g.e aruhan dalam suatu konduktor bertambah, arus aruhan yang mengalir melalui konduktor juga akan bertambah. Menurut hukum Faraday:

(a) Semakin bertambah bilangan lilitan pada gegelung, semakin bertambah arus aruhan yang mengalir dalam konduktor itu.

Galvanometer
S S

1200 lilitan Magnet bar dilepaskan pada ketinggian yang sama.

2400 lilitan

Bilangan lilitan gegelung yang lebih banyak menyebabkan kadar perubahan fluks magnet bertambah, maka magnitud arus aruhan yang terhasil turut bertambah. Pesongan jarum galvanometer bertambah menunjukkan arus aruhan yang terhasil bertambah.

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

18

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

(b) Semakin bertambah laju gerakan relatif antara konduktor dan medan magnet, semakin bertambah arus aruhan yang mengalir dalam konduktor itu.

S N

Galvanometer
S S

1200 lilitan Bilangan lilitan dalam kedua-dua gegelung adalah sama.

1200 lilitan

Ketinggian magnet bar yang berbeza sebelum dilepaskan ke dalam gegelung menyebabkan kelajuan magnet bar semasa memasuki gegelung turut berbeza. Ketinggian magnet bar yang dilepaskan pada ketinggian yang lebih tinggi menghasilkan magnitud laju gerakan relatif antara magnet bar dan gegelung bertambah. Pesongan jarum galvanometer bertambah menunjukkan arus aruhan yang terhasil bertambah.

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

19

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

(c) Semakin bertambah kekuatan medan magnet, semakin bertambah arus aruhan yang mengalir dalam konduktor itu.

Galvanometer
S

S
0 0

1200 lilitan Ketinggian magnet bar dan bilangan lilitan adalah sama.

1200 lilitan

Mangnet bar yang lebih kuat menyebabkan perubahan fluks magnet bertambah, maka magnitud arus aruhan yang terhasil turut bertambah. Pesongan jarum galvanometer bertambah menunjukkan arus aruhan yang terhasil bertambah.

Aplikasi aruhan elektromagnet Penjana arus ulang alik (a.u) Penjana arus terus (a.t) Alternating current generator (AC) Direct current generator (DC) Gegelung Gegelung

Berus karbon

Gelang gelincir

Berus karbon

Komutator Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan 20

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Prinsip kerja penjana arus terus (d.c generator) Pada kedudukan menegak, gegelung bergerak selari dengan medan magnet dan tidak memotong fluks magnet. Oleh itu d.g.e dan arus aruhan adalah sifar.

Tahun 2013

Arus

Sudut putaran

Apabila gegelung berputar dari kedudukan menegak ke kedudukan mengufuk, d,g,e dan arus aruhan dalam gegelung bertambah dari sifar ke nilai maksimum. Arus

90

Sudut putaran

Apabila gegelung berputar ke kedudukan menegak semula, nilai d.g.e dan arus aruhan berubah dari nilai maksimum ke sifar. Pada kedudukan ini, arus yang melalui gegelung adalah sifar.

Arus

90

180

Sudut putaran

Apabila gegelung melalui kedudukan mengufuk, arus aruhan dalam gegelung mengalir dalam arah yang bertentangan. Kedudukan komutator bertukar dan dengan itu arus dalam litar luar akan sentiasa mengalir dalam arah yang sama. Arus

90

180

270 Sudut putaran 21

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Prinsip kerja penjana arus ulang-alik (a.c generator) Pada kedudukan menegak, gegelung bergerak selari dengan medan dan dengan itu tidak memotong fluks magnet. D.g.e dan arus aruhan adalah sifar.

Tahun 2013

Arus

Sudut putaran

Apabila gegelung berputar dari kedudukan menegak ke kedudukan mengufuk, d.g.e dan arus aruhan dalam gegelung bertambah dari sifar ke nilai maksimum. Arus

90

Sudut putaran

Apabila gegelung berputar ke kedudukan menegak semula, nilai d.g.e dan arus aruhan berubah dari nilai maksimum ke sifar. Maka, pada kedudukan ini, arus yang melalui gegelung adalah sifar.

Arus

90

180

Sudut putaran

Apabila gegelung melalui kedudukan mengufuknya, arus aruhan dalam gegelung akan mengalir dalam arah yang bertentangan. Arus dalam litar luar mengalir dalam arah yang bertentang. Arus

90

180

270 Sudut putaran

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

22

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

Perbandingan antara arus terus dan arus ulang alik Arus terus (a.t) Arus ulang alik (a.u) Sumber arus ulang alik OSK Sumber arus terus OSK

Lukiskan corak arus yang diperhatikan menggunakan Osiloskop Sinar Katod (OSK)

Arah arus terus adalah tetap

Arah arus ulang alik berubah-ubah

Arus terus tidak boleh melalui kapasitor.


Sumber arus terus Kapasitor

Arus ulang alik boleh melalui kapasitor.


Sumber arus ulang - alik Kapasitor

Perintang

Perintang

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

23

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Latihan 3.3 Aruhan electromagnet.

Tahun 2013

1. Rajah menunjukkan sebuah dinamo basikal. Dinamo terdiri daripada sebuah magnet kekal yang berputar, teras besi lembut dan satu gegelung tetap. Apabila magnet berputar, arus aruhan dihasilkan.

Gegelung

Magnet Teras besi lembut

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan aruhan elektromagnet?

Rajah (i)

Rajah (ii)

(b) Rajah (i) dan Rajah (ii) menunjukkan satu magnet bar dijatuhkan dari satu ketinggian tertentu seterusnya melalui satu gegelung. Gerakan relatif antara magnet dan gegelung menghasilkan satu arus aruhan yang disebabkan perubahan medan magnet berlaku. Bandingkan; (i) Gerakan relatif antara magnet dengan gegelung. (ii) Bilangan lilitan gegelung. (iii) Arus aruhan yang dihasilkan. Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan 24

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 (c) Nyatakan hubungan antara bilangan lilitan gegelung dengan, (i) Magnitud perubahan medan magnet

Tahun 2013

... (ii) Magnitud arus aruhan. ... (d) Rajah menunjukkan sebuah penjana a.t. Gegelung berputar

(i)

Terangkan bagaimana sebuah penjana a.t berfungsi untuk menghasilkan arus terus.

....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

(ii)

Lukiskan graf arus-masa untuk menerangkan jawapan anda.

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

25

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 3.4 Transformer

Tahun 2013

Transformer ialah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan voltan arus ulang-alik.

Transformer digunakan Transformer yang dalam peralatan elektrik digunakan oleh TNB Struktur sebuah transformer Teras besi lembut Voltan input 240 V a.u Voltan output 12V

Transformer digunakan dalam sebuah adapter Simbol transformer

Gegelung primer

Gegelung sekunder

Struktur transformer ringkas terdiri daripada dua gegelung dawai yang dililit pada teras besi lembut. Gegelung yang disambung kepada bekalan kuasa arus ulang-alik disebut gegelung primer (primary coil). Gegelung yang disambungkan kepada beban disebut gegelung sekunder (secondary coil). Teras besi lembut berfungsi memindahkan fluks magnet yang berubah-ubah dari gegelung primer kepada gegelung sekunder. Prinsip kerja sebuah transformer Prinsip kerja sebuah transformer adalah melibatkan kelektromagnetan dan prinsip aruhan elektromagnet. Apabila arus ulang-alik dengan voltan input, Vp dialirkan melalui gegelung primer, suatu medan magnet yang berubah-ubah dihasilkan di sekeliling gegelung primer. Teras besi lembut dimagnetkan dan memindahkan medan magnet yang berubahubah ini kepada gegelung sekunder. Fluks magnet yang berubah-ubah ini dipotong oleh gegelung sekunder, dengan itu menghasilkan d.g.e aruhan dalam gegelung sekunder. D.ge aruhan yang terhasil dalam gegelung sekunder membolehkan satu arus ulang alik dengan voltan output, Vs mengalir melalui beban yang disambung merentasi gegelung sekunder. Magnitud voltan output, Vs bergantung kepada nisbah bilangan gegelung primer dan bilangan gegelung sekunder. Transformer bekerja menggunakan arus ulang-alik (a.u). Jika arus terus (a.t) digunakan, medan magnet yang terhasil pada gegelung primer adalah tetap. Maka tiada aruhan elektromagnet berlaku pada gegelung sekunder. 26

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

Jenis-jenis transformer Transformer injak naik Transformer injak turun Transformer injak naik digunakan Transformer injak turun digunakan untuk untuk menaikkan nilai voltan. menurunkan nilai voltan.

Vp

Np

Ns

Vs

Vp

Np

Ns

Vs

Bilangan lilitan gegelung sekunder lebih besar daripada bilangan lilitan gegelung primer. (Ns > Np). Voltan output, Vs lebih besar daripada voltan input, Vp. (Vs > Vp). Arus output, Is lebih kecil daripada arus input, Ip. (Is < Ip).

Bilangan lilitan gegelung sekunder lebih kecil daripada bilangan lilitan gegelung primer. (Ns < Np). Voltan output, Vs lebih kecil daripada voltan input, Vp. (Vs < Vp). Arus output, Is lebih besar daripada arus input, Ip. (Is > Ip).

Aktiviti 3.4: Membina transformer ringkas

Prosedur: (1) Lilitkan gegelung primer dan gegelung sekunder masing-masing dengan 50 lilitan dan 25 lilitan dengan dawai bertebat. (2) Hidupkan bekalan arus ulang-alik 1 V dan perhatikan kecerahan mentol X dan Y. (3) Ulangi aktiviti dengan menukarkan kedudukan teras besi itu supaya gegelung primer dan gegelung sekunder masing-masing mempunyai 25 lilitan dan 50 lilitan dawai bertebat. Pemerhatian: Jenis transformer Transformer injak naik Transformer injak turun a Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan 27 Bilangan lilitan Gegelung Gegelung primer sekunder Kecerahan mentol X Y

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

Hubungan antara bilangan lilitan gegelung primer (Np), bilangan lilitan gegelung sekunder (Ns), voltan primer (Vp) dan voltan sekunder (Vs).

Bilangan lilitan gegelung sekunder Bilangan lilitan gegelung primer


Ns Np
Contoh 1: Tentukan voltan output.

Voltan output Voltan input

Vs Vp
Contoh 2: Tentukan voltan output.

Penyelesaian:

Penyelesaian:

Hubungan antara kuasa output dan kuasa input dalam suatu transformer unggul Sebuah transformer memindahkan tenaga elektrik dari gegelung primer kepada gegelung sekunder. Kuasa input yang diterima dari bekalan kuasa arus ulang-alik akan dipindahkan dari gegelung primer kepada gegelung sekunder.

Bekalan kuasa a.u

Kuasa input

Kuasa output

Peralatan elektrik

Dalam suatu transformer unggul, tiada kehilangan tenaga berlaku. Sebuah transformer adalah 100 % cekap jika kuasa output transformer itu sama dengan kuasa inputnya. Kuasa input = Kuasa output Vp Ip = Vs Is

Kehilangan tenaga dalam suatu transformer Bagi suatu transformer secara praktikalnya akan mengalami kehilangan sebahagian kecil tenaga terutamanya dalam bentuk tenaga haba. Kuasa output akan lebih rendah berbanding kuasa input. Maka, kecekapan transformer kurang daripada 100%. 28

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Kecekapan sebuah transformer Kuasa input Kuasa Output

Tahun 2013

Kuasa hilang Kecekapan transformer =

Kuasa output Kuasa input


V s Is V p Ip 100 %

100 %

Punca kehilangan tenaga dalam transformer (1) Kesan pemanasan arus dalam gegelung Tenaga haba dihasilkan dalam gegelung semasa arus mengalir melaluinya. (2) Kesan pemanasan arus pusar yang teraruh dalam teras besi Arus pusar (eddy current) diaruhkan dalam teras besi apabila berlaku pemotongan fluks medan magnet oleh konduktor. Arus pusar menyebabkan teras besi menjadi panas. (3) Kemagnetan teras besi Tenaga digunakan untuk memagnetkan dan menyahmagnetkan teras besi setiap kali arus ulang alik bertukar arahnya. (4) Kebocoran fluks magnet Sebahagian fluks magnet yang dihasilkan dalam gegelung primer tidak dipautkan dengan gegelung sekunder. Kebocoran fluks magnet menggurangkan d.g.e aruhan dalam gegelung sekunder.

Cara meningkatkan kecekapan transformer Menggunakan dawai berintangan rendah sebagai gegelung primer dan sekunder. Dawai kuprum biasanya digunakan. Dawai kuprum dapat menggurangkan penghasilkan tenaga haba dalam gegelung. Menggunakan teras besi berlamina (berlapis). Menggurangkan penjanaan arus pusar. Maka tenaga haba yang dihasilkan dapat dikurangkan.

Menggunakan teras diperbuat daripada teras besi lembut Besi lembut digunakan kerana besi lembut mudah dimagnetkan dan dinyahmagnetkan. Menggunakan bentuk teras besi yang direka khas. Reka bentuk teras besi tertentu membolehkan fluks magnet yang maksimum dipautkan antara gegelung primer dan sekunder. Melilitkan gegelung primer dan gegelung sekunder lebih rapat antara satu sama lain

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

29

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Latihan 3.4 : Transformer (1) Sebuah transformer mempunyai bilangan lilitan gegelung primer dan sekunder masing-masing ialah 50 lilitan dan 250 lilitan. Jika voltan input ialah 12 V a.u., berapakah voltan outputnya?

Tahun 2013

(2) Sebuah transformer yang unggul mempunyai bilangan lilitan gegelung primer dan sekunder masing-masing 2400 lilitan dan 100 lilitan. Jika arus yang mengalir dalam gegelung sekunder ialah 5.0 A dan voltan input 240 V , Berapakah (a) Voltan output? (b) Arus primer?

(3) Sebuah transformer mengubahkan beza keupayaan suatu arus ulang-alik daripada 240 V kepada 6 V. Jika bilangan lilitan gegelung sekunder ialah 160, berapakah bilangan lilitan gegelung primer?

(4) Voltan input dan voltan output sebuah transformer unggul adalah 240 V a.u. dan 12 V a.u. masing-masing. Jika arus primer transformer adalah 5A, berapakah arus sekundernya?

(5) Sebuah transformer unggul dapat mengurangkan arus yang mengalir dari 1.1 A kepada 0.3 A. Jika voltan input adalah 240 V a.u. berapakah voltan output?

(6)

Voltan pada gegelung primer sebuah transformer adalah 220 V. Arus primernya ialah 5A manakala arus sekundernya adalah 2A. Jika transformer itu cekap 80%, berapakah voltan output pada gegelung sekundernya?

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

30

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 (7) Gegelung primer sebuah transformer dikenakan beza keupayaan 240 V a.u. dan didapati voltan outputnya ialah 12 V a.u. (a) Jika bilangan lilitan gegelung sekunder ialah 200 lilitan, berapakah bilangan lilitan gegelung primer? (b) Jika sebuah mentol 12V, 48 W disambung merentasi gegelung sekunder, berapakah arus mengalir melalui mentol. (c) Jika arus mengalir melalui gegelung primer ialah 0.3 A, berapakah kecekapan transformer.

Tahun 2013

(8)

Jika bilangan lilitan gegelung primer dan gegelung sekunder adalah 2000 dan 100 masing-masing dan voltan input adalah 240 V a.u, tentukan kuasa yang terhasil pada perintang 6? [anggapkan kecekapan transformer adalah 100%]

(9)

Bekalan 240 V a.u. dari sesalur diturunkan menjadi 12 V a.u. dengan sebuah transformer. Output ini digunakan untuk menghidupkan lima lampu 12V, 24W yang disambungkan selari. Jika arus melalui gegelung primer adalah adalah 0.6 A, berapakah kecekapan transformer itu.

(10) Sebuah transformer mempunyai kecekapan 80%. Gegelung primer transfomer itu disambungkan ke bekalan 240V. Jika kuasa outputnya adalah 480 W, berapakah nilai arus input?

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

31

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 3.5 Penjanaan dan penghantaran elektrik

Tahun 2013

Tenaga elektrik dijana di stesen-stesen janakuasa elektrik dan dihantar melalui rangkaian kabel yang panjang ke seluruh negara untuk diagihkan kepada pengguna akhir. Penjanaan tenaga elektrik
Stesen janakuasa Kabel penghantaran Transformer injak naik

Transformer injak turun

Penghantaran tenaga elektrik

Pengagihan tenaga elektrik

Sumber tenaga yang digunakan untuk menjana elektrik Sumber tenaga yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik ialah seperti: Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui Sumber tenaga yang boleh diperbaharui

A Kepentingan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Bahan api fosil seperti minyak petroleum mentah, arang batu, gas asli masih merupakan sumber tenaga utama dalam proses penjanaan elektrik. Bahan api fosil tidak kekal selamanya. Apabila habis digunakan, bahan api fosil tidak dapat digantikan atau diperbaharui. Bahan api nuklear juga merupakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Walau bagaimanapun, bahan api nuklear dapat kekal lebih lama berbanding bahan api fosil. Untuk mengelak krisis tenaga, sumber tenaga yang boleh diperbaharui perlu dieksplotasi sebaik mungkin dengan menjalankan proses penyelidikan dan pembangunan (R&D) seterusnya dikomesialkan. Antara sumber tenaga yang boleh diperbaharui yang kini digunakan ialah kuasa hidro, tenaga solar, kuasa geoterma, kuasa angin dan biojisim.

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

32

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

Penjanaan tenaga elektrik Tenaga elektrik dijana dengan menggunakan penjana elektrik atau dinamo yang besar. Rotor dinamo (magnet) diputarkan oleh turbin stim atau turbin air yang disambung kepadanya. Apabila magnet besar berputar dalam kawasan gegelung dawai pada sebuah penjana, maka terhasil aruhan elektromagnet. Loji-loji penjanaan tenaga elektrik di Malaysia ialah loji kuasa stim dan logi kuasa hidro (air).

Loji kuasa stim Dalam loji kuasa stim, bahan api seperti diesel, arang batu, gas asli atau biojisim dibakar untuk mendidihkan air yang seterusnya menghasilkan stim bertekanan tinggi. Stim bertekanan tinggi itu kemudiannya digunakan untuk memutarkan turbin yang disambung kepada rotor sebuah penjana. Contoh-contoh sumber tenaga yang digunakan dalam logi kuasa stim: Sumber tenaga arang batu

Saluran stim Arang batu

Turbin Penjana

Kabel penghantaran

Dandang Transformer injak naik

Sumber tenaga geoterma


Kondenser

Turbin Stim

Penjana

Kabel penghantaran

Air Geoterma bumi

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

33

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

Logi kuasa hidro Empangan yang dibina bagi menakung air dalam kuantiti yang banyak. Air yang mengalir dengan kelajuan yang sangat tinggi pada aras yang rendah digunakan untuk memutarkan turbin air yang disambung kepada sebuah penjana. Apabila magnet dalam penjana berputar dalam kawasan gegelung, maka aruhan elektromagnet terhasil. Sumber tenaga hidro Empangan Penjana Transformer

Turbin

Logi kuasa nuklear Dalam logi kuasa nuklear, tenaga haba yang dihasilkan daripada proses pembelahan nukleus uranium digunakan untuk memanaskan air supaya dapat menghasilkan stim pada tekanan yang amat tinggi. Stim bertekanan tinggi itu digunakan untuk memutarkan turbin yang disambung dengan sebuah penjana. Apabila magnet dalam penjana berputar dalam kawasan gegelung dawai, maka aruhan elektromagnet terhasil. Sumber tenaga nuklear Saluran stim

Turbin Sumber uranium

Penjana

Reaktor nuklear

Air

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

34

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Penghantaran tenaga elektrik Kabel penghantaran Transformer injak naik Bekalan kuasa a.u

Tahun 2013

Transformer injak turun

Model penghantaran tenaga elektrik Apabila bekalan kuasa dihidupkan, lampu pada stesen kuasa akan menyala dengan terang manakala lampu pada pengguna menyala dengan malap. Pemerhatian dari model ini menunjukkan wujud kehilangan tenaga dalam kuantiti yang kecil dalam bentuk tenaga haba semasa proses penghantaran. Kehilangan tenaga semasa penghantaran adalah disebabkan oleh rintangan elektrik dalam kabel penghantaran. Jika arus, I mengalir melalui kabel berintangan R semasa t saat, kehilangan tenaga, E yang disebabkan rintangan dalam kabel diukur dengan menggunakan formula berikut:

Tenaga hilang, E I Rt
2

Pengukuran kehilangan kuasa, P diukur menggunakan formula :

Kuasa hilang, P I R
2

Persamaan E I Rt menunjukkan bahawa tenaga elektrik yang hilang semasa penghantaran adalah: (a) Berkadar langsung dengan kuasa dua arus yang mengalir melalui kabel. (b) Berkadar terus dengan rintangan kabel. (c) Berkadar terus dengan tempoh pengaliran arus melalui kabel.
2

Kehilangan tenaga semasa penghantaran tenaga elektrik dapat dikurangkan dengan: (a) Mengurangkan arus yang mengalir melalui kabel. (b) Menggunakan kabel berintangan rendah seperti aluminium dan kuprum. (c) Menghantar tenaga elektrik pada voltan yang tinggi bagi mengurangkan nilai arus mengalir melalui kabel. Peningkatan nilai voltan di stesen janakuasa elektrik dilakukan dengan menggunakan transformer injak naik dan penurunan voltan pada proses pengagihan tenaga elektrik dilakukan dengan menggunakan transformer injak turun.

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

35

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

Contoh 1: Kuasa elektrik dari sebuah stesen kuasa dihantar ke sebuah bandar melalui kabel kuasa berintangan 50 . Jika stesen kuasa itu menjanakan 8 MW kuasa, hitungkan kehilangan kuasa dalam kabel jika kuasa dihantar dengan (a) Voltan 80 kV (b) Voltan 400 kV

Contoh 2: Cari nilai kehilangan kuasa dalam suatu kabel penghantaran apabila 20 kW kuasa elektrik dihantar melalui kabel berintangan 1.5 apabila (a) 200 V (b) 10 kV

Rumah

Rangkaian Grid Nasional Pejabat/ bangunan Taman komersial perumahan

Industri ringan

11 kV 240 V 11 kV - 33 kV 450 V Industri berat

Stesen kuasa Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

33 kV 36

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5

Tahun 2013

Rangkaian grid nasional ialah satu sistem kabel elektrik yang menyambungkan stesen-stesen kuasa di seluruh negara untuk membekalkan tenaga elektrik kepada pengguna di seluruh negara. SISTEM GRID NASIONAL DI SEMENANJUNG MALAYSIA

Di Malaysia, tenaga elektrik dijanakan pada voltan 11 kV hingga 33 kV. Voltan tenaga elektrik yang dijanakan itu kemudiannya dinaikkan dengan menggunakan transformer injak naik sehingga 132 kV sebelum ia dihantar melalui kabel grid. Voltan yang amat tinggi dari kabel grid akan diturunkan secara berperingkatperingkat di substesen-substesen transformer injak turun untuk pengagihan tenaga elektrik ke kawasan-kawasan tertentu.

Kepentingan rangkaian grid nasional (a) Menjamin bekalan kuasa elektrik yang berterusan dan mencukupi. Rangkaian grid nasional menjamin bekalan kuasa elektrik berterusan dan mencukupi apabila penjana elektrik atau kabel penghantaran sesuatu kawasan mengalami kerosakan. Kawasan yang mengalami kerosakan penjana atau kabel penghantaran mampu ditanggung oleh penjana lain melalui kabel penghantaran lain dalam sistem grid. (b) Kos penghasilan kuasa elektrik dapat dioptimumkan. Penjanaan kuasa elektrik dapat dikawal dan diselaraskan mengikut keperluan pada waktu-waktu tertentu. Semasa waktu keperluan rendah, misalnya pada waktu tengah malam, sesetengah penjana boleh dihentikan untuk menjimatkan kos bahan api dan dengan itu ia dapat mengurangkan kos penjanaan secara keseluruhannya.

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan

37