Anda di halaman 1dari 3

Konsep Pengajaran & Kandungan Spesifik Pedagogi, Pengajaran Pendidikan Jasmani Untuk Pembelajaran ( p.p 281 2!

2 " #umusan $su% &okus Kemahiran umum yang boleh digunakan oleh guru untuk menghasilkan pembelajaran yang seimbang & efektif Fokus kepada tahap pemainan ( tahap pemainan yang dibincangkan di dalam kelas kecuali mereka yang bermula pada tahap perkembangan yang rendah ) 4 tahap yang dibincangkan: i) Tahap -prihatin tentang kemahiran indi!idu -keupayaan menga"al dan menghalang ii) Tahap # -menggunakan kemahiran kombinasi -mengaitkan pergerakan antara satu sama lain secara kooperatif iii) Tahap $ -strategi asas menyerang dan bertahan i!) Tahap 4 -mengubahsuai permainan dengan peraturan% sempadan% bilangan permain dll ( posisi mengikut kepakaran)

Keseluruhan &ermainan

Kuasai kemahiran asas dahulu sebelum beralih kepada kemahiran pada tahap yang seterusnya

'enyokong kaedah pengajaran tradisional Tidak mustahil untuk menguasai sesuatu tahap kemahiran minimum (harus dikua( dikuasai sebelum pelajar boleh berjaya pada peringkat yang lebih tinggi)

(emua atlet harus melalui semua tahap permainan dengan memberi fokus pada tahap kedua dan ketiga)

(ebab: Tidak semua kemahiran dapat digunakan dalam permainan *uru memberikan latihan (drill) mengenai taktik & kemahiran &englibatan murid secara aktif dalam permainan lebih baik daripada memberikan latihan (drill) yang membosankan &erkembangan kemahiran perlulah selari dengan taktik permainan yang perlu disepadukan dengan permainan pada tahap tahap yang bersesuaian kepada semua kumpulan umur +ndaian: ) (ekolah mempunyai sumberuntuk menyediakan pengalaman #) *uru masa kini mempunyai pengetahuan & sumber untuk mengajarkan taktik Kesimpulan: 'enyesuaikan permainan agar sesuai dengan tahap murid Tidak menyatakan latihan (drill) harus dihapuskan tetapi lebih menggalakkan kepada penyertaan dalam permainan

,nformasi berguna: &erkembangan kemahiran di luar konteks dalam jangka masa panjang diikuti oleh permainan untuk jangka masa panjang bukanlah pendekatan terbaik untuk mengajar sukan & permainan)